vrijdag 30 september 2016

Het hoofd vol

De laatste weken is mijn hoofd een beetje vol en deze blog (daardoor) een beetje leeg.

Eens kijken of het omgekeerd ook werkt: Bloggen om je hoofd leeg te maken.

Werk 

In het onderwijs (elke dag anders) is altijd genoeg te beleven. Even een korte stressvolle periode achter de rug.

Hobby

Muziekvereniging even op een laag pitje gezet: met het eerstvolgende concert kan ik toch niet meedoen (reis down under). Twee optredens met dweilband meegedaan (leuk!) en wellicht ook wat repetities gaan meepakken.

In ondertrouw gaan

Vandaag de ingevulde en ondertekende formulieren en kopieën van onze paspoorten en die van de getuigen ingeleverd bij het gemeentehuis. Zou dus voor elkaar moeten zijn (?)

Trouwen

Ik bedenk me net dat ik een online weddingplannertool-dingetje had aangemaakt. Misschien toch maar eens wat meer gebruik van maken! Een aantal grote zaken zijn al (deels) geregeld.

1) Trouw- en feestlocatie/datum: vastgesteld en geboekt, paar details afspreken
2) Eten/drinken: op locatie: details moeten nog uitgewerkt worden
3) Trouwambtenaar: gevonden en vastgelegd, traject loopt
4) Huwelijksstaart: gaat schoonzusje bakken
5) Gastenlijst: voor 98% definitief
6) Uitnodigingen: ontwerp kaartje gisteren gekozen, proefdruk laten maken, versturen voor de kerstdagen.
7) Ceremoniemeester/getuigen: gevonden!
8) Regelaars vrijgezellenfeestjes: gevonden!
9) Band gevonden, voorschot betaald.
en (vermoedelijk) 10) Trouwjurk. (Uiteraard loopt dit compleet buiten mij om, behalve dat ik regelmatig naar afleveringen van "say yes to the dress" zit te kijken!)

En een heleboel dingen zijn nog niet geregeld:

1) Ringen
2) Trouwauto
3) al het andere...

De huwelijksreis doen we dus eerst ;-) en die is grotendeels ook geregeld:

(Huwelijks-)reis naar Nieuw Zeeland

1) vliegtickets geregeld
2) accomodatie eerste nacht en vervoer/accomodatie = camper geregeld
3) vervoer naar Schiphol (auto/trein) nog regelen
4) opvang katjes regelen
5) globale reisplanning maken: wat willen we absoluut doen? Waar willen we zijn tijdens de kerstdagen en oudejaarsavond?


In-en-om het huis

Samen met de buurman de oude tuinverlichting verwijderd en nieuwe geïnstalleerd.
Een deel van de graszoden verwijderd (de rest moet dus nog). Eind oktober wordt een terrasje achter in de tuin aangelegd en nieuwe graszoden gelegd.

Overig

Mijn broer (die op 4,5 uur reisafstand woont) gaat verhuizen: ook even helpen dus!
Een offerte laten opmaken over samengevoegde verzekeringen bij de R.abobank. Binnenkort ook eentje bij een tweede partij, vergelijken en kiezen.
Gezamenlijke rekening geopend: nu nog de af- en bijschriften stroomlijnen. Mijn doel is om dit voor 01-01-2017 voor elkaar te hebben.

Pfff. zo het BLOG is weer vol en mijn bolletje toch inderdaad iets leger. Kan ook iets met het zojuist begonnen weekend te maken te hebben!

dinsdag 27 september 2016

Dalende rente vs. stijgende huizenprijzen

Er is nog steeds geen einde gekomen aan de daling van de hypotheekrente. De laagste hypotheekrente voor 10 jaar vast is inmiddels gezakt tot 1,59%. Anderzijds zitten de huizenprijzen weer in de lift: voor 2017 is opnieuw een stijging van 5% voorspeld. Waar ligt het omslagpunt? Wanneer wordt wonen weer duurder?

