zondag 21 juli 2019

Afscheid, nieuwe baan, nieuw salaris?

Het zit er nu echt op, na 11 jaar. De positieve herinneringen wegen veel zwaarder dan een paar negatieve. Ik heb echt een hele leuke werkplek gehad en het is goed om aan een nieuwe uitdaging te beginnen. Een dooddoener maar het is zo.

De directie liet zich afgelopen vrijdag nog wel even kennen door een kille niet zo warme en ultrakorte toespraak. Dusdanig dat collega's er schande van spraken.
Ik had er inwendig wel pret om! Vooral het moment toen ik zelf zei dat ik ook nog wat wilde zeggen.....meer dan lichte paniek bij mijn direct leidinggevende en bij de rector.
Ik had echter geen kwaad in de zin dus ze konden opgelucht ademhalen.

Even later deelde de conrector trouwens mee dat ze ontslag nam. De eerste stap richting verbetering is, volgens velen, reeds ingezet. ;-)


Nieuwe baan - nieuw salaris?


Na de zomervakantie dus beginnen op een nieuwe werkplek: ik heb er zin in! Maar nog veel meer zin in de vakantie zelf. Met 3 vrienden gaan we met de auto naar Noord-Spanje, ik ben benieuwd!

Dit schooljaar had ik een wtf van 0,96 fte in schaal LC trede 12. Komend jaar 0,8512 fte in dezelfde schaal dus minder salaris. Wel meer reiskostenvergoeding vanwege de grote(re) afstand. Het eerste jaar bij een nieuwe werkgever worden alle kilometers vergoed, daarna slechts tot 25 km. Dit gaat deels via "uitruil" met bruto salaris etc.

Dan is er nog zoiets als een "individueel keuzebudget" van 50 klokuren (naar rato) op jaarbasis.
Dit kun je gebruiken als:

 1. werkdrukverlichting
 2. spaarverlof
 3. extraatje door het uit te laten betalen (in de maand juli)

Afgelopen jaar was het optie 3 dus dat komt volgende week op mijn rekening. Komend jaar wellicht optie 1 om naast mijn lessen wat te bezuinigen op extra taken. Zo'n eerste jaar zal nog pittig genoeg zijn is mijn verwachting.

Wel even irritant dat ik niet precies weet hoeveel er vanaf augustus binnen zal komen. Ook volgt er nog een eindafrekening van huidige werkgever qua 13e maand etc.


CAO-VO


De huidige CAO loopt trouwens af op 1 oktober aanstaande en de onderhandelingen vangen in september aan. De inzet van de bonden en de VO-raad kun je hier vinden.

Voor de luie lezer: mijn bond (de AOB) zet o.a. in op het volgende:

 • Werkdruk 
  • Lestaak: direct naar 19 klokuren per week (ca. 23 lessen van 50 min./wk), uiteindelijk naar 17 klokuren per week (ca. 20 lessen van 50 min./wk)
   Hier is, volgens mij, het individueel keuzebudget ook al in meegenomen. Gebruik je die NIET voor les vermindering heb je, volgens mij, uiteindelijk 21 lessen van 50 min./wk.
  • Klassengrootte: direct een splitsingsnorm van 29 leerlingen (dus klassen van maximaal 28 lln) met specifieke afwijkingen naar beneden voor bijvoorbeeld vmbo-bk klassen. Uiteindelijk een splitsingsnorm van maximaal 25 leerlingen. (Klassengrootte dus maximaal 24 lln.)
 • Salaris
  • Een looneis van 5% in 2019. 
  • Een deel van de loonruimte kan worden aangewend voor de realisatie van een volwaardige 13e maand. (naar 8.33%)
 • Reiskostenvergoeding
  • Aangezien collega’s in krimpgebieden steeds moeilijker een vaste baan krijgen, dus niet gaan verhuizen en daarom last van hoge reiskosten hebben, wordt de reiskostenvergoeding gesteld op 19 cent per kilometer en de limitering tot 25 km afgeschaft, e.e.a. zolang een collega geen vaste aanstelling heeft.
Ik heb niet alle punten genoemd en alleen die op mij van toepassing (kunnen) zijn.


Nieuw salaris!


Nadat ik mijn nieuwe baan geaccepteerd had werd afgesproken dat ik na een jaar goed functioneren een vaste aanstelling krijg en promotie naar schaal LD. Het spreekt voor zich dat ik dat bericht glunderend in ontvangst nam!


Verhuizen?


Dit schooljaar ben ik van plan te gaan reizen met de auto aangezien het OV een significant langere reistijd heeft. Het is een afstand van 89-96 km (afhankelijk van de route) en bij de 3 keren dat ik tot nu toe op en neer ging viel de reistijd me mee. Zelfs met wat stokkend verkeer deed ik er 70 minuten over. De snelste tijd, tot nu toe, is 63 minuten van deur tot deur.

Mocht het allemaal lopen zoals iedereen hoopt dan komt de mogelijkheid tot verhuizen in beeld. Doe ik dat binnen 2 jaar na aanstelling (dus voor 01-08-2021) dan biedt de CAO lucratieve verhuisvergoedingen vanuit 2 verschillende potjes.

Er is een scenario denkbaar dat ik (nog) niet wil verhuizen en dan zou ik het 2e schooljaar kunnen verzoeken me NIET vast aan te nemen zodat ik nog een jaar de ruime reiskostenvergoeding krijg, mits de voorgestelde CAO wijziging daadwerkelijk realiteit wordt.


Doortrekken A15


Tot mijn vreugde zal binnen een paar jaar (medio 2022-2024) de reisafstand iets bekort worden doordat de A15 verlengd gaat worden tot aansluiting met de A12! Een stukje van 12 km snelweg moet er dus bijkomen v.a. Bemmel en ook gaat men de A12 verbreden tot 2x3=6 rijstroken.
Ik schat in dat de reisafstand dan 85 km zal zijn en de reistijd 50-55 minuten voornamelijk omdat de omweg bovenlangs Arnhem niet meer hoeft.

Nou, dat waren weer eens wat bespiegelingen. En je weet nooit wie ik daar tegenkom waardoor een verhuizing ineens wel weer heel interessant kan worden. :-)

Voorlopig lekker doorgaan met extra aflossen en sparen.

zaterdag 13 juli 2019

Verhaal: nieuwe baan

Voordat ik het verhaal opschrijf eerst even wat context.


Gebruikte afkortingen:

O.P. = onderwijzend personeel
O.O.P. = onderwijs ondersteunend personeel
M.T. =  managementsteam
V.O. =  voortgezet onderwijs

1) Docenten die langer dan 2 jaar bij hun werkgever werken hebben een opzegtermijn van 3 maanden, ingaande per 1e dag van de volgende maand.
2) Een schooljaar loopt van 01-08 t/m 31-07.

