donderdag 29 oktober 2015

Onder de €175.000,-

De hypotheeksom is door de €175.000,- gezakt, toch weer een kleine barrière doorbroken!
Het versneld aflossen ligt, zoals gezegd, voorlopig stil maar gelukkig wordt er elke maand automatisch (lineair) €502,58 afgelost.

Daarnaast ben ik ook (een beetje) aan het sparen gegaan. Tot mijn verrassing bleek dat sparen op mijn creditcard de hoogste rente biedt. Het zal u niet verbazen dat je hier niet rijk van wordt (rente 1,2%) maar je moet toch iets reserve hebben. De rente gaat per 1 december naar 1,0% maar aangezien ons beider spaarrekeningen al een tijd onder de 1,0 % zitten vinden we het wel prima zo.
Ook hoeven we zo geen nieuwe rekening te openen.

De teruggaaf van gas en (vooral) elektra verwacht ik binnen 2 dagen op mijn rekening.

Verder vandaag niet veel meer te melden, ik sluit af met een mooie herfstfoto.


zondag 25 oktober 2015

Extra aflossing restschuld

Door weer een extra aflossing is de finish van de restschuld weer een maand dichterbij gekomen: februari 2019.

Het gaat me allemaal niet snel genoeg maar met eerder genoemde kleine financiële plusjes en straks de 13e maand kunnen we weer wat grotere stappen maken.

dinsdag 20 oktober 2015

Streep door de rekening?

Aangezien we van plan zijn op enige termijn zonnepanelen aan te schaffen heb ik via verschillende bronnen informatie en voorlopige offertes opgevraagd. Ook heb ik al enige tijd via de website van Eneco virtuele zonnepanelen.

Zojuist had ik telefonisch contact met een medewerker van Eneco die me een aantal vragen stelde.
Verder dan vraag 3 kwamen we niet: "Bevindt er zich asbest in het dak?"Het antwoord is nl. "ja". Ik kreeg te verstaan dat het plaatsen van zonnepanelen niet is toegestaan. Een onprettige verrassing en misschien naïef van mijn kant dat ik dit niet wist.

Ik zit nu met de volgende vragen:

1) is dit een regel waar iedereen zich aan houdt? (of zijn er lezers die zonnepanelen lieten plaatsen en het asbest mochten laten zitten?)

2) als er firma's zijn die wel zonnepanelen plaatsen ondanks het asbest, is het verstandig hiermee in zee te gaan?

3) als die er niet zijn, wat kost het laten verwijderen van asbest?

4) is het toegestaan en mogelijk, veilig en verstandig om het zelf te verwijderen?

Ik ben op de hoogte van het feit dat in 2024 asbest van daken verwijderd dient te zijn maar dat dit alleen geldt voor asbest dat aan de buitenlucht is blootgesteld. En, dat is hier niet van toepassing.zondag 18 oktober 2015

Bijna vergeten: loonsverhoging

Het hele verhaal rondom de het onderhandelingsakkoord van Rutte en zijn puppet Plasterk van (semi-)rijksambtenaren zal ten dele bekend zijn bij de meeste mensen.

Wat veel mensen denken:
* het personeel krijgt er ruim 5% loon bij
* het personeel krijgt eenmalig €500,- euro netto in september 2015.

De werkelijkheid:
Er zijn geen enkele concrete garanties dat we überhaupt iets krijgen.

Want
a) er is geen nieuwe CAO overeengekomen en
b) de VO-raad heeft de lopende CAO opgezegd!

Mijn werkgever heeft gehoor willen geven aan het verzoek om toch een deel van de loonsverhoging aan haar werknemers uit te betalen, zie het bericht hieronder van woensdag jl.:

Cao vo en loonakkoord

Over cao vo en loonakkoord is veel te doen. Hoewel de onderhandelingen over een nieuwe cao vo al het gehele jaar duren, is een akkoord nog altijd niet in zicht. Afgelopen zomer sloot het kabinet een loonakkoord met werknemersorganisaties over 5,05% loonstijging, deels bekostigd uit verlaging van de pensioenpremies; de FNV-bonden, waaronder de AOb, steunden het loonakkoord niet. Het bestuur van de VO-Raad riep eind vorige week haar leden op niet langer op een cao te wachten en in 2015 over te gaan tot uitbetaling van dat deel van het loonakkoord dat over 2015 gaat.
Als bestuur van xxxxxxxxx hebben we geen behoefte aan het wijzen van een beschuldigende vinger naar welke onderhandelingspartij ook. We betreuren het wel dat er geen cao-grondslag aanwezig is voor de uitbetaling waartoe de VO-Raad oproept. Wel besloten we aan de oproep te voldoen. Het loonakkoord is rechtsgeldig gebleken en het 2015-deel ervan wordt grotendeels gedekt door nieuw geld en door vrijval van pensioenpremie. Het gaat om de volgende loonontwikkeling:

Een verhoging met terugwerkende kracht per 1-1-2015 van 0,8%
Een verhoging met terugwerkende kracht per 1-9-2015 van 1,25% 


Alle werknemers die op 1 september 2015 in dienst waren van de werkgever, ontvangen een eenmalige uitkering van € 500,- bruto (op basis van een normbetrekking). Per saldo zijn de kosten van bovengenoemde salarisverhoging 2,18%. 1% daarvan is zogenaamd ‘nieuw geld’, 1% wordt betaald uit de daling van pensioenpremies en 0,18% is ongedekt.