De gemiddelde verkoopwaarde van een huis is op dit moment € 249.000. Dat is € 15.000 meer dan in september 2015. In de tussentijd daalde de hypotheekrente. Weegt de lagere rente op tegen de gestegen aankoopprijs van je huis? Een koper uit 2016 is dus nog nét iets goedkoper uit dan iemand die vorig jaar een huis kocht. Er is wel een kanttekening. De netto maandlast is een gemiddelde van alle aflostermijnen over de volledige looptijd van de hypotheek. Zou je kijken naar de maandlasten in het eerste jaar van aflossing, dan is de eigenaar uit 2015 iets goedkoper uit: € 775 om € 793 in 2016.

Wat betekent dat? De daling van de hypotheekrente kan de stijging van de huizenprijzen nauwelijks meer goedmaken. Omdat de huizenprijzen voorlopig nog wel even lijken te blijven stijgen is het keerpunt bijna bereikt. Volgend jaar ben je waarschijnlijk duurder uit dan dit jaar. Als de rente zou gaan stijgen dan ben je natuurlijk zeker duurder uit.

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet trots een stijging van de koopkracht voor bijna iedereen. Huurders krijgen wat meer toeslag, woningkopers hebben die koopkrachtstijging vooral aan de lage hypotheekrente te danken. Zolang mensen met een hoge hypotheekrente hun rentevaste periode tegen de huidige tarieven kunnen voortzetten, blijft dat effect nog wel even doorzetten.

bron: www.wegwijs.nl

 


vrijdag 23 september 2016

miljoenennota, 2017 e.d.

Na Prinsjesdag even wat punten op een rijtje:

1) De maximale hypotheeklening die je mag afsluiten voor een woning daalt van 102% naar 101% van de waarde van de woning. Dat betekent uiteraard dat je een groter deel van de bijkomende kosten uit eigen middelen moet financieren. Denk aan overdrachtsbelasting en financieringskosten. Het percentage daalt verder tot 100 % in 2018.

2) Het inkomen van de partner mag vanaf 2017 voor 60 % meetellen bij de hypotheekaanvraag. In 2016 is dat nog 50%.

3) De hypotheekrenteaftrek gaat per 1 januari 2017 weer 0,5% omlaag. In 2017 is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar 50 %.
Dit raakt alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. In 2017 zijn dat huiseigenaren met een bruto jaarinkomen boven de € 67.072.

4) De NHG-grens wordt vanaf januari 2017 weer jaarlijks op 1 januari gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Voor 2009 was dat ook het geval. Om de woningmarkt een impuls te geven werd de kostengrens in 2009 als crisismaatregel tijdelijk verhoogd tot € 350.000. Daarna is de grens sinds 2012 stapsgewijs afgebouwd naar € 245.000 in 2016.

5) De starterslening blijft in aangepaste vorm bestaan. Sinds 1 januari 2013 moeten nieuwe hypotheken verplicht worden afgelost om recht op hypotheekrenteaftrek te behouden. Voor de starterslening gold sindsdien een uitzondering. Die uitzondering stopt op 31 december 2016. Om onder de nieuwe regels door te kunnen gaan is de ‘combinatielening’ bedacht, die de starter aangaat naast de starterslening. Uit die lening wordt de verplichte aflossing van de Starterslening betaald.
Je kunt alleen gebruik maken van de starterslening als uw gemeente deze aanbiedt.

6) Per 1 januari 2017 gaat de eenmalige schenkingsvrijstelling omhoog van € 53.016 naar € 100.000. De ontvanger moet het bedrag besteden aan de eigen woning of aan de aflossing van hypotheek- of restschuld.

7) In 2016 kunt u als eigenaar van een rijksmonument 80% van de onderhoudskosten als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte. Deze aftrekpost komt in 2017 te vervallen. Voor eigenaren van rijksmonumenten die al in 2016 afspraken over onderhoud hebben gemaakt, komt er in 2017 en 2018 een overgangsregeling in de vorm van een subsidie. In oktober 2016 wordt hierover meer bekend.

8) In 2017 betaalt een gemiddeld gezin via de energierekening ruim € 60 aan opslag voor duurzame energie. Naar verwachting zal dit bedrag verder stijgen tot € 227 in 2023. In 2016 bedraagt de opslag ongeveer € 40.