Rimpelloos overstappen naar een andere baan (in het onderwijs) betekent dus opzeggen voor 1 mei. In de praktijk werkt opzeggen voor 1 juni ook prima omdat de eerste lesdag pas in half augustus of zelfs de eerste week van september valt.
Goed, daar gaat ie:


Nieuwe (con-)rector


Drie jaar geleden werd een een nieuwe rector aangesteld en een jaar later werd het M.T. aangevuld met een conrector. Laatstgenoemde zonder ervaring in de wondere wereld van het onderwijs. Niet geheel toevallig merk ik dat er de afgelopen 2 jaar steeds meer regeltjes komen die:
1) nooit onderwijskundige gronden hebben
2) nooit werkdruk verlagend werken maar de werkdruk verhogen en het werkplezier verlagen
3) ervoor zorgen dat er van elke docent een dossier wordt aangelegd (!) In elk geval van degene die wel eens een kritisch geluid durven laten horen.

Zouden in de hiërarchische laag eronder afdelingsleiders opereren met oog voor hun personeel en goed onderwijs dan zouden veel zaken anders lopen. Maar je raadt het al, qua afdelingsleiders is het al niet veel beter. Ik benadruk even dat het de eerste 9 jaar bij deze werkgever wel goed werkbaar was en ook heb ik een referentiekader door mijn werkervaring op 4 andere scholen.

De feeling met de werkvloer lijkt bij alle vier afdelingsleiders compleet verdwenen, mede veroorzaakt doordat deze, soms nog jonge collega's, geen lessen verzorgen.

Je zou kunnen redeneren dat iedereen die op school werkt en geen O.P. is dan tot het O.O.P. behoort. Dit geldt dan ook voor de schoonmaaksters, het M.T, etc.

Grappend werd wel eens opgemerkt dat de afk. O.O.P. staat voor "onderwijs ondermijnend personeel" of zelfs "onderwijs ontwrichtend personeel". Het is helaas allang geen grap meer maar keiharde realiteit.
Samengevat: er moet gestreden worden om nog kwaliteit te kunnen bieden en die strijd wordt moeizamer. De rector is de 60 reeds ruim gepasseerd, dus het credo bij de meeste van mijn collega's is: een paar jaar volhouden en daarnaast hopen dat de conrector niet de rector opvolgt. Dit tegen de achtergrond van wat financiële problemen en het begin van de krimp. Ook worden er op allerlei onderwijsvernieuwingen top-down uitgevoerd.


Vaksectie en dolk in de rug


Per vak(ken) zijn er de secties waar, op gelijkwaardige basis, onderwijs vorm wordt gegeven. Het M.T. heeft in haar oneindige wijsheid besloten om een taakomschrijving voor de sectievoorzitters te schrijven en drastisch uit te breiden. Het komt er op neer dat de sectievoorzitters taken van het M.T. gaan overnemen en de facto M.T. lid ZIJN. Het is kennelijk nog niet onrustig genoeg in de school.

Toen dit duidelijk werd hebben vijf sectievoorzitters hun taak neergelegd. Helaas dacht de voorzitter van onze sectie er anders over en lijkt de nieuw in te slagen weg voor deze persoon als een geschenk uit de hemel te komen.

Op woensdag 19 juni kwam ik erachter dat er een figuurlijke dolk in mijn rug was gestoken.
Ik had me net ingesteld op "nog een jaar" en daarna zien we wel, maar het was duidelijk: hier kan ik niet langer blijven werken.


Sollicitaties en ontslag


Diezelfde avond heb ik via meesterbaan allerlei vacatures geselecteerd. De volgende ochtend heb ik me ziek gemeld (ik had nog een dag te goed, dus zonder gewetensbezwaren).
Op die donderdag heb ik mail- en telefonisch contact gehad met een aantal scholen en bij eentje werd direct een gesprek ingepland op donderdagmiddag 27 juni. Bij een andere school een gesprek op vrijdagmorgen 28 juni.

Op donderdagmiddag vertrok ik voor mijn jaarlijkse festivalweekend en die was, zoals eerder gemeld, zeer geslaagd! Ook de maandag had ik geen verplichtingen zodat ik dus pas op dinsdag weer op school was. Die week heb ik betreffende collega en leidinggevend weten te vermijden en zo zat ik aan het eind van de donderdagmiddag op gesprek. In één woord: GEWELDIG! Wat een positieve benadering en waardering.

Ik heb allerlei zaken overwogen, maar één ding stond vast: op vrijdag 28 juni wil ik ontslag nemen. Maandag begint immer de maand juli waardoor ik formeel pas op 1 november weg zou kunnen. 1 oktober is ook niet ideaal maar daar valt nog mee te leven.

Zie ik ook nog een afspraak in mijn agenda verschijnen...bij de rector met afd. leider (direct leidinggevende) erbij. Hoe mooi zou het zijn als ik het gesprek zou kunnen aanvangen met het overhandigen van mijn ontslagbrief!


D-Day


Ben je er nog? Dan vind je het kennelijk ook een spannend verhaal! :-)

Afijn: vrijdag 28 juni: op gesprek bij school nr. 2. Een zeer matige vacature met te weinig uren, 2 locaties, een tijdelijke aanstelling en een deel van de uren maar t/m december en geen enkel perspectief etc. Ook leek het handhaven van mijn huidige salarisschaal een potentieel probleem.

Op school vergaderd (n.a.v. de herexamens) en vervolgens een aantal mentorleerlingen gebeld vanuit een werkkamertje. Zelf zat ik ook op telefoontjes te wachten. School 1 was het eerst en de rector viel snel met de deur in huis: we willen je graag hebben! Een warm gevoel daalde op me neer en ik zei dat ik hem dezelfde dag zou terugbellen. Toen heb ik een sprintje getrokken naar 2 verdiepingen hoger. Kreeg een collega onder 4 ogen te spreken en deelde haar mee dat ik over een half uur ontslag zou nemen. Ik vertelde wat er voor me lag en ze zei me dat dit een fantastische keus was. Dat wist ik zelf ook al maar dat moest ik nog even van iemand anders horen.

Weer 2 trappen afgerend, onderweg een collega mijn voornemen in het oor gefluisterd, en weer terug naar mijn werkplek met privacy (dat dacht ik tenminste...) en belde school 1. Aan de andere kant van de lijn werd een vreugdedansje gedaan en ik vroeg hem of hij binnen 13 minuten een kort mailtje ter bevestiging kon sturen: hij ging het proberen.

Toen mijn ontslagbrief uitgeprint, ik had hem al klaar. Toen belde school nr. 2 met goed en slecht nieuws. Ik dacht: "voor jullie heb ik alleen maar slecht nieuws", maar vertel. Ze konden niet mijn salarisschaal doorbetalen maar wilden me wel graag hebben.... Ik heb vriendelijk bedankt.