Dit artikel maakt e.e.a. nog iets duidelijker.

Na vier jaar nullijn betalen we de bovengenoemde verhoging dus deels uit eigen zak maar het is, vind ik, altijd beter dan niks. Minder pensioenopbouw en des te meer reden om zelf voor een financieel gezonde toekomst te zorgen door, laten we zeggen, een hypotheekvrij huis! :-D

Stof tot nadenken: in een wereld met eindige grondstoffen waarin vrijwel alles is gebaseerd op exponentiële groei* moeten we naar een situatie waarin "groei" niet meer centraal staat, tegengegaan en bestraft wordt. Groei van de één betekent krimp/tekort van anderen.
Wellicht via een tussenvorm: lineaire groei. Stop met zoveel procent groei en, in het geval van loonsverhoging al het personeel evenveel euri erbij. Het eenmalige extraatje is de genoemde 500 euro alhoewel ik me werkelijk afvraag of Willem Alexander en Maxima dit ook zouden moeten krijgen...

* Exponentiële groei is groei die gebaseerd is op procenten. In de onderstaande lezing van wijlen prof. emeritus Albert Allen Bartlett worden de verstrekkende en desastreuze gevolgen van het onbegrip van vrijwel de gehele mensheid omtrent exponentiële groei helder belicht.

Voor degene die de lezing niet meteen gaat kijken maar de kern van het verhaal wil weten mag verder lezen. Spoiler alert dus!Van elke hoeveelheid die met een vast percentage groeit ("steady growth", een van de meest misleidende termen ooit!) valt de verdubbelingstijd met de volgende rekenkundige benadering te berekenen:
De verdubbelingstijd is 70 gedeeld door het percentage.

Bijvoorbeeld: iets dat jaar in jaar uit groeit met 7% zal elke 10 jaar (70:7=10) verdubbelen.
In 20 jaar is het dus verviervoudigd, in 30 jaar verachtvoudigd etc.

De benadering is vooral geschikt voor lagere percentages (tot ca. 14%) en moeilijker dan dit wordt het niet! Veel kijkplezier en deelt u vooral de (inhoud van de) video.

Pieken en dalen in elektratarieven

Door een opmerking van een lezer wijd ik even een berichtje aan piek en daltarief  van de kWh meter.

Ik had in mijn vorige woning piek en daltarief (en overigens ook een slimme meter die tweemaandelijks uitlas). Nu hebben we een ouderwetse draaischijf meter en (daardoor?) enkeltarief.Op de website van mijn huidige energieleverancier staat een rekentooltje om uit te rekenen of piek/dal tarief voordeliger is dan enkeltarief. Bij een verbruik van 2750 kWh en 45% piek en 55% daltarief  zouden we jaarlijks zelfs duurder uit zijn dan met enkeltarief. €0,17 maarliefst! :-)
Mogelijk dat andere energieleveranciers ook op een dergelijke manier een vergelijkende berekening kunnen maken.

Overigens heb ik besloten om, indien een slimme meter wordt aangeboden, deze te weigeren.
Dit i.v.m. de te plaatsen zonnepanelen zodat alleen aan het eind van het jaar het energieverschil verrekend hoeft te worden (salderen). Misschien heb ik het mis dat er geen nadeel is bij het hebben van een digitale meter maar liever neem ik het zekere voor het onzekere.
Daarnaast zouden de regels voor salderen nog wel eens kunnen wijzigen in de toekomst en het lijkt dat het hebben van een slimme meter dan wel eens nadelig zou kunnen zijn.

Deze week maar eens wat lange termijn plannen maken qua financiën etc.

Fijne zondag nog!

zaterdag 17 oktober 2015

Meevaller

Nee, geen gigantische loonsverhoging (daarover morgen meer) maar geld terug op energiekosten.

We wonen nu precies een jaar in dit huis en, zoals gebruikelijk, word je de eerste 12 maanden aangeslagen naar het verbruik van de vorige bewoner(s).

Aangezien de vorige bewoners een gezin met 3 kinderen waren en wij met z'n tweetjes zijn had ik
a) gehoopt een een meevaller en b) de maandbedragen voor gas en elektra al wat naar beneden bijgesteld.

Eerlijk gezegd heb ik nooit een huishoudboekje bijgehouden waarin ook het energieverbruik werd bijgehouden maar hier wil ik toch wat verandering in brengen.

Op internet zijn wel wat bronnen te vinden wat als gemiddeld jaarverbruik wordt gezien (o.a. Nibud).
Toch ben ik ook benieuwd naar ervaringen van u als lezer: wilt u uw verbruik delen? Laat dan een reactie op dit bericht achter.