9) Als u een nul-op-de-meter woning koopt, mag u in 2017 een bedrag van € 25.000 optellen bij de maximale hypotheek die u op basis van uw inkomen kunt krijgen. Dat is € 2000 minder dan in 2016.

10) De vrijstelling op de vermogensrendementsheffing gaat in 2017 omhoog van € 24.437 naar € 25.000 per persoon. Over het vermogen boven deze grens moet u belasting betalen.

Tot en met 2016 gaat de Belastingdienst uit van een rendement van 4% op het vermogen. Vanaf 1 januari 2017 wordt het rendementspercentage afhankelijk van de hoogte van het vermogen. Bij een hoger vermogen komt u in een andere schijf terecht en gaat de Belastingdienst uit van een hoger rendement. Het belastingtarief blijft met 30% hetzelfde. Op termijn streeft het kabinet naar een heffing op het werkelijke rendement. De wijzigingen in 2017 zijn een eerste stap in die richting.

11) De WOZ-waarden voor woningen moeten per 1 oktober 2016 openbaar zijn. De meeste gemeenten halen dat niet. Op de website van de Waarderingskamer kunt u zien in welke gemeenten de WOZ-waarden al wel openbaar zijn.
Via het online WOZ-waardenloket, dat per 1 oktober live gaat, kunt u dan kosteloos toetsen of de WOZ-waarde die u begin 2017 ontvangt juist is.
Is uw gemeente nog niet aangesloten, dan betekent dat niet dat gemeente ontheven is van haar verplichting om inzicht te geven. U kunt dan bij (de website van) uw gemeente informatie krijgen over het inzien van WOZ-waarden van woningen.

12) Per 1 januari 2017 gaat de Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars in. VvE’s zijn al sinds 2008 verplicht om een reservefonds te hebben, maar de wet schreef niet voor hoeveel een VvE in kas moet hebben. Dat verandert nu. VvE’s moeten minimaal een bedrag reserveren gebaseerd op een actueel meerjarenplan voor onderhoud, of ter grootte van 0,5 procent van de herbouwwaarde van het appartementengebouw.

bron: https://www.eigenhuis.nl/

donderdag 15 september 2016

Het kan dus TOCH!

Eergisteren had ik even ontzettend pret om mezelf, hier komt het verhaal:

Ik had de ASR weer eens gemaild met 2 vragen:

Hallo, 

Kunt u me zeggen wanneer ik extra aflossingen gewoon kan overmaken naar een rekening? Ik vind het eerlijk gezegd belachelijk dat anno 2016 de ASR weigert mee te gaan met de 21e eeuw. (Procedure: 1-Formulier printen, 2-formulier invullen, 3-formulier inscannen, 4-mailtje typen, 5-bijlage bijsluiten en 6-mail verzenden.)

En nog een andere opmerking: de vermelde resterende hypotheeksom is onjuist. Deze is €100,- te hoog, waarom is dat?

De reactie van medewerker 1 was dat zij me ging uitleggen HOE extra aflossen diende te geschieden. Vraag 2 begreep zij (ook) niet.

Helaas worden alle reacties via een noreply mailadres verzonden. Dus, het correctie mailadres er even bij gezocht, bericht op "doorsturen" gezet en een nieuw mailtje getypt:

dank u wel voor uw reactie.

De werkwijze van extra aflossen en de beperkingen die u noemt zijn mij bekend.
Waar ik graag nogmaals naar informeer is niet HOE de huidige werkwijze van extra aflossen geschied  maar WAAROM die op een zo omslachtige manier dient te geschieden. En of/wanneer de ASR meegaat in de vaart der volkeren, want bij de meeste andere hypotheekverstrekkers kan men eenvoudigweg geld overmaken naar een rekeningnummer.

Toen "mijn hypotheek" online ging was ik in eerste instantie enthousiast omdat ik dacht dat extra aflossen bij de ASR nu makkelijker zou worden. Hierin werd ik helaas teleurgesteld en kan nauwelijks meerwaarde ontdekken aan deze website. 
Het enige effect is verwarring en lichte ergernis geweest, mede door het genoemde verschil van €100. 

