dinsdag 23 juli 2019

Houd je hoofd koel

...en de rest ook!

Er staat ons het e.e.a. te wachten:


Dit zijn niet de temperaturen van zuid-Spanje maar van mijn woonplaats in Oost-Nederland.

Zoek verkoeling, drink voldoende water en doe weinig tot niks tussen 11:00 en 15:00 uur en blijf uit de zon.


Kamperen


Ik ga kamperen en hoop op een schaduwplekje. Mijn synthetische tent warmt bliksemsnel op dus vooral een beetje schaduw in de ochtend zou wel fijn zijn anders brand je na zonsopkomst vlot je tent uit.
In de nabijheid van camping nr. 1 is een zwembad op loopafstand. Ik had zo bedacht dat dat maar eens mijn uitvalsbasis moest worden voor de eerste dagen.

Succes met de hitte allemaal! 

zondag 21 juli 2019

Afscheid, nieuwe baan, nieuw salaris?

Het zit er nu echt op, na 11 jaar. De positieve herinneringen wegen veel zwaarder dan een paar negatieve. Ik heb echt een hele leuke werkplek gehad en het is goed om aan een nieuwe uitdaging te beginnen. Een dooddoener maar het is zo.

De directie liet zich afgelopen vrijdag nog wel even kennen door een kille niet zo warme en ultrakorte toespraak. Dusdanig dat collega's er schande van spraken.
Ik had er inwendig wel pret om! Vooral het moment toen ik zelf zei dat ik ook nog wat wilde zeggen.....meer dan lichte paniek bij mijn direct leidinggevende en bij de rector.
Ik had echter geen kwaad in de zin dus ze konden opgelucht ademhalen.

Even later deelde de conrector trouwens mee dat ze ontslag nam. De eerste stap richting verbetering is, volgens velen, reeds ingezet. ;-)


Nieuwe baan - nieuw salaris?


Na de zomervakantie dus beginnen op een nieuwe werkplek: ik heb er zin in! Maar nog veel meer zin in de vakantie zelf. Met 3 vrienden gaan we met de auto naar Noord-Spanje, ik ben benieuwd!

Dit schooljaar had ik een wtf van 0,96 fte in schaal LC trede 12. Komend jaar 0,8512 fte in dezelfde schaal dus minder salaris. Wel meer reiskostenvergoeding vanwege de grote(re) afstand. Het eerste jaar bij een nieuwe werkgever worden alle kilometers vergoed, daarna slechts tot 25 km. Dit gaat deels via "uitruil" met bruto salaris etc.

Dan is er nog zoiets als een "individueel keuzebudget" van 50 klokuren (naar rato) op jaarbasis.
Dit kun je gebruiken als:

 1. werkdrukverlichting
 2. spaarverlof
 3. extraatje door het uit te laten betalen (in de maand juli)

Afgelopen jaar was het optie 3 dus dat komt volgende week op mijn rekening. Komend jaar wellicht optie 1 om naast mijn lessen wat te bezuinigen op extra taken. Zo'n eerste jaar zal nog pittig genoeg zijn is mijn verwachting.

Wel even irritant dat ik niet precies weet hoeveel er vanaf augustus binnen zal komen. Ook volgt er nog een eindafrekening van huidige werkgever qua 13e maand etc.


CAO-VO


De huidige CAO loopt trouwens af op 1 oktober aanstaande en de onderhandelingen vangen in september aan. De inzet van de bonden en de VO-raad kun je hier vinden.

Voor de luie lezer: mijn bond (de AOB) zet o.a. in op het volgende:

 • Werkdruk 
  • Lestaak: direct naar 19 klokuren per week (ca. 23 lessen van 50 min./wk), uiteindelijk naar 17 klokuren per week (ca. 20 lessen van 50 min./wk)
   Hier is, volgens mij, het individueel keuzebudget ook al in meegenomen. Gebruik je die NIET voor les vermindering heb je, volgens mij, uiteindelijk 21 lessen van 50 min./wk.
  • Klassengrootte: direct een splitsingsnorm van 29 leerlingen (dus klassen van maximaal 28 lln) met specifieke afwijkingen naar beneden voor bijvoorbeeld vmbo-bk klassen. Uiteindelijk een splitsingsnorm van maximaal 25 leerlingen. (Klassengrootte dus maximaal 24 lln.)
 • Salaris
  • Een looneis van 5% in 2019. 
  • Een deel van de loonruimte kan worden aangewend voor de realisatie van een volwaardige 13e maand. (naar 8.33%)
 • Reiskostenvergoeding
  • Aangezien collega’s in krimpgebieden steeds moeilijker een vaste baan krijgen, dus niet gaan verhuizen en daarom last van hoge reiskosten hebben, wordt de reiskostenvergoeding gesteld op 19 cent per kilometer en de limitering tot 25 km afgeschaft, e.e.a. zolang een collega geen vaste aanstelling heeft.
Ik heb niet alle punten genoemd en alleen die op mij van toepassing (kunnen) zijn.


