dinsdag 19 februari 2019

Nog 23 dagen...

...dan begint het Formule-1 seizoen!

Negen teams hielden al hun shakedowns (behalve het noodlijdende Williams) en sinds gisteren zijn in Barcelona de testritten begonnen.Max reed 128 ronden wat neerkomt op bijna 2 grands prix afstanden. Zijn RB15, voortgestuwd door de hagelnieuwe Honda motor, was vlot en betrouwbaar. Verder is er nog niet zoveel over te zeggen.

Morgen komt Max nogmaals in actie en donderdag is het, net als vandaag, weer de beurt aan zijn Franse teamgenoot Pierre Gasly.

Dan zijn er volgende week nog 4 testdagen alvorens het hele circus afreist naar Australië waar op vrijdag 15 maart de eerste vrije training zal beginnen. Ik kan niet wachten!


Hier de volledige kalender voor 2019.

Net bovenstaande gepost, tijd om de PC weer uit te zetten. Zie ik dit op teletekst!

Feel the BERN!!!!

Nog een link, nog een link, nog een link.

Vier jaar geleden was hij regelmatig onderwerp van mijn blogs. Daar lijkt nu een vervolg op te komen, wauw!


Hier zijn officiële aankondiging: Bernie is back baby!

En the Young Turks:zondag 17 februari 2019

HRA, rente en staken!

HRA: een overzicht


Voor een overzicht wat er de afgelopen decennia met de hypotheekrente aftrek (HRA) en aanverwante zaken is gebeurd verwijs is naar dit uitgebreide artikel van Jos Koets.
Naast een helder en compleet overzicht van het verleden en heden spreekt Jos vermoedens over te toekomst uit: mogelijk een volledige afschaffing van de HRA.


Laagste hypotheekrentes


Zoals ik zelf al eens opmerkte is de variabele rente al lang niet meer de laagste. Bij looptijden van 1 tot 2 jaar vind je de allerlaagste rentetarieven. In dit artikel van Business Insider wordt daar dieper op ingegaan.


Staken


In week 12 van 2019 staat er iets bijzonders te gebeuren: sectorbrede acties en een landelijke onderwijsstaking op vrijdag 15 maart. 
Het is nog nooit eerder gebeurd dat collega's van basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en universiteiten de krachten bundelden!

Waarom staken? Eenvoudig: Om meer investeringen in het onderwijs los te krijgen.


Waarom is dit nodig?


Investeren in onderwijs is goed voor de maatschappelijke ontwikkeling en helpt de economische groei. Toch staat onderwijs laag op het prioriteitenlijstje van Rutte-III. Onverstandig, laat Onderwijsblad-hoofdredacteur Robert Sikkes zien.

Iedere dag zijn meer dan 400 duizend mensen aan het werk in het onderwijs: van basisschool tot aan universiteit. Ze zetten zich in voor kinderen en jongeren. Met groot succes: het opleidingsniveau stijgt voortdurend. Dat is goed voor de maatschappelijke ontwikkeling en helpt de groei van de economie. Iets waar het onderwijspersoneel trots op mag zijn.

‘We moeten investeren in talent, dat komt de markt ook ten goede’, zei bestuurder Ingrid de Graaf van verzekeringsreus Aegon op NPO Radio 1. Haar advies vorig najaar: ‘Een deel van het geld dat vrijkomt door het niet afschaffen van de dividendbelasting zou naar het onderwijs moeten gaan.’

Heldere taal uit ondernemershoek. Of, zoals Hans de Jong, president Philips Nederland, het zei in VO-magazine: ‘Onderwijs is de belangrijkste grondstof van ons land. Het gaat erom dat we competente, enthousiaste en onderzoekende mensen opleiden die Nederland verder kunnen helpen. Maar het gaat er ook om dat we zorgen dat jonge mensen hun talenten en potentie kunnen ontdekken.’


De onderwijskwaliteit is hoog…


Het Nederlandse onderwijs presteert internationaal gezien heel erg goed. Natuurlijk zijn er terechte zorgen over de dalende reken- en leesprestaties in internationaal vergelijkende onderzoeken als Pisa, Timss en Pirls, daarover straks meer. Maar desondanks blijft Nederland qua onderwijsniveau van vijftienjarigen voorlopig stevig in de kopgroep staan van best presterende landen.