Daarop kreeg ik de volgende reactie van medewerker 2:


Hartelijk dank voor uw mail. U verzoekt ons te melden waarom wij een boetevrije aflossing laten lopen via een formulier. Ik informeer u graag als volgt.
Ten eerste is het mogelijk om zelfstandig het geld aan ons over te maken. Echter, blijkt dat onze cliënten dan soms vergeten het volgende te vermelden:
- betreft boetevrije aflossing
- hypotheeknummer
- het leningdeelnummer
- verlaging maandlast of verkorting looptijd te vermelden  
Zoals u ziet zijn dit aardig wat punten om aan te geven bij de boeking. Zonder formulier kunt u zich misschien voorstellen dat er veel gelden verkeerd of niet terecht komen op de lening(deel) van keuze.

Ook is het zo dat wij recent zijn gestart met het klantportaal. Hier wordt hard gewerkt om ook in de toekomst boetevrije aflossingen mogelijk te maken. Maar u heeft gelijk. Vooralsnog is dit nog niet mogelijk. Ik begrijp uit onderstaande mail dat u reeds geinformeerd bent over de werkwijze om dit zelfstandig over te maken.

Resteert mij alleen nog u te vragen wat uw vraag precies is voor de € 100,00. Ik verneem graag van u.

Ik heb de eerste zin drie keer gelezen voor het tot me doorgedrongen was: "Ten eerste is het mogelijk om zelfstandig het geld aan ons over te maken."

Mijn reactie:

dank u voor uw uitgebreide en sympathieke reactie. Met uw goedvinden antwoord ik ook even puntsgewijs:

Ten eerste: U geeft aan dat het mogelijk is zelfstandig geld aan u over te maken t.b.v. extra (boetevrjie) aflossingen.
Hier wil ik graag gebruik van maken, kunt u aangeven of het volgende rekeningnummer het correcte rekeningnummer is? NL91ABNA0240377532. Zo niet hoor ik van u graag het correcte rekeningnummer.

(Uiteraard kunt u er van op aan dat ik alle gegevens correct zal vermelden.)
Ik ben van plan om maandelijks een vast bedrag over te maken, dus ik hoef de betaalopdracht dan maar 1x in te voeren. Uw instructies zijn helder, dus ik zal niets vergeten.
Ten tweede: het verschijnsel van incorrecte/onvolledige gegevens is iets waar ook andere hypotheekverstrekkers mee geconfronteerd worden, neem ik aan. Hoe zouden zij dit opgelost hebben?
Ten derde: de vermelde hypotheek restschuldsom op het portal is steevast €100,- te hoog, ik vraag me af hoe dit kan.

Ten slotte een tip: het werken met een noreply mailades vraagt extra handelingen van de klant. (gelukkig ben ik geen digibeet dus ik red me ermee :-) )
Alvast vriendelijk dank voor uw reactie,

De volgende reactie, van medewerker nr. 3 kwam snel:

Hartelijk dank voor uw e-mail van 12 september 2016. U heeft een vraag over een maandelijkse extra aflossing op uw hypotheek. Het rekeningnummer dat u noemt, NL91ABNA0240377532, is het juiste rekeningnummer om geld naar over te maken. U dient dit te doen onder vermelding van uw leningnummer en dient erbij verlaging maandlast of verkorting looptijd te vermelden zodat wij het juist kunnen verwerken.

Tevens geeft u aan dat u bij het inloggen op Mijn Hypotheek een restschuld ziet welke volgens u EUR 100,00 te hoog is. Uw restschuld is EUR 169.000,00. Bij ons in het systeem veranderd deze restschuld maandelijks na de betaling. In de Mijn Hypotheek omgeving ziet u de meest recente restschuld welke dagelijks zal dalen. Graag vernemen wij van u welk bedrag u daar ziet staan en wat de reden is dat de restschuld EUR 100,00 lager dient te zijn.

Voor wat betreft het laatste, het resterende hypotheekbedrag van €169000,- dat ze noemt klopt, maar de laatste keer dat ik stond er €169100. In een laatste mailtje werd ook dit opgehelderd:  

Aangezien u een lineaire hypotheek heeft lost u iedere maand een bedrag af. Voor ons is dit maandelijks zichtbaar, maar voor u daalt uw openstaande schuld iedere dag. Daarom zult u online iedere dag een ander bedrag zien. Het bedrag zal dagelijks dalen.