Nieuw salaris!


Nadat ik mijn nieuwe baan geaccepteerd had werd afgesproken dat ik na een jaar goed functioneren een vaste aanstelling krijg en promotie naar schaal LD. Het spreekt voor zich dat ik dat bericht glunderend in ontvangst nam!


Verhuizen?


Dit schooljaar ben ik van plan te gaan reizen met de auto aangezien het OV een significant langere reistijd heeft. Het is een afstand van 89-96 km (afhankelijk van de route) en bij de 3 keren dat ik tot nu toe op en neer ging viel de reistijd me mee. Zelfs met wat stokkend verkeer deed ik er 70 minuten over. De snelste tijd, tot nu toe, is 63 minuten van deur tot deur.

Mocht het allemaal lopen zoals iedereen hoopt dan komt de mogelijkheid tot verhuizen in beeld. Doe ik dat binnen 2 jaar na aanstelling (dus voor 01-08-2021) dan biedt de CAO lucratieve verhuisvergoedingen vanuit 2 verschillende potjes.

Er is een scenario denkbaar dat ik (nog) niet wil verhuizen en dan zou ik het 2e schooljaar kunnen verzoeken me NIET vast aan te nemen zodat ik nog een jaar de ruime reiskostenvergoeding krijg, mits de voorgestelde CAO wijziging daadwerkelijk realiteit wordt.


Doortrekken A15


Tot mijn vreugde zal binnen een paar jaar (medio 2022-2024) de reisafstand iets bekort worden doordat de A15 verlengd gaat worden tot aansluiting met de A12! Een stukje van 12 km snelweg moet er dus bijkomen v.a. Bemmel en ook gaat men de A12 verbreden tot 2x3=6 rijstroken.
Ik schat in dat de reisafstand dan 85 km zal zijn en de reistijd 50-55 minuten voornamelijk omdat de omweg bovenlangs Arnhem niet meer hoeft.

Nou, dat waren weer eens wat bespiegelingen. En je weet nooit wie ik daar tegenkom waardoor een verhuizing ineens wel weer heel interessant kan worden. :-)

Voorlopig lekker doorgaan met extra aflossen en sparen.

zaterdag 13 juli 2019

Verhaal: nieuwe baan

Voordat ik het verhaal opschrijf eerst even wat context.


Gebruikte afkortingen:

O.P. = onderwijzend personeel
O.O.P. = onderwijs ondersteunend personeel
M.T. =  managementsteam
V.O. =  voortgezet onderwijs

1) Docenten die langer dan 2 jaar bij hun werkgever werken hebben een opzegtermijn van 3 maanden, ingaande per 1e dag van de volgende maand.
2) Een schooljaar loopt van 01-08 t/m 31-07.

Rimpelloos overstappen naar een andere baan (in het onderwijs) betekent dus opzeggen voor 1 mei. In de praktijk werkt opzeggen voor 1 juni ook prima omdat de eerste lesdag pas in half augustus of zelfs de eerste week van september valt.
Goed, daar gaat ie:


Nieuwe (con-)rector


Drie jaar geleden werd een een nieuwe rector aangesteld en een jaar later werd het M.T. aangevuld met een conrector. Laatstgenoemde zonder ervaring in de wondere wereld van het onderwijs. Niet geheel toevallig merk ik dat er de afgelopen 2 jaar steeds meer regeltjes komen die:
1) nooit onderwijskundige gronden hebben
2) nooit werkdruk verlagend werken maar de werkdruk verhogen en het werkplezier verlagen
3) ervoor zorgen dat er van elke docent een dossier wordt aangelegd (!) In elk geval van degene die wel eens een kritisch geluid durven laten horen.