Drie minuten voor het gesprek ontving ik het beloofde mailtje.

Ok.

Nu


even


zen.......


Ontslag nemen


In de diepe stoel vroeg ik of ik het gesprek mocht openen aangezien dit zowel de lengte als de inhoud zouden kunnen beïnvloeden. Er werd instemmend geknikt.

"Bij deze dien ik mijn ontslag in." En legde de brief voor mijn direct leidinggevende neer. Ik geloof niet dat ik veel meer gezegd heb. Mevrouw reageerde....NIET. Ik bedoel echt NIET.

De rector zei nog wel iets positiefs en vroeg daarna om mijn handtekening om de ontslagbrief rechtsgeldig te maken. Verdere details van het gesprek zijn minder interessant of vertrouwelijk, dus ik ga door met: hoe nu verder?


Hoe nu verder?


Eén telefoontje van mijn nieuwe rector was voldoende: ik mag direct weg! Wel ligt de school in een andere regio dus dreigde er een zeer korte zomervakantie. Voordat ik dit zelf aankaartte kreeg ik te horen dat ik gewoon mijn "eigen" vakantietijd moest aanhouden! Hij zag me graag uitgerust beginnen, dan maar iets later.

Een detachering wordt zonder problemen overgenomen en ook had hij daaraan vast al een mavo-3 klas aan mijn uren toegewezen, die overigens verder bestaan uit louter havo en vwo bovenbouw uren.

Verder kreeg ik te horen dat, bij goed functioneren, mijn tijdelijke aanstelling na een jaar een vaste zou worden, met (hoogste) salarisschaal LD (!). Wauw, het kan niet op!

Op de vraag of ik nog iets wilde vragen stamelde ik dat ik het schoolgebouw graag even wilde zien. Terloops werd opgemerkt dat er nog geld voor een kleine verbouwing voor de Bi/Na/Sk lokalen op de plank ligt en dat ik daar ook over mee mocht denken (!)

Een leuke school? WALHALLA zeg ik je!


Walhalla dus


Acht dagen na het eerste gesprek werd ik, samen met andere nieuwe collega's, op school voorgesteld. Het was tevens de eerste keer dat mijn naam en de term "godsgeschenk" in één zin genoemd werden. Ik heb maar wat meewarig met mijn hoofd geschud... Diezelfde dag een gezellige borrel opgevolgd met een barbecue bij een sectielid thuis. Thuis. Ja, dat voel ik me er nu al. Fijne en capabele collega's en op deze school wordt initiatief nemen gewaardeerd en beloond.

Tijdens de rondleiding zag ik het nieuwe muzieklokaal met bijbehorende geluidsdichte oefenhokjes. Blijkt er ook nog een opname studie te zijn in de kelder, en dat 1 van de muziekdocenten producer is.
Ik wist niet of ik huilen of zingen moest! Ik geloof dat het neuriën werd.

Het enige minpuntje is de afstand: 63-73 minuten met de auto. Nou ja, we gaan zien hoe dat gaat, 4 dagen per week en de woensdag vrij. Mijn rooster heb ik al gezien er daar zitten geen 1e lesuren in, moet dus te doen zijn.

Mijn elfjarige carrière bij mijn huidige school komt dus abrupt aan zijn eind. De kasten zijn al leeg, aankomende week nog een paar vergadering en dat was het dan. Woensdag nog een sectie uitje (hoe zal dat gaan?) waarbij nog 2 andere collega's vertrekken. Ook 2 stagiaires komen niet terug, want geen uren (!!!) en daarnaast is er na de zomer nog een collega met zwangerschapsverlof.
Vrijdag nog een plenaire bijeenkomst met afscheid van vertrekkende collega's. Ik weet niet of en wie me gaat toespreken en of ik zelf de microfoon nog krijg. Ik heb wel iets te zeggen, mocht dat zo zijn.

Mijn herinneringen zijn voor de overgrote meerderheid positief en zou ik langer gebleven zijn was dit wellicht niet meer zo geweest.

Pfoe, complimenten als je het hele verhaal gelezen hebt. Nu ff tijd voor wat anders, fijne dag!

vrijdag 12 juli 2019

Crowdfunding - 2e statusupdate van 2019

De volgende maand gaat de hypotheeksom onder de 130k ! Het aflossen gaat nog steeds lekker maar ik zou het tempo graag wat opvoeren. Daarover en over mijn nieuwe baan later meer.

Eerst maar eens deel 4 van de halfjaarlijkse crowdfundupdate.(Hier een link naar deel 3.)


Status crowdfundingDe bovenste 13 projecten lopen dus bij geldvoorelkaar. Van mijn totale investeringsbedrag van €3800 heb ik  €2701,13 terug ontvangen (71,1 %). Project 1 staat ruim in de plus en project 13 is nieuw. Over project 2, 3 en 10 word ik periodiek geïnformeerd door incassobureaus. Van projecten 4 en 9 is heb ik de laatste 2 termijnen (nog) niet ontvangen.

Het volgende rijtje zijn 15 projecten die via lendahand lopen. Deze betalen niet maandelijks maar halfjaarlijks terug. Project 6 is helaas toch afgeboekt: jammer. Van de €3500 is €286,17 terug ontvangen (= 8,2 %). Je ziet dat ik in veel nieuwe projecten heb geïnvesteerd. Een aantal met een korte looptijd van 6 maanden en in november zullen deze (hopelijk) uitbetalen.De laatste 4 projecten lopen via Knab, waarvan 2 nieuwe. Project 1 ziet er niet goed uit.
Van de €800 is €38,67 terug ontvangen (= 4,8 %)

Samenvattend:


Van de 32 lopende projecten zijn er 4 met een dusdanige achterstand dat incassobureaus zijn ingeschakeld. Voorts zijn er 2 projecten met een achterstand waarbij de verwachting is dat alle termijnen betaald zullen worden.
De overige 26 projecten lopen volgens schema. Bij de volgende update in januari behoren er 4 projecten volledig afgelost te zijn. Vooralsnog laat ik het zoals het is en doe ik geen nieuwe investeringen. Overigens staan de terugbetalingen van Knab in een apart spaarpotje dat later als extraatje geldt.

woensdag 10 juli 2019

Zesvoudige Grand Prix winnaars

Zo, daar was ik weer! Een update over mijn werksituatie volgt binnenkort (morgen?).
Maar eerst even dit:


Door de opeenvolgende (dominante) overwinning van Max Verstappen van de Grand Prix van Oostenrijk schrijf ik vandaag het vervolg op het artikel: vijfvoudige Grand Prix winnaars.