…jongeren gaan langer naar school…


Tegelijkertijd leren jongeren vaker en langer door. Vanuit het vmbo stromen ze massaal door naar het mbo. Van havo, mbo en vwo is de doorstroom naar een studie aan hogeschool of universiteit enorm gestegen. Het totaal aantal deelnemers is sinds de eeuwwisseling met ruim 200.000 toegenomen. Vooral in het voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs. Een proces dat al veel langer aan de gang is en met name veroorzaakt wordt doordat meisjes en masse doorstromen naar vervolgonderwijs. De laatste jaren weten bovendien steeds meer jongeren met een migratieachtergrond de moeizame weg omhoog in het Nederlandse onderwijsbestel te vinden.
Het budget stijgt echter lang niet altijd met die groei mee.


….waardoor het opleidingsniveau stijgt…


Die hogere deelname laat zijn sporen na in het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking: dat stijgt al decennialang en die stijging zet door. Het percentage lager opgeleiden is sinds 2000 met 11 procentpunt afgenomen. Het middelbaar niveau (einddiploma vo of mbo) is stabiel en het percentage hoger opgeleiden is 10 procentpunt toegenomen.
Het hoge opleidingsniveau is goed voor economische groei en ook bepalend voor een goed vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven.


maar het lerarentekort zet de kwaliteit nu onder druk…


Bij het laatste Pisa-onderzoek scoorde Nederland fors lager bij science; ook lezen en wiskunde gingen licht achteruit. Een dalende trend. Volgens de Oeso -uitvoerder van het Pisa-onderzoek- heeft dat sterk te maken met een hoog percentage onbevoegde docenten. Zeker op achterstandsscholen ligt dat percentage onbevoegden hoog. Een rechtstreeks gevolg van het lerarentekort.
Dat lerarentekort in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs hangt samen met het relatief lage salaris, zegt de Oeso in Education at a glance 2017. ‘Lerarensalarissen zijn laag in vergelijking met andere hoger opgeleiden. Dat is het kernprobleem om jongeren voor de klas te krijgen.’

Leraren basisonderwijs verdienen 27% minder dan hoger opgeleiden met een vergelijkbare baan. In het voortgezet onderwijs is dat 8%. In beide gevallen is de salariskloof met de arbeidsmarkt groter dan gemiddeld in de Oeso-landen en flink groter dan in de Europese Unie.


…de overheid bezuinigt al decennia op onderwijssalarissen…


We weten eigenlijk ook wel hoe dat komt: voortdurend knijpen kabinetten van wisselende politieke kleur de onderwijssalarissen af. De afspraak die twintig jaar geleden werd gemaakt, luidt dat de loonontwikkeling in de marktsector een-op-een wordt doorbetaald aan het onderwijs. Maar  kabinetten van alle kleur draaiden de afgelopen decennia al te graag aan de geldkraan voor de onderwijssalarissen, als ze geld tekortkomen of andere keuzes maken, zoals belastingen voor bedrijven verlagen.
De Evaluatie referentiemodel van het ministerie van Binnenlandse Zaken laat zien dat er elfmaal is gekort door de loonontwikkeling in de markt niet te volgen. Negentienmaal door het schrappen van de incidentele loonstijging, compensatie voor bonussen, extra periodieken of schaarste in de markt. Het resultaat is dat de lonen in het onderwijs 18% zijn achtergebleven bij die van de markt.
Omgerekend een min van 4,7 miljard euro voor het onderwijs.


…werkdruk verergert onaantrekkelijkheid…


Bovendien is de werkdruk hoog. Leraren in Nederland geven meer uren les per week dan in de meeste Oeso-landen én de klassen zijn hier groter. In het hoger onderwijs zitten de collegezalen overvol. Ten opzichte van andere beroepen, is het onderwijs volgens TNO-onderzoek naar de arbeidsomstandigheden Nederlands kampioen werkdruk. Het percentage burn-outklachten is 22%, meer dan één op de vijf werknemers zit tegen een burn-out aan. En na een daling is dat sinds 2015 in twee jaar tijd flink opgelopen.