Oke, als dat zo is is het portal niet geheel nutteloos!

Maar het eerste punt is wel mooi opgelost joepiedepoepie!
Want behalve de rompslomp lijken de volgende beperken als sneeuw voor de zon te zijn verdwenen:

1) Geen minimumbedrag voor eenmalige aflossingen (was €500,-)
2) Geen minimumbedrag voor periodiek aflossingen (was €100,-)
3) Vanaf elke rekening ter wereld kan geld worden overgemaakt, door iedereen die dat wil.
4) Aflossen kan nu ook t.b.v. looptijdverkorting!
5) Aflossen kan nu op elk moment in de maand (En betaal ik daardoor minder rente? Denk het wel, toch?)
Ik ga de komende maanden alles maar eens uitproberen, inclusief looptijdverkorting. Als dit werkt (valt te controleren op het portal) zal ik de tussenpersoon ook maar eens inlichten, hahaha! Die heeft altijd volgehouden dat het aflossen alleen via papieren formulieren kan en dan nog alleen ter lastenbeperking.

Zo, fijne avond verder!
zondag 11 september 2016

Huizen/werk/pensioen/de aarde

Onderstaand artikel is in zijn onaangepaste vorm te vinden op:
http://www.rtlz.nl/algemeen/politiek/dnb-topman-klaas-knot-aftrek-hypotheekrente-versneld-afbouwen

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank heeft voor het nieuwe kabinet een wensenlijstje in zijn hoofd. Knot pleit op RTL Z voor meer hervormingen op de huizenmarkt, de arbeidsmarkt en van het pensioenstelsel.

Huizenmarkt

De woningmarkt structureel aanpakken. En wel door de hypotheekrenteaftrek versneld af te bouwen. Het is één van de punten op het wensenlijstje van Klaas Knot, president van DNB. Knot komt met zijn lijstje nadat Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank, gisteren de Europese landen weer eens opriep om meer te doen aan hervormingen. Want ondanks dat we het in Nederland relatief goed doen, heeft Knot 3 urgente aanbevelingen voor ons land.
Voor de woningmarkt is nú een ideaal moment om de afbouw van de hypotheekrenteaftrek een tikkeltje te versnellen, aldus Knot. Het belastingtarief waartegen hypotheekrente nu kan worden afgetrokken daalt met een half procentpunt per jaar. Knot pleit voor een daling met 1 procentpunt per jaar. Uiteindelijk kan de rente dan nog tegen maximaal 38% worden afgetrokken.

De hypotheekschulden in Nederland zijn hoog en groeien momenteel alweer. Ze vormen een belangrijke oorzaak voor de beweeglijkheid van de Nederlandse economie, aldus de president van DNB. "De hoge hypotheekschuld is een extra bron voor de beweeglijkheid van de Nederlandse economie, met hoge toppen en diepe dalen. Daar zullen we wat aan moeten doen door een woningmarkt te krijgen die minder op schuld is gebaseerd."
Het maximaal te lenen bedrag dat mensen mogen lenen moet in 2028 terug zijn gebracht naar maximaal 90% van de waarde van de woning. (Hier ben ik het NIET mee eens! 100% LTV lijkt me voldoende.) Er moeten dan wel meer huurhuizen beschikbaar komen voor het middensegment, met huren tussen de €600 en €900. Ik vraag me af: in hoeverre dergelijke huurhuizen momenteel worden gerealiseerd? Hoog tijd om er eens mee te beginnen! Daarna valt te bezien of een hypotheek met een LTV van maximaal 90% haalbaar is.

Arbeidsmarkt

Knot wil verder graag dat de belastingdruk op werk flink wordt verlaagd. In ruil daarvoor zou de consumptie hoger belast kunnen worden door een hogere BTW. "De lastendruk op arbeid is in Nederland relatief hoog en het is beter om een belastingstelsel in te richten waar je belastingdruk wat meer op goederen legt - bijvoorbeeld via de BTW - en dat je ook zorgt dat de verschillende vormen van vermogen, onder meer de eigen woning, wat gelijker worden belast."
"Dat zijn hele concrete punten waar het belastingstelsel meer zou kunnen bijdragen aan de efficiëntie van onze economie en dus veel meer groei zou kunnen genereren." Ik heb geen idee of deze doelstellingen ook maar enig hout snijden.