Maar liefst zeven andere zesvoudige Grand Prix winnaars staan voorgoed in de geschiedenisboeken, waaronder twee wereldkampioenen!


Tony Brooks

Deze Engelse coureur uit de '50-er en '60-er jaren had als bijnaam "de racende tandarts". Hij reed voor Vanwall, Ferrari en BRM. Meer details over zijn racecarrière vind je hier

Brooks is momenteel 87 jaartjes jong en hier zie je hem op de foto met zijn teamgenoot Stirling Moss (89 jaar).John Surtees - WK in 1964


John Surtees MBE was een Brits motor- en autocoureur die er als enige ooit in slaagde om zowel op de motorfiets als in een Formule 1-auto wereldkampioen te worden.

Van 1952 tot 1960 reed hij in 49 Grands Prix voor motoren van 350 en 500cc, waarbij hij 38 keer won, inclusief zes maal in de TT Assen, en zeven maal kampioen werd.

In de 113 Formule 1-Grands Prix waaraan hij in de jaren 1960 tot en met 1972 deelnam, wist hij 24 keer op het podium te komen, waarvan zes keer als winnaar. In 1964 werd hij wereldkampioen voor Ferrari.

Van 1970 tot 1978 had Surtees een eigen Formule 1-team, waarbij in totaal 118 keer aan een Grand Prix werd deelgenomen. Mike Hailwood (ook een meervoudig wereldkampioen op 2 wielen) en Carlos Pace haalden daarbij ieder één keer het het erepodium.
Surtees overleed in 2017 op 83-jarige leeftijd.


Jochen Rindt - WK in 1970

Deze Oostenrijkse coureur won naast de wereldtitel ook de 24 uur van Le Mans. Zijn grootste bekendheid is tragisch genoeg het feit dat hij als enige in de geschiedenis van de Formule-1 postuum wereldkampioen werd. Hij reed tussen 1964 en 1970 voor teams als Cooper, Lotus en Brabham. Alle 6 overwinningen behaalde hij in de snelle maar breekbare Lotus auto's. Op het circuit van Monza verongelukte hij in zijn Lotus 72.


Gilles Villeneuve

De legendarische Canadese coureur en vader van latere wereldkampioen (1997) Jacques won slechts 6 races. Won nooit de titel maar stal wel de harten van veel race-fans. Werd wel vice-wereldkampioen in 1979 achter teamgenoot Scheckter. 

Had in 1982 weer een snelle Ferrari onder zijn kont. Kreeg ruzie met teamgenoot Pironi en bezwoer nooit meer een woord met hem te wisselen. Villeneuve hield woord...twee weken na het incident op Imola verongelukte hij tijdens de kwalificatie op het circuit van Zolder (België) toen hij de tijd van Pironi probeerde te verbeteren.Jacques Lafitte

Laffite reed tussen 1974 en 1986 176 Grands Prix voor de teams van Iso Marlboro, Ligier en Williams F1, waarin hij 6 overwinningen, 32 podiumplaatsen, 7 pole positions, 6 snelste rondes en 228 punten scoorde. Met 176 Grands Prix was hij bijna 3 jaar recordhouder van het meeste aantal gereden Grands Prix, totdat Riccardo Patrese begin 1989 zijn 177e start maakte. 

Ricardo Patrese

In zijn carrière verscheen Patrese 256 maal aan de start; een record dat pas in 2008 door Barrichello  zou worden verbroken. Zijn loopbaan als coureur in deze klasse voerde hem langs de teams van Shadow, Arrows, Brabham, Alfa Romeo, Williams en Benetton. In 1977 maakt hij zijn debuut in de Formule 1. 
Zijn eerste grand prix-overwinning in 1982 geldt als een van de meest bizarre overwinningen ooit: Patrese reed in Monaco als eerste over de streep zonder het zelf te beseffen, omdat tijdens de laatste ronde van de race drie voorliggers uitgevallen waren met pech.
In 1993, tijdens zijn laatste seizoen in de Formule 1, was hij bij Benetton teamgenoot van de toen nog jonge Michael Schumacher. Hij behaalde in totaal zes grand prix-overwinningen en werd in 1992 vice-wereldkampioen, achter zijn Williams-teamgenoot Nigel Mansell. 

Ralf Schumacher

Ralf Schumacher is een Duits voormalig Formule 1-coureur. Hij is de jongere broer van Michael Schumacher. Reed tussen 1997 en 2007 180 Grands Prix voor o.a. Williams en Toyota waarvan hij er dus 6 won.

In 2005 ging hij tijdens de vrije trainingen voor de GP van de Verenigde Staten op het circuit van Indianapolis -op bijna dezelfde plaats als in 2004- opnieuw van de baan. Als gevolg van deze crash kwam Michelin, de bandenleverancier van Ralf Schumachers team Toyota F1, tot de vaststelling dat haar banden niet bestand waren tegen de hoge snelheden die op de banking van het circuit van Indianapolis werden bereikt. 
De teams op Michelin-banden kregen de raad niet te starten zodat deze Grote Prijs uiteindelijk verreden werd met slechts 6 wagens. zaterdag 29 juni 2019

Een nieuwe baan!

Eergisteren een zeer prettig sollicitatiegesprek bij school 1. Gistermorgen een gesprek bij school 2. Gisteren rond het middaguur door beide teruggebeld: beide wilde me graag hebben.

Ontslagbrief overhandigd aan rector dus: ik ben vrij!
Als in: ik blijf loonslaaf maar dan bij een andere werkgever die (eerste indruk) veel zorgvuldiger omgaat met zijn personeel.

Over 10 minuten vertrek ik weer naar de camping maar ik vond het leuk dit alvast te delen.

Fijn weekend!

woensdag 26 juni 2019

Strijd!

Pffff, met dit warme weer niet handig maar kennelijk is het nodig strijd te leveren vandaag:


 • werk: ben er helemaal klaar mee. Later wellicht een gedetailleerder verslag maar ik ben aan het solliciteren.
 • tandarts: zojuist een nette mail gestuurd n.a.v. een niet zo net telefoongesprek van de tandarts. De tandarts die me laatst controleerde is niet mijn vaste en ze stelde vast dat we "geen klik" hebben. Daar ben ik het overigens mee eens. Maar dat een vraag over een begroting/rekening resulteert in een monoloog van een dikke minuut die afgesloten werd met het dreigement: "als je niet betaalt zoek je maar een andere tandarts" vond ik onprofessioneel. Nou ja, mijn mailreactie was echt keurig en kijken of en welke reactie hier op komt. Overigens ben ik al bijna 21 jaar een tevreden klant en ik denk niet dat ik het verdiend heb om zo behandeld te worden.
 • energieleverancier: de overstap verloopt niet soepel. Wel met de levering maar niet in mijn persoonlijke webomgeving. De chat ligt er (alweer) uit. Na 20 minuten telefonisch in de wacht werd de verbinding verbroken. Op een mailtje van mij kwam een verkeerde reactie en in 2e instantie een reactie die 2 nieuwe problemen creëerde.
Verder gaat alles goed hoor en, oh ja, het is een beetje warm. Binnen 27,0 °C.