…terwijl we wisten dat tekort eraan kwam…


Dat de salarissen laag waren, de werkdruk hoog en lerarentekorten op de loer lagen, wisten we al jarenlang. In 2007 schreef Alexander Rinnooy Kan in het rapport Leerkracht!: ‘Nederland staat aan de vooravond van een dramatisch kwantitatief tekort aan kwalitatief goede leraren.’ Oplossing nummer één in het rapport: een betere beloning. Want: ‘De beloningsverschillen van leraren ten opzichte van hoogopgeleide werknemers in andere sectoren moeten worden ingelopen.’
Het daarna in 2008 afgesloten convenant Leerkracht -een investering van ruim 1 miljard- maakte daar een begin mee. Dat was met de direct daaropvolgende economische crisis in 2009 meteen voorbij. Met een jarenlange nullijn zette achtereenvolgende kabinetten de salarissen van al het onderwijspersoneel weer in de achteruit. De plusjes die er sindsdien zijn geweest zijn onvoldoende om die salarisachterstand weer in te lopen. Of om de gestegen kosten van leermiddelen, verwarming of gebouwen op te vangen. Laat staan om het onderwijs te innoveren en bij de tijd te houden.
Nu, tien jaar na het convenant Leerkracht ziet de balans van plus en min er beroerd uit.
De salarisachterstand bestaat nog steeds, de voorspelde tekorten ontregelen het onderwijs.
Het aantal deelnemers aan het onderwijs groeit, het opleidingsniveau stijgt. Maar het budget stijgt niet mee. Hoe komt dat toch?


…het kabinet noemt onderwijs Hollebolle-Gijs…


Rutte-III straalt uit dat onderwijs ‘nu wel genoeg heeft gehad’. Minister-president Mark Rutte zelf zette voor de verkiezingen in 2017 de toon. In een interview met Schooljournaal van CNV Onderwijs was hij als lijsttrekker klip-en-klaar over de koers van de VVD. ‘Er zijn geen miljarden extra nodig. Er gaat in Nederland meer dan 30 miljard euro naar onderwijs en al het extra geld dat er in het verleden is bijgekomen heeft het aantal klachten niet doen afnemen.’

Oftewel: meer geld, maar niet meer kwaliteit. Daarmee zette Rutte een harde lijn uit, die hij aan de onderhandelingstafel niet helemaal heeft volgehouden. Voor onderwijspersoneel en scholen komt er in de loop der jaren nu bijna 900 miljoen extra bij. Net iets minder dan een miljard. Vooral in het basis- en speciaal onderwijs, 450 miljoen om de werkdruk te verlagen. Na de eerste acties in het primair onderwijs en vervolgens politieke druk van coalitiepartner PvdA werd al in Rutte-II 270 miljoen vrijgemaakt voor de salarissen van leraren basisonderwijs.


..maar investeringen blijven nodig.


Alles bij elkaar zien we na een kleine opleving – het convenant Leerkracht- een gestaag dalende bereidheid van verschillende kabinetten om te investeren in onderwijs. Ondanks wat reparaties -het Herfstakkoord uit 2013, de 270 miljoen euro voor salarissen in het basisonderwijs van Rutte-II en de werkdrukmiddelen van Rutte-III- geeft Nederland de afgelopen tien jaar steeds minder uit aan onderwijs. Relatief en absoluut. Alleen met een deugdelijk investeringsplan valt dat te veranderen.


Petitie


Als je/U de politiek wilt meegeven dat er geïnvesteerd dient te worden in goed onderwijs, teken dan DEZE PETITIE. Namens mijn leerlingen en collega's dank ik je/U hartelijk voor de steun!

zaterdag 16 februari 2019

Verhuizen? - schade inhalen deel 1

Zo, even wat verkoudheid en heel veel drukte achter de rug. Nog 2 weken en dan een welverdiende crocusvakantie.

Vandaag had ik een aantal topics in gedachten om de BLOG-"schade" even goed in te halen maar net voordat ik daar aan wilde beginnen wierp ik nog een blik op funda.nl.

Wauw....


Droomwoning?


De optie te verhuizen speelt al een tijdje een beetje in mijn achterhoofd. Net zag ik een jaren '20 woning in een dorp vlakbij, hij lijkt perfect... De vraagprijs is ca. €180.000. Ik zal even rationeel een lijstje maken met pro's en cons:


De woning is helemaal gerenoveerd en heeft energielabel C.


Auto / fiets


Voor mijn conditie zou het wonderen kunnen doen wanneer ik het woon-werk verkeer voor 90% met de fiets zou doen. Een afstand van 10 km vind ik een uitstekende afstand om dagelijks 2x te fietsen!