Pensioenen

Ons pensioenstelsel is op dit moment 'duidelijk over z’n levensduur heen', aldus Knot. "Het stelsel staat structureel onder druk, omdat het niet aansluit bij de huidige arbeidsmarkt, en er zijn op dit moment tekorten. We moeten toe naar een nieuw stelsel met minder impliciete transfers die onzichtbaar zijn, en een stelsel waarin mensen iets meer zicht hebben op welk deel van de pensioenbesparingen nu eigenlijk van hen zelf zijn."
Knots pleidooi draait om een stelsel met meer individuele pensioenrekeningen. "Daarin worden een aantal risico's nog steeds collectief gelopen, zoals beleggingsrisico's, inflatierisico's en het langlevenrisico. Maar dan met meer maatwerk met een andere aanpak voor jongeren en ouderen."

Dit is toch wel fantastisch. De spellingscontrole kende het woord "langlevenrisico" niet en wellicht wordt dit het woord van 2016! Ik vermoed dat hiermee bedoeld wordt dat er een "risico" is dat we heel oud worden. Dat dit voor een pensioenverstrekker extra kosten met zich meebrengt is me duidelijk, maar het ouder worden van mensen op deze manier omschrijven? Ik vind het wonderlijk!

Knot vindt dat we nu knopen moeten doorhakken en dan een nieuw stelsel heel geleidelijk moeten invoeren. Hij trekt voor de invoering ervan zelfs een periode van 20 jaar uit. "In een ideale wereld hadden we deze ingrepen al 10 jaar geleden gedaan en dat is één van de oorzaken dat we nu in de problemen zitten. We kunnen nu niet meer wachten, we hebben geen andere keus."
Het komt niet meer automatisch goed met de pensioenen, denkt Knot: "Ik hoor al sinds eind jaren '90 het verhaal dat de rente alleen maar omhoog kan, en sinds eind jaren '90 is de rente alleen maar omlaag gegaan. Verhalen dat het wel automatisch goed zal komen heb ik iets te lang gehoord om daar nog geloof aan te hechten."In een ideale wereld waren we ook eerder begonnen met maatregelen ter bescherming van het milieu met als belangrijkste punt op de agenda: OVERBEVOLKING. Iets dat nog steeds niet als grootste bedreiging voor het voortbestaan van leven op aarde wordt gezien...


maandag 5 september 2016

Restitutie ORV?

De restschuld is dus afgelost (nogmaals joepie!) en de bijbehorende overlijdens risico-verzekering (ORV), die was meegekomen vanuit de hypotheek van het appartement, kan stopgezet worden.

Ik ga er vanuit dat de rest van het jaarbedrag gerestitueerd gaat worden. Toch weer ca. €75.

Afgezien de extra aflossing van deze maand denk ik dat we tot het eind van het jaar exclusief aan het sparen zijn voor wat grote uitgaven:

* opknappen tuin (ca. €1100,-)
* reis naar Nieuw Zeeland (meeste kosten al betaald: vliegtickets, camperhuur.)
* bruiloft (lijkt uit te gaan komen tussen €6000,- en €8000,-)

Ook heb ik schade aan de auto (geschatte reparatie kosten €300,-), dader helaas onbekend.

De komende week/weken gaan we eens kijken naar onze begroting voor 2017 en vaststellen hoeveel we maandelijks kunnen/willen sparen en aflossen.

Met in het achterhoofd nog wat andere grote uitgaven die we in 2017/2018 willen gaan doen:

1) isoleren 1e verdieping (nieuwe kozijnen/ramen) (geschatte kosten: €2500,-)
2) renovatie toilet beneden (geschatte kosten: €????)
3) uitbreiding/renovatie badkamer (geschatte kosten: €????)

Van de week eerst maar eens een gezamenlijke rekening fixen, wat voor mij voelt als een nieuwe stap. :-)