Zouden in de hiërarchische laag eronder afdelingsleiders opereren met oog voor hun personeel en goed onderwijs dan zouden veel zaken anders lopen. Maar je raadt het al, qua afdelingsleiders is het al niet veel beter. Ik benadruk even dat het de eerste 9 jaar bij deze werkgever wel goed werkbaar was en ook heb ik een referentiekader door mijn werkervaring op 4 andere scholen.

De feeling met de werkvloer lijkt bij alle vier afdelingsleiders compleet verdwenen, mede veroorzaakt doordat deze, soms nog jonge collega's, geen lessen verzorgen.

Je zou kunnen redeneren dat iedereen die op school werkt en geen O.P. is dan tot het O.O.P. behoort. Dit geldt dan ook voor de schoonmaaksters, het M.T, etc.

Grappend werd wel eens opgemerkt dat de afk. O.O.P. staat voor "onderwijs ondermijnend personeel" of zelfs "onderwijs ontwrichtend personeel". Het is helaas allang geen grap meer maar keiharde realiteit.
Samengevat: er moet gestreden worden om nog kwaliteit te kunnen bieden en die strijd wordt moeizamer. De rector is de 60 reeds ruim gepasseerd, dus het credo bij de meeste van mijn collega's is: een paar jaar volhouden en daarnaast hopen dat de conrector niet de rector opvolgt. Dit tegen de achtergrond van wat financiële problemen en het begin van de krimp. Ook worden er op allerlei onderwijsvernieuwingen top-down uitgevoerd.


Vaksectie en dolk in de rug


Per vak(ken) zijn er de secties waar, op gelijkwaardige basis, onderwijs vorm wordt gegeven. Het M.T. heeft in haar oneindige wijsheid besloten om een taakomschrijving voor de sectievoorzitters te schrijven en drastisch uit te breiden. Het komt er op neer dat de sectievoorzitters taken van het M.T. gaan overnemen en de facto M.T. lid ZIJN. Het is kennelijk nog niet onrustig genoeg in de school.

Toen dit duidelijk werd hebben vijf sectievoorzitters hun taak neergelegd. Helaas dacht de voorzitter van onze sectie er anders over en lijkt de nieuw in te slagen weg voor deze persoon als een geschenk uit de hemel te komen.

Op woensdag 19 juni kwam ik erachter dat er een figuurlijke dolk in mijn rug was gestoken.
Ik had me net ingesteld op "nog een jaar" en daarna zien we wel, maar het was duidelijk: hier kan ik niet langer blijven werken.


Sollicitaties en ontslag


Diezelfde avond heb ik via meesterbaan allerlei vacatures geselecteerd. De volgende ochtend heb ik me ziek gemeld (ik had nog een dag te goed, dus zonder gewetensbezwaren).
Op die donderdag heb ik mail- en telefonisch contact gehad met een aantal scholen en bij eentje werd direct een gesprek ingepland op donderdagmiddag 27 juni. Bij een andere school een gesprek op vrijdagmorgen 28 juni.

Op donderdagmiddag vertrok ik voor mijn jaarlijkse festivalweekend en die was, zoals eerder gemeld, zeer geslaagd! Ook de maandag had ik geen verplichtingen zodat ik dus pas op dinsdag weer op school was. Die week heb ik betreffende collega en leidinggevend weten te vermijden en zo zat ik aan het eind van de donderdagmiddag op gesprek. In één woord: GEWELDIG! Wat een positieve benadering en waardering.

Ik heb allerlei zaken overwogen, maar één ding stond vast: op vrijdag 28 juni wil ik ontslag nemen. Maandag begint immer de maand juli waardoor ik formeel pas op 1 november weg zou kunnen. 1 oktober is ook niet ideaal maar daar valt nog mee te leven.

Zie ik ook nog een afspraak in mijn agenda verschijnen...bij de rector met afd. leider (direct leidinggevende) erbij. Hoe mooi zou het zijn als ik het gesprek zou kunnen aanvangen met het overhandigen van mijn ontslagbrief!


D-Day


Ben je er nog? Dan vind je het kennelijk ook een spannend verhaal! :-)

Afijn: vrijdag 28 juni: op gesprek bij school nr. 2. Een zeer matige vacature met te weinig uren, 2 locaties, een tijdelijke aanstelling en een deel van de uren maar t/m december en geen enkel perspectief etc. Ook leek het handhaven van mijn huidige salarisschaal een potentieel probleem.