Ik zou mijn auto niet wegdoen maar alleen al door het gereduceerde brandstofverbruik zou ik jaarlijks aardig wat kunnen besparen. Op een kladje kom ik zeker tot een jaarlijkse besparing van €300 vergeleken met de huidige carpoolende situatie. Mogelijk daalt het aantal jaarlijkse kilometers dusdanig zodat de verzekering iets goedkoper kan.

De reistijd blijft hetzelfde maar ik ben vaker buiten: gezonder: etc. etc.


Hypotheekvrij en FO


Ook even op een kladje uitgerekend: geschatte verkoopsom huidige woning: €230.000. Dit minus de huidige hypotheek van (afgerond) €138.000 zou een overwaarde van €92.000 betekenen (!). Als ik allerlei kosten (aankoopkeuring, makelaar, overdracht) op één hoop gooi denk ik dat dit ongeveer €12.000 zal bedragen, mogelijk minder.

Aan de woning zelf hoeven op de korte termijn geen kosten gemaakt te worden, is mijn inschatting.
De resterende hypotheeksom zou dan ca. €100.000 bedragen. Een kortlopende en/of variabele rente van 1,5% of minder is momenteel prima te regelen. Wél of geen NHG wordt een serieuze afweging vanwege de vraag of de kosten (0,9% x €100.000 = €900) opwegen tegen een lagere rente die, mogelijk, helemaal niet lager is vanwege de lage LTV.

Samenvattend: de route naar een hypotheekvrij huis (en uiteindelijk Financiële Onafhankelijkheid) gaat ineens een stuk vlotter door:
a) een lagere hypotheek
b) een lagere rente
c) een deel (of geheel) variabel zodat maximaal afgelost kan worden.
d) lager eigenwoningforfait door lagere woningwaarde


Tinier house


Met een woonoppervlak van 84 m² (op een perceel van 250 ²) en een inhoud van 335 m³ nog zeker geen Tiny House maar wel een stap in die richting. Het woonoppervlak van mijn huidige woning is namelijk 120 m² en ik merk dat ik echt ruimte over heb in mijn eentje.
Ik zou natuurlijk het moment kunnen afwachten tot ik weer iemand vind met wie ik ga samenwonen, maar dat zou, om diverse redenen, best eens een tijd kunnen duren.


Verhuisstress


Verhuizen is één van de belangrijkste redenen voor burn-outs, maar gelukkig heb ik een stress-arme baan hahaha! In mijn leven ben ik 6x verhuisd en dat heb ik overwegend met veel plezier gedaan. Het kopen en vooral verkopen van huizen is voor mij persoonlijk stressvoller. Ik zou ook zeker een makelaar in de arm nemen omdat ik het VERkopen van een woning niet zelf aandurf, voornamelijk vanwege de genoemde stress over allerlei zaken. Het kopen van een woning kan ik al :-) maar omdat er uiteraard enige afstemming dient te zijn tussen verkoop, aankoop en financiering laat ik dat lekker door de vertrouwde lokale makelaar doen.

Afgezien van een nieuwe overdekte ruimte die ik zal delen met mijn 2 kleine harige viervoeters, wat verandert er nog meer en wat niet?

 • Werk - hetzelfde
 • Woon-werk verkeer: niet meer met de auto carpoolen maar overwegend met de fiets, 10 km 
 • Muziekvereniging: 9,4 km met de fiets, is nu loopafstand
 • Muziekles (gitaar): 9,5 km met de fiets, is nu loopafstand
 • Sport (badminton): 14,0 km met de fiets, momenteel de enige vereniging waar ik lid van ben: wil ik wel aanhouden.
 • Vrienden wonen enigszins verspreid in de nabije regio. Hierin verandert niet zo heel veel. Degene die nu op fietsafstand wonen (<10 km) blijven dat ook.
 • Winkelbestand: vergelijkbaar met huidig. Ik deze plaats heb ik in het verleden gewoond.
 • Uitgaan: vergelijkbaar met huidig: minimaal één kroeg met geregeld live-muziek.
 • Gemeentelijke kosten: in deze gemeente deed men indertijd (ca. 2010) al aan diftar.
  Als éénpersoonshuishouden mogelijk iets minder kosten dan nu.
 • Mijn schoonmaakster hoeft nu van minder ver te komen :-)Conclusie