Ook nog wat goed nieuws: de airco van mijn auto is gisteren gemaakt en ik heb net leuke presentjes gevonden besteld voor mijn (geslaagde) mentorleerlingen.

fijne dag!


donderdag 20 juni 2019

De kop los!

Dit weekend maar eens lekker de kop los, leeg...whatever. Ik ga met vrienden naar mijn jaarlijkse muziek festival.

Op het werk is de situatie dusdanig verslechterd dat ik gisteren en vandaag 5 verschillende lijntjes heb uitgegooid: wordt vervolgd.

Iedereen alvast een fijn weekend!

zondag 2 juni 2019

Niet meer middelen?!

Begin ik net het omslagpunt te naderen zie ik gisteren dat a.s.r. stopt met rentemiddelen.
Per wanneer? Nou, ook per GISTEREN.

Ik heb geen informatie vooraf gehad of wat dan ook. Dat ik dit vreemd vind is een understatement.
De reden die vermeld wordt: "In verband met een wijziging in wet- en regelgeving stopt a.s.r. met rentemiddelen. Je kunt tot uiterlijk 31 mei een offerte opvragen. Na 31 mei is dit niet meer mogelijk."

"De klant centraal"? my ass!


Hoe zit het?


Na even verder gelezen te hebben hier (https://www.fx.nl/blog/nieuwe-regels-rentemiddeling-tijdelijke-stop-bij-banken) meer informatie:

"Per 1 juli 2019 gelden nieuwe regels voor rentemiddeling. Vanaf dan mogen banken niet meer kosten in rekening brengen, dan het ‘werkelijk geleden financiële nadeel’. Net zoals dit bij oversluiten al het geval is. Dit betekent dat banken bij middeling geen renteopslag meer mogen rekenen.

Nu gebruiken banken deze ruimte om het risico te dekken dat klanten op korte termijn verhuizen en zo boetevrij overstappen naar een andere bank. Het wordt dus minder aantrekkelijk voor banken om rentemiddeling aan te bieden.

(tijdelijke) stop rentemiddeling bij banken


De kans bestaat dat banken hierdoor besluiten te stoppen met rentemiddeling. A.S.R. is de eerste geldverstrekker die middeling in de ban doet. In een toelichting geeft A.S.R. aan dat het, gezien hun rekenmethode, niet langer mogelijk is om rentemiddeling aan te bieden. Klanten hebben nog tot 1 juni om hun middelingsverzoek in te dienen.

ABN AMRO is vorige week ook gestopt met rentemiddeling, al is dit tijdelijk. De bank heeft tijd nodig om haar systemen aan te passen op de nieuwe regelgeving. ABN AMRO verwacht vanaf 1 juli weer rentemiddeling aan te bieden. Ditzelfde geldt voor de dochterbanken Florius en Moneyou. Zo valt te lezen op AmWeb, het vakblad voor de verzekeringsmarkt.

Daarin geeft ING aan nu al de juiste methode te gebruiken, waardoor er bij hen niets verandert. Rabobank moet wel de systemen aanpassen, maar blijft wel gewoon rentemiddeling aanbieden. Ook bij BLG, Regiobank en SNS blijft middeling na een systeem aanpassing mogelijk.

Van de banken die nu rentemiddeling aanbieden, willen er 3 nog geen uitsluitsel geven over de mogelijkheid na juli. Dit zijn Nationale Nederlanden, NIBC, en BNP Paribas. De rest gaat naar verwachting door met rentemiddeling. We blijven de ontwikkelingen in de gaten houden.

Consumenten beter beschermd met nieuwe regels


De nieuwe regels moeten consumenten beter beschermen. Daar staat tegenover dat het recht op de vergoedingsvrije ruimte bij rentemiddeling vervalt. Voorheen betaalde je over 10% tot 20% van de hypotheeksom geen boeterente, net als bij oversluiten. Bij rentemiddeling los je immers niet af.

Rentemiddeling is een manier om te profiteren van de lage rentestand. De rente die je hebt vastgelegd, wordt dan gemiddeld met de marktrente bij dezelfde bank. De kosten zitten grotendeels in de nieuwe rente, waardoor je deze minder ‘voelt’.

Rentemiddeling is hierdoor vooral populair bij huizenbezitters die hun hypotheekrente willen verlagen, maar terugdeinzen voor de hoge kosten. Het nadeel is dat je nog altijd vastzit aan je oude bank en hypotheek. De besparing is vaak lager dan bij oversluiten, omdat je bij die laatste de hypotheek opnieuw kunt samenstellen.

De tussenpersoon en a.s.r. zelf heb ik een mail gestuurd en dat is meteen ook alle energie die ik er verder in ga stoppen.

Via deze link kun je zien welke banken rentemiddelen aanbieden. Het is dus niet verplicht...

Zonnige dag gewenst en smeer je goed in!


zondag 26 mei 2019

Examencorrectie

Zo, de eerste correctie zit erop! Na de regionale bespreking van afgelopen donderdag heb ik gisteren nog een aantal vragen opnieuw nagekeken en scores toegekend. Ik ben snipverkouden en niet fit dus vlot gaat het allerminst. Blij dat ik niet eerder ziek werd of misschien komt het wel door de lange uren.

Mijn mavo werk heb ik vrijdag al afgerond en opgestuurd.


Tweede correctie


Hoe nu verder? Mijn mavo en havo werk wordt opgestuurd naar andere correctoren, de zogenaamde "tweede corrector". Die gaat alles opnieuw nakijken en zoekt dan contact met ondergetekende. Met havo/vwo klassen resulteert dit doorgaans in een telefoongesprek van 45 tot 60 minuten. Meestal heeft een tweede corrector er nog wat scorepunten afgedaan of juist gevonden en die bespreken we.
Altijd spannend hoe veel er af of bij gaat. Netto is het, bij mij, meestal maar weinig.

Uiteindelijk bereiken we overeenstemming over alle scores en wordt het werk teruggestuurd. Geen overeenstemming (heb ik nog niet meegemaakt) betekent dat beide schoolleiders met elkaar in conclaaf moeten.

Zelf ben ik ook tweede corrector, van 2 mavo klassen en 2 havo klassen die via een pool aan elkaar zijn toegewezen. Dit kan dus vanuit heel Nederland zijn. Van een van de mavo groepen heb ik het werk al ontvangen: dat is voor vandaag.