Op school vergaderd (n.a.v. de herexamens) en vervolgens een aantal mentorleerlingen gebeld vanuit een werkkamertje. Zelf zat ik ook op telefoontjes te wachten. School 1 was het eerst en de rector viel snel met de deur in huis: we willen je graag hebben! Een warm gevoel daalde op me neer en ik zei dat ik hem dezelfde dag zou terugbellen. Toen heb ik een sprintje getrokken naar 2 verdiepingen hoger. Kreeg een collega onder 4 ogen te spreken en deelde haar mee dat ik over een half uur ontslag zou nemen. Ik vertelde wat er voor me lag en ze zei me dat dit een fantastische keus was. Dat wist ik zelf ook al maar dat moest ik nog even van iemand anders horen.

Weer 2 trappen afgerend, onderweg een collega mijn voornemen in het oor gefluisterd, en weer terug naar mijn werkplek met privacy (dat dacht ik tenminste...) en belde school 1. Aan de andere kant van de lijn werd een vreugdedansje gedaan en ik vroeg hem of hij binnen 13 minuten een kort mailtje ter bevestiging kon sturen: hij ging het proberen.

Toen mijn ontslagbrief uitgeprint, ik had hem al klaar. Toen belde school nr. 2 met goed en slecht nieuws. Ik dacht: "voor jullie heb ik alleen maar slecht nieuws", maar vertel. Ze konden niet mijn salarisschaal doorbetalen maar wilden me wel graag hebben.... Ik heb vriendelijk bedankt.

Drie minuten voor het gesprek ontving ik het beloofde mailtje.

Ok.

Nu


even


zen.......


Ontslag nemen


In de diepe stoel vroeg ik of ik het gesprek mocht openen aangezien dit zowel de lengte als de inhoud zouden kunnen beïnvloeden. Er werd instemmend geknikt.

"Bij deze dien ik mijn ontslag in." En legde de brief voor mijn direct leidinggevende neer. Ik geloof niet dat ik veel meer gezegd heb. Mevrouw reageerde....NIET. Ik bedoel echt NIET.

De rector zei nog wel iets positiefs en vroeg daarna om mijn handtekening om de ontslagbrief rechtsgeldig te maken. Verdere details van het gesprek zijn minder interessant of vertrouwelijk, dus ik ga door met: hoe nu verder?


Hoe nu verder?


Eén telefoontje van mijn nieuwe rector was voldoende: ik mag direct weg! Wel ligt de school in een andere regio dus dreigde er een zeer korte zomervakantie. Voordat ik dit zelf aankaartte kreeg ik te horen dat ik gewoon mijn "eigen" vakantietijd moest aanhouden! Hij zag me graag uitgerust beginnen, dan maar iets later.

Een detachering wordt zonder problemen overgenomen en ook had hij daaraan vast al een mavo-3 klas aan mijn uren toegewezen, die overigens verder bestaan uit louter havo en vwo bovenbouw uren.

Verder kreeg ik te horen dat, bij goed functioneren, mijn tijdelijke aanstelling na een jaar een vaste zou worden, met (hoogste) salarisschaal LD (!). Wauw, het kan niet op!

Op de vraag of ik nog iets wilde vragen stamelde ik dat ik het schoolgebouw graag even wilde zien. Terloops werd opgemerkt dat er nog geld voor een kleine verbouwing voor de Bi/Na/Sk lokalen op de plank ligt en dat ik daar ook over mee mocht denken (!)

Een leuke school? WALHALLA zeg ik je!


Walhalla dus


Acht dagen na het eerste gesprek werd ik, samen met andere nieuwe collega's, op school voorgesteld. Het was tevens de eerste keer dat mijn naam en de term "godsgeschenk" in één zin genoemd werden. Ik heb maar wat meewarig met mijn hoofd geschud... Diezelfde dag een gezellige borrel opgevolgd met een barbecue bij een sectielid thuis. Thuis. Ja, dat voel ik me er nu al. Fijne en capabele collega's en op deze school wordt initiatief nemen gewaardeerd en beloond.

Tijdens de rondleiding zag ik het nieuwe muzieklokaal met bijbehorende geluidsdichte oefenhokjes. Blijkt er ook nog een opname studie te zijn in de kelder, en dat 1 van de muziekdocenten producer is.
Ik wist niet of ik huilen of zingen moest! Ik geloof dat het neuriën werd.