Ik heb eerder in deze plaats gewoond en zou best mijn geboorteplaats nogmaals willen verlaten om hier een aantal jaar te gaan wonen.
Waar ik het meest tegen opzie is de stress die alle voorbereidende werkzaamheden met taxeren en makelaars etc. met zich meebrengen. Vooral of ik dat zal trekken in mijn redelijk drukke leventje zoals dat op dit moment is.
Als het doel alleen financieel gewin is, is dit vermoedelijk geen basis om ergens anders gelukkig te wonen. De woning zelf moet me uiteraard aanspreken en...vanaf de foto's en beschrijven tenminste....doet het dat!

In de huidige markt heb ik vermoedelijk veel minder tijd om te kopen terwijl er wel een woning verkocht moet worden. Nou, kijken kan altijd! Ik vraag een bezichtiging aan :-)

zondag 3 februari 2019

Een jaar voorbij

Op zaterdag 3 februari 2018 vertrok mijn vrouw en hadden we hier een "verhuisdag". Ik woon nu weer een jaar alleen en....tja, wat zal ik er van zeggen?
Een korte terugblik maar even.


Februari en maart


De eerste maanden was het moeilijk, weinig ups en veel downs. Wel was er nog regelmatig contact met vrouwlief, ook vanwege zaken die met het afhandelen van de scheiding te maken hadden en het verplaatsen van de laatste kleine spullen. Op 21 maart werd de scheiding definitief waarmee we, gelukkig, ons eerste jaar (29 mrt) niet vol maakten.


April tot half augustus


Minder contact vanuit en met ex-vrouw. Diverse vervelende zaken meegemaakt op het werk, hoge werkdruk en aan de bel getrokken. Een klein beetje verlichting gezocht en gekregen. De zomervakantie gehaald en de eerste 4½ week nodig gehad om e.e.a. te verwerken en bij te komen.


Half augustus tot heden


Het laatste stukje van de zomervakantie echt ontspannen, genoten van het weer. Het was trouwens wel heul erg tropisch! Weet je nog?
De eerste stappen gezet qua daten en andere amoureuze activiteiten ;-)
Ergens in de herfst wezen lunchen met ex en daar blijkt het helemaal niet goed mee te gaan. Burn-out....wel vielen er door wat ze vertelde voor mij wat puzzelstukjes op zijn plek.

Nieuwe contacten gelegd, verstevigd en oude contacten hersteld.

Helemaal klaar ben ik nog niet (is iemand dat ooit?) maar ik ben gelukkig en ook wel een beetje trots hoe ik er nu voorsta.

De lente komt eraan...en nog maar 15 dagen tot de eerste Formule-1 testdagen, jippie!

zaterdag 2 februari 2019

Netto salaris en examens!

Diverse bloggers lieten weten dat hun gestegen kosten niet gecompenseerd worden door stijging van hun netto inkomsten en dat ze er dus wat op achteruit gaan. Zuinige man, Eenvoudig leven, Opa Geldnerd en Merel van in de de boomgaard schreven hierover.


Hypotheekschuld


Volgens het loonstrookje van januari ben ik er netto €32,30 op vooruit gegaan. Aangezien ik geen zin heb om allerlei uitgaven aan boodschappen etc. precies bij te houden weet ik niet in hoeverre mijn uitgaven omhoog gaan. Mijn elektriciteit-, gas- en waterverbruik, en bijbehorende maandbedragen, zijn overigens zelfs nog dalend (van twee- naar eenpersoons huishouden) dus...geen idee hoe het onder de streep precies uitpakt.

Wat ik wel weet is dat ik maandelijks (minimaal) €200 spaar en vooralsnog €900 extra aflos op de hypotheek. Laten we die er eens bij pakken en dan in de vorm van een blije grafiek:Vijf smileys betekent: een halve ton is er al af! (En dat in 4 jaar en 3 mnd.)

Altijd leuk te visualiseren dat ik door de 140k barrière ben gegaan en dat dat de dalende hypotheekschuld ook iets sneller begint te dalen! Ik hoop in 2019 dan ook nóg een 10k grens te doorbreken....Onder de €130.000.....dan gaan we richting de één-en-kwart ton en is de grens van €100.000 ook niet ver meer. 
Hoe gaaf is het als het moment aanbreekt dat de hypotheeksom in 5 cijfers opgeschreven kan worden...?