Tevreden?


Voor wat betreft de examens zelf ben ik (zeer) tevreden over de lengte, inhoud en moeilijkheidsgraad. Over de resultaten van mijn leerlingen doe ik voorlopig geen uitspraken behalve dat ik tevreden ben.

Wordt vervolgd.....dag van de uitslag = woensdag 12 juni!

dinsdag 21 mei 2019

Oog van de orkaan

Gisteren was het MAVO examen scheikunde (NaSk-2), gisteravond heb ik dat al helemaal nagekeken want...

Vandaag is het HAVO examen scheikunde!

Zelf moest ik surveilleren tot 15:00 uur maar heb daarna direct zelf het examen gemaakt in een hoofdpijn opwekkende wereldrecord tijd van 65 minuten(!)
De leerlingen mogen er wat langer over doen namelijk 180 minuten of zelfs 210 minuten.

De laatste groep is uiterlijk klaar om 17:00 uur en dat is ook het tijdstip dat examenmateriaal buiten de zaal gebracht mag worden. De administratie is dan meestal nog wel een kwartier (of halfuur) druk om alles te tellen, na te tellen, te sorteren etc. Dus vandaar dat ik nu even lekker niks aan het doen ben. Even in het oog van de orkaan zogezegd.

Vanavond correctie deel 1, woensdag de hele dag en...donderdag ook nog?

We gaan het zien!

donderdag 16 mei 2019

Even een stapje naar achteren...

...want dan krijg je overzicht!

Hieronder een totaaloverzicht van hoeveel ik jaarlijks heb betaald aan reguliere en extra aflossing en aan rente. Qua rente heb ik alleen het bruto bedrag vermeld, netto is het uiteraard nog wat minder.
In de laatste 2,5 maand van 2014 werd er overwegend veel rente betaald maar ook in het jaar 2016. Toen waren we (ja, het was toen nog "we") druk met het aflossen van een restschuld waardoor de hypotheek op de tweede plaats kwam.

Het (bruto) rentebedrag afgezet als percentage van alle betalingen begon op 30% en is inmiddels gedaald tot de helft! Dat is het sneeuwbaleffect = de euro's die je minder hoeft te betalen (aan rente en reguliere aflossing) wel over te maken als extra aflossing.

Eindconclusie: toch al best een lekker bedrag afgelost! In 2018 ruim €14.000 en dit jaar lig ik op koers voor een bedrag van.... €18.000 ?


Rentedaling tot absoluut dieptepunt


De tienjaarsrente (NHG) van de A.S.R. is vorige week gezakt tot een absoluut dieptepunt: 1,65%.
Zou ik nu gaan middelen (met huidige rente = 2,25% en resterende looptijd 6 jr.) dan zou mijn rente dalen tot 2,21%. Dit geeft, volgens mijn eigen berekeningen, nauwelijks voordeel om de kosten (€100) terug te verdienen, dus ik wacht nog even.


Bloggen


De frequentie van mijn blogs is wat afgenomen. Ik kom aan een aantal zaken niet toe en dit is er één van. Het is zoals het is maar ik denk nog niet aan stoppen!


vrijdag 3 mei 2019

Mijlpaal: ONDER DE 700

Financieel is er wel wat (goed) nieuws te melden in Casa M.:


1) Eind mei zal het hypotheekbedrag voor het eerst minder dan €700 bedragen! Dit bedrag is opgebouwd uit reguliere aflossing en (lineaire) rente en daar bovenop gooide ik sinds augustus vorig jaar maandelijks een bedrag aan extra aflossing van €900 tegenaan. In het kader van het sneeuwbaleffect heb ik dat bedrag zojuist bijgesteld naar €950,-

2) De belastingaangifte is akkoord en ik krijg €908 teruggestort. Naast het feit dat er qua echtscheiding geen rare gevolgen lijken te zijn is het ook prettig dat het al zo snel wordt teruggestort.

3) Ik heb mijn oude hobby filatelie een beetje nieuw leven ingeblazen, ook met als doel er via marktplaats wat aan te verdienen. Dit zijn in eerste instantie een paar uitgaven geweest maar de eerste inkomsten zijn er ook al.

4) Qua crowdfunding heb ik ..... eh....het gaspedaal even vol ingetrapt. Geen grote bedragen per project maar kleinere bedragen voor heel veel projecten. Over het hoe en waarom vertel ik in juli wel het een en ander, bij de volgende crowdfund update.

5) Meimaand = vakantiegeldmaand!

6) In juni het 2e deel van de beloofde loonsverhoging.

Nou, het kan allemaal niet op. Maar geld maakt niet gelukkig, tenminste vanaf ca. €68.000 per jaar niet meer. (Daar ben ik nog niet trouwens!)
Hier nog een link.

Tijd voor koffie!

zondag 28 april 2019

Bezorgschaamte - 2

Kennelijk leeft het onderwerp (online) winkelgedrag wel want op mijn item bezorgschaamte kreeg ik een aantal reacties.

Ik concludeer dat een (groot?) deel van de Nederlanders het stoppen met online kopen of het drastisch beperken ervan dit niet als optie ziet. Nog afgezien van de negatieve effecten van het onderweg zijn van diverse bezorgers zie ik een aantal andere nadelen en die zijn allemaal op de langere termijn en tja....daar zijn we evolutionair gezien helaas niet zo goed in om daar mee om te gaan. Het vergt in elk geval behoorlijk wat zelfdiscipline. Afijn, ik dwaal af.

Nadelen van online bestellen en laten bezorgen met potentiële gevolgen:

 1. Makkelijker doen van impulsaankopen.
 2. Nog meer achter de PC of met de tablet / telefoon in je hand --> minder beweging / sociale contacten --> verdere individualisering van de maatschappij
 3. Minder omzet voor lokale middenstand --> winkels moeten sluiten --> beperkter winkelbestand --> onvoldoende aanbod in woonplaats --> nog meer online bestellen (vicieuze cirkel!) 
Noem me ouderwets maar contact met mensen vind ik leuk. 
Ik had verwacht/gehoopt dat onder de sub-populatie (de lezers van dit blog en vergelijkbare: consuminderen, bewust met hypotheek/geld omgaan etc.) online winkelen bewuster benaderd zou worden en lange termijn visie iets beter ontwikkeld zou zijn dan van de gemiddelde Nederlander. 

Nou ja, uit een handvol reacties valt ook weer niet zoveel af te leiden, positief blijven Mark!

(Haalt diep adem:) Ik geloof ik jullie!