Dit hebben we (tweepersoons huishouden / 2 onder 1 kap) de afgelopen 12 maanden verbruikt:

     water:    90 m3 (auto wassen en tuin sproeien doen we met grondwater)
     gas:       2300 m3 (we koken op gas, warm water en CV via 1 ketel)
     elektra: 2700 kWh (nog geen zonnepanelen)

Het waterverbruik lijkt me gemiddeld en het stroomgebruik lijkt me keurig.
Het gasverbruik daarentegen vind ik behoorlijk aan de hoge kant. Ik vermoed dat de automatische thermostaat hier voornamelijk schuld aan is en wellicht kunnen er aan aantal tochtstrips wel dicht in de koudere maanden?


Ik ga eens kijken of ik een handmatige en eenvoudige thermostaat kan plaatsen, of laten plaatsen. Gewoon even tegen de trend ingaan van steeds slimmere thermostaten. Overigens is een veelgehoorde opmerking: " 's nachts zet ik de thermostaat niet te laag zodat de CV ketel 's overdag niet te veel moeite heeft om op te warmen."


Ik vraag u even na te denken of deze stelling opgaat als het buiten -10°C is terwijl u een raam wijd open heeft gezet? U zult begrijpen dat de CV ketel minder hard hoeft te werken om de temperatuur op 15°C te houden dan op 16°C.
Het andere uiterste: Bij een perfect geïsoleerd huis waarbij 0% warmte verloren gaat (een onmogelijkheid) zou je maar één maal hoeven te verwarmen omdat de warmte nooit verloren gaat.

Mijn punt is: als deze stelling al waar is, en ik wil zeker nog eens wat voorbeelden narekenen, zou dit hoogstwaarschijnlijk alleen gelden voor huizen die zeer goed geïsoleerd zijn.

Twee opmerkingen nog: Als het 's nachts net koud genoeg wordt om een CV, waarvan de thermostaat op 16°C is ingesteld, aan te laten slaan zal een CV die op een lager ingestelde temperatuur NIET aanslaan en wordt er dus energie bespaard.

Tweede opmerking: de mate van energieverlies wordt o.a. bepaald door het temperatuurverschil met de omgeving: Q = m*c*⌂T. Een warmer gestookt huis verliest dus altijd meer warmte dan een koeler huis. (Dit is overigens ook één van de redenen dat heet water sneller bevriest dan koud water.)

Huizenmarkt: trekt ie nu echt aan?

Over de huizenmarkt wordt veel gezegd en geroepen. Feit is dat elke markt z'n ups en downs heeft en dat filosoferen hierover een interessante bezigheid kan zijn waarmee zelfs (veel) geld verdiend kan worden.

De afgelopen jaren is de huizenmarkt een "kopersmarkt" geweest. Ideaal voor potentiële kopers en lastig voor mensen die hun huis willen verkopen. Een potentiële koper heeft een ruime keus, volgens een artikel op wegwijs.nl  was er een piek rond juli 2013 waar een potentiële koper de keuze had uit gemiddeld 35 beschikbare woningen. Zie ook de afbeelding hieronder.


De top van deze golf ligt dus ruim 2 jaar achter ons en wellicht gaan we op weg naar een nieuw dal.
Wanneer het aantal beschikbare woningen per koper daalt tot 8 of daaronder spreekt men van een "verkopersmarkt". Het spreekt, denk ik, voor zich dat dit de huizenprijzen omhoog zal stuwen.
Bovenstaande is onderhevig aan lokale fluctuaties en in populaire steden als Amsterdam en Haarlem is feitelijk al sprake van een kopersmarkt.vrijdag 9 oktober 2015

Twijfel

Naast de hypotheek en de restschuld is er ook nog een studieschuld.
Alles bij elkaar opgeteld is dat meer dan 2 ton... ik/we hebben dus meer dan €200.000,- schuld.

Toen dat tot me doordrong moest ik in eerste instantie even slikken: het is een beste berg geld.
Daarnaast zijn onze reserves momenteel niet heel erg groot en ik heb er toch 2 nachtjes wat onrustig geslapen. Ik zie het nu weer wat in perspectief:

1) we zijn allebei gezond, het belangrijkste van allemaal nietwaar?
2) we hebben allebei een goede/vaste baan,
3) op alle 3 schulden wordt maandelijks afgelost,
4) de rentes zijn relatief laag en staan (deels) vast:

hypotheekrente: 2,25%   vastgezet tot mei 2025
rente restschuld: 3,2%   vast tot schuld is afgelost
rente studieschuld: 1,39%   vast tot januari 2017, nieuwe rente vermoedelijk lager.

De rente van studieschulden wordt jaarlijks vastgesteld en geldt 5 jaar.

Aangezien ook deze rente een neerwaartse trend volgt (1,39% - 0,60% - 0,81% - 0,12%) is te verwachten dat het laatste stuk aflossen gemakkelijk zal gaan omdat het dan vrijwel (of zelfs helemaal!) een renteloze lening zou zijn.

Door extra aflossen is het misschien mogelijk dat we 2016 ingaan met een totale schuld die kleiner dan 2 ton is!(En ondertussen genieten we van het leven en werken we ons niet over de kop!)