Maandbedrag afgezet tegen salaris


Als ik de (bruto) hypotheek maandlast afzet tegen mijn (netto) salaris, dat ziet dat er, in procenten, zo uit:Momenteel heb ik een volledige aanstelling, zo goed als: 0,96 fte. In juni 2019 krijgen we er 2,15 % loon bij waardoor het bovenstaande percentage nog wat sneller daalt.

Vanaf augustus denk ik (weer) iets minder te gaan werken dus stijgt het percentage weer. Zoals ik er nu insta wil ik 0,86 fte gaan werken wat neer zou komen op 4 "normale" werkdagen (voor zover die bestaan in het onderwijs haha) met een externe taak daar bovenop.


Ik heb nu 4 overvolle dagen en, mede doordat de klassengrootte meevalt, ga ik dit wel trekken tot de zomervakantie. Vanaf de examenperiode zal de lesdruk drastisch afnemen maar dien ik natuurlijk wel het nodig correctiewerk te verrichten. Dit neemt ook veel tijd in beslag maar is een ander soort belasting. Voor de outsider misschien wel leuk om wat over te vertellen, here we go:

Correctie eindexamensNa de laatste toetsweek (medio april) breekt er een periode aan van: "de laatste puntjes op de i" oftewel: examentraining. Er wordt les gegeven maar de vorm verandert eigenlijk elk jaar (zucht) en ook lijkt een individuele docent hier steeds minder invloed op te hebben. Anyway: er zijn nog lessen, maar deze zijn (minimaal) in de vorm van blokuren. Ook wordt er meer keuze geboden en een differentiatie gedaan.

De examenperiode begint op donderdag 9 mei (zie hier voor het complete rooster). Op 20 mei heeft mavo (VMBO-TL) het NaSk-2 examen (scheikunde). Mijn havo leerlingen maken op 21 mei (de dag erna dus...) hun scheikunde examen.


Vanaf 9 mei


Omdat ik twee havo-5 klassen en een mavo-4 klas heb zal ik drastisch veel minder lessen hebben (10) en in plaats daarvan zal ik ingezet worden voor surveillance. Dit is waarschijnlijk het meest geestdodende moment in een schooljaar omdat je werkelijk niets anders dan dat mag doen dan dat: surveilleren. Zodra er leerlingen klaar zijn en willen vertrekken is er weel voldoende activiteit (kruisje noteren, werk sorteren, kladwerk in aparte bak etc.) maar vooral het begin van het examen (na het uitdelen en de aftrap) is het werkelijk heel erg saai.

Dit is geen klacht, slechts een constatering en het hoort er gewoon bij. Een beetje de examens doorbladeren biedt enig soelaas en ik zorg ervoor dat ik een pen op zak heb om met een blaadje lijntjespapier toch iets te kunnen. Al was het maar het maken van een boodschappenlijstje.D-Day


Het kwam de laatste jaren vaak voor dat ik het examen van mijn vak juist NIET was ingezet voor surveillance. Ik probeer dan toch altijd even voor of bij aanvang van het examen aanwezig te zijn om, waar nodig, even wat leerlingen in de ogen te kijken en wat laatste (kalmerende) woorden te geven.
Heb ik iets meer tijd dan blader ik het examen even door.


Heb ik meer tijd dan ga ik in een van de ruimtes zitten en maak het examen zelf. Ik werd daar eens op gecomplimenteerd, wat ik vreemd vond: de uitdaging die de leerlingen voor hun kiezen krijgen dient toch ook door de docent bedwongen te worden? (En in het geval van een havo examen in de helft van de tijd, vind ik.)

Het mavo examen duurt van 13:30-15:30 uur, dyslecten tot 16:00 uur. Als alles meezit krijg ik om circa 16:10 uur het complete pakket mee, met een boel extra formulieren en correctiemodel dat vanaf 16:01 uur openbaar is, o.a. via examenblad.nl.