Oranjemarkt -  Marktplaats


Van het rondstruinen op de jaarlijkse Oranjemarkt heb ik weer met volle teugen genoten. Al om 8:00 uur liep ik tussen de nog opbouwende verkopers om leuke dingetjes te scoren, liefst voor weinig. Mijn eerste aankoop was een koffertje met verschillende minions voor €2,-. Werd verkocht door kinderen en dan ga ik niet afdingen. Cadeautje voor de 3 overbuurmeisjes.

Daarna een groot opbergvakjesding voor spijkers, schroeven, boutjes en moertjes. De vraagprijs was €5,-, ik bood €3,-. De reactie van de verkoper? Stilte...... De meeste Nederlanders zijn niet zo goed in afdingen en handelen volgens mij haha. Een collega greep in en, uiteraard, kwamen we uit op €4,-.
Het ding gelijk naar de auto gebracht op de parkeerplaats waar onderhand geen plekje vrij meer was.

Een Asterix & Obelix voor €1,-. Degene waarvoor ik hem kocht blijkt hem al te hebben dus marktplaats. Al een bod ontvangen :-)

Twee CD's voor €1,- (vraagprijs €0,50, dat vond ik echt te weinig. Verkopers mogen ook wel iets verdienen en de huurprijs van de kramen was tamelijk hoog.) Ook goed voor m'n Karma wat al snel bleek toen ik bij een andere kraam een DVD gratis kreeg voor de suggestie dat de CD's en DVD's handiger geplaatst konden worden :-)

Een Jan van Haasteren puzzel van 500 stukjes voor €1,- (vraagprijs €1,50) die ik hoop door te verkopen voor 4 a 5 euro. Puzzel 's middags gemaakt (compleet!) en direct op marktplaats gezet.
Twee zakken walnoten van elk 1 kg à €3,-.

Dat was het voor dit jaar geloof ik.


Bezorgschaamte


Bekijk onderstaande foto's eens."Klanten die 5 paar schoenen en 3 t-shirts bestellen in meerdere maten en kleuren om er vervolgens maximaal één te houden: webwinkels zuchten onder retourzendingen. De Twentse webwinkel Sans Online stopte er 2 maanden geleden al mee en nu trekt ook de populaire kledingwebshop Sweet Jewellery één lijn: de klant betaalt de rekening.

De aanzwellende kritiek van klanten die het maar raar vonden dat zij hun kleding niet gratis konden retourneren trok Sweet Jewellery een half jaar geleden over de streep. Bij besteding van minimaal €50 konden consumenten voortaan hun spullen kosteloos terugsturen. Een mooie service, dacht de webshopbaas nog. ,,Ja, we wilden meedoen met de grote bedrijven en onze klanten tevreden stellen’’, vertelt Jamie Sturrus, die samen met zijn vrouw Willemijn 5 jaar geleden het bedrijf startte."


Nutteloos spullen over en weer laten verplaatsen om die laatste euro minder te hoeven betalen. Over de gevolgen (dichtslibbende wegen, de ondernemer gaat failliet) wordt niet nagedacht.
Voor zulke kortzichtigheid mag een mens zich best schamen vind ik.


donderdag 25 april 2019

Bezorg­schaam­te?

Moeten we aan de bezorgschaamte, nu bestelwagens, maaltijdkoeriers en boodschappenbezorgers onze wegen lijken te verstoppen, het milieu te vervuilen en de relatie met onze buren te verpesten?


Bezorgschaamte


Het is in toenemende mate een plaag in de hoofdstad en grote steden. Met de alsmaar stijgende populariteit van webshoppen rijden er steeds meer koeriers door het centrum. Nadat eerder Veilig Verkeer Nederland al alarmsloeg over tientallen bestelbusjes per dag in woonstraten, luiden nu hoofdstedelijke winkeliers de noodklok. ,,Het is niet normaal om een spijkerbroek, koptelefoon of inktpatronen voor je printer in een grote doos te laten afgeven aan je voordeur, terwijl het overige verkeer wordt gehinderd,” zegt Guido Frankfurther van ondernemersorganisatie MKB Amsterdam.

Frankfurther vond het hoog tijd voor een nieuw woord: bezorgschaamte. Consumenten zouden moeten beseffen dat ze steden, dorpen, ja zelfs het hele land, onleefbaar maken als ze alles maar laten thuisbezorgen. Frankfurther wil daar een rem op zetten.
Hier lijkt ook enig eigenbelang aan ten grondslag te liggen. Dat winkels hiervan direct zouden profiteren, kon Frankfurther niet ontkennen: ,,Die staan inderdaad onder druk.''


Gewetensvragen


Even wat gewetensvragen daarbij: Schaamt u zich voor al die bezorgwagentjes, fietsen en scooters in uw gemeente, die druk zijn met uw bestellingen? Of voor die volle straten en milieuvervuiling? En gromt u als u alweer een pakje moet aannemen voor de buurman, of als u een half uur toeterend achter een bezorger staat die een pakketestafette in de straat doet?

Als het antwoord 'ja' is, waarom hebben we met z'n allen vorig jaar dan toch 242 miljoen online bestelde producten laten thuisbezorgen? Bijna iedereen maakt zich schuldig aan de bezorgtsunami. In 2018 bestelde 96% van de Nederlanders iets online. Volgens marktvorser Gfk gaven ze daarbij 13,1 miljard euro uit aan 'echte' producten die worden thuisbezorgd. Ik doe er zelf nauwelijks aan mee. Gemiddeld 1 bestelling per jaar. Ik kreeg laatst een bol.com cadeaukaart dus tja...


Bezorgbrommers


De maaltijden dan, op die bezorgbrommertjes die volgens Veilig Verkeer Nederland zes keer zo veel ongelukken veroorzaken als oplettende burgers. Zijn we gestopt om bij ernstige kookluiheid buiten de deur te bestellen? Niet volgens Thuisbezorgd.nl. In de eerste 3 maanden van dit jaar kwamen eetkoeriers via de bezorggigant bijna negen miljoen keer aan de deur, 17 % meer dan een jaar eerder. Ook dit lijkt me een probleem voor in de stad.

Ook bij het afleveren van de boodschappen is bedeesdheid ver te zoeken. Volgens logistiek expert Walther Ploos van Amstel wordt een kleine 5 % van de boodschappen in Amsterdam inmiddels aan de deur bezorgd.

Zóuden we ons moeten schamen voor al die bezorgzucht? Want een op de zes voertuigen in de stad bezorgt iets. De eerste meevaller is dat die bij lange na niet allemaal rijden voor thuisbestellingen. Van de 1,1 miljoen bedrijfsauto's in Nederland bezorgen er 'slechts' 50.000 pakketten. De rest vervoert bier voor cafés, voorraad voor winkels of bouwmaterialen voor bouwplaatsen. Daarnaast bestaat 80 % van de bestelwagenfile uit servicebusjes, van die van de bierwacht tot die van loodgieters en bewakers.