Het enige minpuntje is de afstand: 63-73 minuten met de auto. Nou ja, we gaan zien hoe dat gaat, 4 dagen per week en de woensdag vrij. Mijn rooster heb ik al gezien er daar zitten geen 1e lesuren in, moet dus te doen zijn.

Mijn elfjarige carrière bij mijn huidige school komt dus abrupt aan zijn eind. De kasten zijn al leeg, aankomende week nog een paar vergadering en dat was het dan. Woensdag nog een sectie uitje (hoe zal dat gaan?) waarbij nog 2 andere collega's vertrekken. Ook 2 stagiaires komen niet terug, want geen uren (!!!) en daarnaast is er na de zomer nog een collega met zwangerschapsverlof.
Vrijdag nog een plenaire bijeenkomst met afscheid van vertrekkende collega's. Ik weet niet of en wie me gaat toespreken en of ik zelf de microfoon nog krijg. Ik heb wel iets te zeggen, mocht dat zo zijn.

Mijn herinneringen zijn voor de overgrote meerderheid positief en zou ik langer gebleven zijn was dit wellicht niet meer zo geweest.

Pfoe, complimenten als je het hele verhaal gelezen hebt. Nu ff tijd voor wat anders, fijne dag!

vrijdag 12 juli 2019

Crowdfunding - 2e statusupdate van 2019

De volgende maand gaat de hypotheeksom onder de 130k ! Het aflossen gaat nog steeds lekker maar ik zou het tempo graag wat opvoeren. Daarover en over mijn nieuwe baan later meer.

Eerst maar eens deel 4 van de halfjaarlijkse crowdfundupdate.(Hier een link naar deel 3.)


Status crowdfundingDe bovenste 13 projecten lopen dus bij geldvoorelkaar. Van mijn totale investeringsbedrag van €3800 heb ik  €2701,13 terug ontvangen (71,1 %). Project 1 staat ruim in de plus en project 13 is nieuw. Over project 2, 3 en 10 word ik periodiek geïnformeerd door incassobureaus. Van projecten 4 en 9 is heb ik de laatste 2 termijnen (nog) niet ontvangen.

Het volgende rijtje zijn 15 projecten die via lendahand lopen. Deze betalen niet maandelijks maar halfjaarlijks terug. Project 6 is helaas toch afgeboekt: jammer. Van de €3500 is €286,17 terug ontvangen (= 8,2 %). Je ziet dat ik in veel nieuwe projecten heb geïnvesteerd. Een aantal met een korte looptijd van 6 maanden en in november zullen deze (hopelijk) uitbetalen.De laatste 4 projecten lopen via Knab, waarvan 2 nieuwe. Project 1 ziet er niet goed uit.
Van de €800 is €38,67 terug ontvangen (= 4,8 %)

Samenvattend:


Van de 32 lopende projecten zijn er 4 met een dusdanige achterstand dat incassobureaus zijn ingeschakeld. Voorts zijn er 2 projecten met een achterstand waarbij de verwachting is dat alle termijnen betaald zullen worden.
De overige 26 projecten lopen volgens schema. Bij de volgende update in januari behoren er 4 projecten volledig afgelost te zijn. Vooralsnog laat ik het zoals het is en doe ik geen nieuwe investeringen. Overigens staan de terugbetalingen van Knab in een apart spaarpotje dat later als extraatje geldt.

woensdag 10 juli 2019

Zesvoudige Grand Prix winnaars

Zo, daar was ik weer! Een update over mijn werksituatie volgt binnenkort (morgen?).
Maar eerst even dit:


Door de opeenvolgende (dominante) overwinning van Max Verstappen van de Grand Prix van Oostenrijk schrijf ik vandaag het vervolg op het artikel: vijfvoudige Grand Prix winnaars.

Maar liefst zeven andere zesvoudige Grand Prix winnaars staan voorgoed in de geschiedenisboeken, waaronder twee wereldkampioenen!


Tony Brooks

Deze Engelse coureur uit de '50-er en '60-er jaren had als bijnaam "de racende tandarts". Hij reed voor Vanwall, Ferrari en BRM. Meer details over zijn racecarrière vind je hier

Brooks is momenteel 87 jaartjes jong en hier zie je hem op de foto met zijn teamgenoot Stirling Moss (89 jaar).John Surtees - WK in 1964


John Surtees MBE was een Brits motor- en autocoureur die er als enige ooit in slaagde om zowel op de motorfiets als in een Formule 1-auto wereldkampioen te worden.