Het havo-examen duurt van 13:30-16:30 uur en bovenstaande is steeds een uur later.PlanningEen scheikunde examen voor havo bestaat doorgaans uit ongeveer 30 open vragen, verdeel over 5 of  6 opgaven. 's Avonds begin ik met corrigeren en kijk eerst mijn eigen werk na. Als ik het oneens ben met het correctiemodel is dat pech. Vooralsnog dien ik het blindelings op te volgen. Scheikunde is een exact vak maar toch en gelukkig blijft er een (klein) grijs gebied over.
Correctie dient integraal (vraag voor vraag) te geschieden wat betekent dat ik de 51 havo examens in eerste instantie elk 30x door mijn handen laat gaan. 

's Avonds: 2-3 opgaven
Volgend dagdeel: 1-2 opgaven
Volgend dagdeel: 1-2 opgaven
Volgende dag: GEEN CORRECTIE
Volgende dag (?): regionale examenbespreking
Volgende dag: aanpassingen correctie, eventuele aanpassingen in het correctiemodel volgen.
Dan opsturen.

Correctie van examens doe ik 100% thuis. Waar ik soms proefwerken deels op school nakijk doe ik dit bij examens nooit. Als het kan: lekker buiten in de zon, muziekje aan, en meters maken!
Uiterlijk vrijdag 31 mei moeten de examens verzonden zijn naar de 2e corrector.

Na invoeren van scores en opsturen is het wachten tot de 2e corrector ook klaar is. Dan is er telefonisch contact en bespreken we de hele boel. Meestal is dit (bij mij): hier en daar een puntje erbij, hier en daar eraf. Netto verandert er doorgaans weinig.ReferentieWelke momenten komen er voorbij waarop ik signalen krijg hoe moeilijk het examen was en hoe goed mijn leerlingen het gedaan hebben en hoe betrouwbaar zijn deze signalen?

 • Ik scan de examenopgaven --> volslagen onbetrouwbaar
 • Het percentage leerlingen dat eerder klaar is --> onbetrouwbaar
 • Ik maak het examen zelf --> enigszins betrouwbaar
 • Ik kijk mijn eigen gemaakt werk na --> enigszins betrouwbaarScores van mijn leerlingen VOOR 2e correctie --> betrouwbaar
 • Bij de regionale bespreking worden scores versnelde correctie bekend gemaakt --> ZEER BETROUWBAAR
 • Eigen scores van tweede correctoren (die ik zelf doe bij een andere school, en die een andere docent doet van mijn leerlingen) --> weinig betrouwbaar
 • Definitieve scores van mijn leerlingen NA 2e correctie --> betrouwbaar

Pas bij de bespreking krijg ik mijn eerste referentie die keer op keer redelijk betrouwbaar blijkt te zijn. Sinds 2012 zijn de scores van mijn leerlingen steevast hoger dan landelijk, en dat zie ik op dat moment voor het eerst bevestigd. Hopen dat dit in 2019 ook weer lukt :-)

Ik krijg al zin in die tijd: ook is het dan volop lente!

Voor wat betreft het mavo examen:

ma 21 mei: 16:00 uur, ophalen MAVO examens. Naar huis. Indien overdag nog niet gelukt: eerst zelf examen maken. Dit examen zal voor een groot deel uit meerkeuzevragen bestaan, totaal 7 of 8 opgaven en ca. 50 vragen. Het is een stuk gemakkelijker en ook heb ik maar 18 leerlingen.
De correctie hiervan gaat daardoor een stuk sneller en MOET klaar zijn (vind ik) voordat ik de volgende dag 51 HAVO examens ter correctie mee krijg...
Afijn: waarschijnlijk lukt het wel dit geheel af te krijgen. (Muziekvereniging wel even afzeggen.)
's Avonds of de volgende dag op school contact met collega met parallelklas. Dit MOET ook want anders belt hij dinsdag of woensdag als ik al met HAVO bezig moet zijn :-)

De examenbesprekingen voor MAVO zijn direct de dag erna....jammer. Ik download het formulier van de website en verwerk eventuele aanpassingen pas NA ik het havo examen in zijn geheel 1x door mijn handen is gegaan.

Overigens gaan de overige lessen van onder- en bovenbouw gewoon door. Huiswerk, practica en overhoringen dus ook. Als de zomervakantie vroeg valt krijg je zelfs de laatste toetsweek bijna tegelijk met de examens (ai!). Gelukkig valt de vakantie voor ons dit jaar LAAT.

Zo, complimenten als je het hele verhaal uitgelezen hebt. Ik ga nu boodschappen doen!