Van 1952 tot 1960 reed hij in 49 Grands Prix voor motoren van 350 en 500cc, waarbij hij 38 keer won, inclusief zes maal in de TT Assen, en zeven maal kampioen werd.

In de 113 Formule 1-Grands Prix waaraan hij in de jaren 1960 tot en met 1972 deelnam, wist hij 24 keer op het podium te komen, waarvan zes keer als winnaar. In 1964 werd hij wereldkampioen voor Ferrari.

Van 1970 tot 1978 had Surtees een eigen Formule 1-team, waarbij in totaal 118 keer aan een Grand Prix werd deelgenomen. Mike Hailwood (ook een meervoudig wereldkampioen op 2 wielen) en Carlos Pace haalden daarbij ieder één keer het het erepodium.
Surtees overleed in 2017 op 83-jarige leeftijd.


Jochen Rindt - WK in 1970

Deze Oostenrijkse coureur won naast de wereldtitel ook de 24 uur van Le Mans. Zijn grootste bekendheid is tragisch genoeg het feit dat hij als enige in de geschiedenis van de Formule-1 postuum wereldkampioen werd. Hij reed tussen 1964 en 1970 voor teams als Cooper, Lotus en Brabham. Alle 6 overwinningen behaalde hij in de snelle maar breekbare Lotus auto's. Op het circuit van Monza verongelukte hij in zijn Lotus 72.


Gilles Villeneuve

De legendarische Canadese coureur en vader van latere wereldkampioen (1997) Jacques won slechts 6 races. Won nooit de titel maar stal wel de harten van veel race-fans. Werd wel vice-wereldkampioen in 1979 achter teamgenoot Scheckter. 

Had in 1982 weer een snelle Ferrari onder zijn kont. Kreeg ruzie met teamgenoot Pironi en bezwoer nooit meer een woord met hem te wisselen. Villeneuve hield woord...twee weken na het incident op Imola verongelukte hij tijdens de kwalificatie op het circuit van Zolder (België) toen hij de tijd van Pironi probeerde te verbeteren.Jacques Lafitte

Laffite reed tussen 1974 en 1986 176 Grands Prix voor de teams van Iso Marlboro, Ligier en Williams F1, waarin hij 6 overwinningen, 32 podiumplaatsen, 7 pole positions, 6 snelste rondes en 228 punten scoorde. Met 176 Grands Prix was hij bijna 3 jaar recordhouder van het meeste aantal gereden Grands Prix, totdat Riccardo Patrese begin 1989 zijn 177e start maakte. 

Ricardo Patrese

In zijn carrière verscheen Patrese 256 maal aan de start; een record dat pas in 2008 door Barrichello  zou worden verbroken. Zijn loopbaan als coureur in deze klasse voerde hem langs de teams van Shadow, Arrows, Brabham, Alfa Romeo, Williams en Benetton. In 1977 maakt hij zijn debuut in de Formule 1. 
Zijn eerste grand prix-overwinning in 1982 geldt als een van de meest bizarre overwinningen ooit: Patrese reed in Monaco als eerste over de streep zonder het zelf te beseffen, omdat tijdens de laatste ronde van de race drie voorliggers uitgevallen waren met pech.
In 1993, tijdens zijn laatste seizoen in de Formule 1, was hij bij Benetton teamgenoot van de toen nog jonge Michael Schumacher. Hij behaalde in totaal zes grand prix-overwinningen en werd in 1992 vice-wereldkampioen, achter zijn Williams-teamgenoot Nigel Mansell. 

Ralf Schumacher

Ralf Schumacher is een Duits voormalig Formule 1-coureur. Hij is de jongere broer van Michael Schumacher. Reed tussen 1997 en 2007 180 Grands Prix voor o.a. Williams en Toyota waarvan hij er dus 6 won.

In 2005 ging hij tijdens de vrije trainingen voor de GP van de Verenigde Staten op het circuit van Indianapolis -op bijna dezelfde plaats als in 2004- opnieuw van de baan. Als gevolg van deze crash kwam Michelin, de bandenleverancier van Ralf Schumachers team Toyota F1, tot de vaststelling dat haar banden niet bestand waren tegen de hoge snelheden die op de banking van het circuit van Indianapolis werden bereikt. 
De teams op Michelin-banden kregen de raad niet te starten zodat deze Grote Prijs uiteindelijk verreden werd met slechts 6 wagens.