Dus de bijdrage door onze bezorgdrift lijkt mee te vallen. Wat niet meevalt is dat fysieke winkels moeten sluiten, de één na de ander. Denk aan:

 • Free Record Shop
 • Scheer & Foppen
 • Kijkshop
 • V&D 
 • Marskramer 
 • Intertoys etc.


Wagentjes


Pakket-, maaltijd- en boodschappenbezorgers zijn bovendien niet zo vervuilend als ze lijken. De grote voedselbezorgers (New York Pizza, Uber Eats, Thuisbezorgd) gebruiken fietsen en elektrische scooters. Supermarkten Picnic, AH en Jumbo hebben elektrische wagentjes.

Ook bundelen die bezorgers - behalve de maaltijdkoeriers - leveringen voor meerdere gebruikers. Een pakketbezorger bezoekt dagelijks 130 tot 180 verschillende adressen. Elke supermarktkoerier heeft voor 10 (Picnic) tot 15 (AH) klanten boodschappen bij zich. Ontvangers hoeven dus niet individueel op pad. Elke rit met een bezorgauto betekent zo 3 tot 6 autobewegingen minder.


Transportschaamte


En als we ons dan ergens voor willen schamen, laten we dan kijken naar ons eigen vervoer. De grootste drukte op de weg, milieuverontreiniging en maatschappelijke belasting veroorzaken we nog altijd zelf. Het is dus eerder tijd voor transportschaamte.

En dan vergeten we nog de buurman die steevast al die pakketjes voor ons moet aannemen - en vice versa. Volgens een peiling van 'sociaal bezorgnetwerk' Homerr is 35 % van de bestellers niet thuis op het moment dat iets wordt bezorgd. De getergde buur die niet het pakketpunt voor zijn hele buurt wil zijn, kan bovendien een sticker 'Wij nemen geen pakketten aan voor de buren' bij de deur plakken. Die wordt voor €1,85 thuisbezorgd. (oh ironie!)


Conclusie


Als we nu eens met zijn allen zoveel mogelijk de boodschappen en andere aankopen dichtbij haalden en dan zoveel mogelijk lopend en met de fiets dan lossen veel problemen zich op. Ook blijft het winkelbestand op peil en daarmee de werkgelegenheid voor (kleine) ondernemers.
Als je een keer geen zin in koken hebt (dat overkomt mij regelmatig) dan fiets ik zelf naar de snackbar/pizzeria/supermarkt voor een maaltijd. Verbeter de wereld: begin bij jezelf.

Dicht(er)bij je werk gaan wonen of werk dicht(er)bij je woonplaats zoeken tot binnen fietsafstand heeft natuurlijk vergelijkbare positieve effecten:

 • minder milieuvervuiling 
 • minder (reis-)kosten
 • betere conditie etc.


Link


Het oorspronkelijke en volledige artikel van Herman Stil vind je hier met onderaan een video van een college van de Universiteit van Nederland bespreekt Tom van Woensel de logistiek achter de pakketbezorging, en hoe dat straks nóg sneller kan...

dinsdag 23 april 2019

Eigen vermogen

Naast mijn hypotheek Excel bestand heb ik er ook eentje met de naam "eigen vermogen".

Onder andere zitten hierin 3 tabbladen over mijn investeringen in 3 crowdfund platforms en 1 verzamel tabblad crowdfunding. Een tabblad "salaris" waar ik wat gegevens heb staan over de LC en LD schaal opgevolgd door "BST" (bijzondere schooltaken). Niet alle tabbladen worden frequent upgedate (of ge-update???).

Dat "vermogen" ook een natuurkundige grootheid is (vermogen = spanning x stroomsterkte) die gemeten wordt in Watt (Joule per seconde) hoe ik je natuurlijk niet te vertellen.

Grappig genoeg houd ik in het bestand ook bij hoeveel baantjes ik zwem (vanavond 33) en ik ben mijn "vermogen" weer wat aan het opbouwen. De ironie was me tot op heden ontgaan.


Energie/vermogen


Over vermogen of energie gesproken...ik denk te merken dat ik (te) lang in mijn reserves heb getast. Ik ga er vanuit dat de meivakantie voldoende soelaas zal bieden mits ik mezelf de kans geef om lekker bij te komen. Niet te veel wilde avonden/nachten en gewoon lekker wat knoeien in en om het huis.


In en om het huis


Om het huis hebben we gisteren het meeste onkruid verwijderd. Ook ontdekte ik dat een gat in de oprit precies groot genoeg was voor een bijpassende klinker, waar ik er nog een paar op voorraad had! Rubberen hamer gezocht en gevonden en het was zo gefikst.
Joepiedepoepie! Van dat soort kleine dingetjes word ik wel blij.

In het huis is de logeerkamer nu officieel omgedoopt tot marktplaatskamer en ik heb vandaag, via de pas ontdekte marktplaats app, van alles erop gezet.

In het huis wil ik de zonnewering gaan vervangen en had, in dat kader, dit genoemd als concreet spaardoel genoemd aan mijn verjaardagsgasten... Afijn, een enkeling had er inderdaad aan gedacht maar ook ben ik nu een vijftal bierpakketten rijker. Ik drink best graag een pilsje maar speciaalbier hoeft van mij niet zo. Met pils staat de koelkast sowieso nog vol genoeg. Ik heb er uiteraard niks van gezegd want het was immers goed bedoeld en het zal t.z.t. vast wel op komen.


Gas, water en elektra


Ook dit houd ik bij in het excelbestand. Op 3 juni komt de jaarafrekening en ga ik weer switchen. Dan zal ik er wel een bericht aan wijden.

Geniet van het mooie weer: morgen weer 25°C!

zaterdag 20 april 2019

44 rondjes

Vorige week heb ik weer een rondje om de zon afgerond. Met een klein groepje het dorp in geweest (want kermis) en een top-avond gehad (want live muziek) en een top nacht (want gezellig!).

De volgende ochtend en middag waren iets minder, want bier en flügel en 3,5 uur slaap om de Grand Prix van China te zien (saai!)

Vanmiddag en vanavond doen we het nog even dunnetjes over met een boel gezellige visite en dergelijke. De meivakantie is begonnen!

zaterdag 13 april 2019

Solliciteren!

Nog één nachtvorstje en dan is de lente pas echt begonnen!

Als ik me goed herinner hadden we in februari al een paar dagen van rond de 15 °C, veel te vroeg natuurlijk. Aankomende nacht nog éénmaal onder 0 en dan gaan we vlot richting de 20°C.

Scheelt uiteraard ook weer lekker in de stookkosten etc. Ook tijdens koude maar zonnige dagen profiteer ik van de zon. Niet dat ik zonnepanelen maar van de minder energierijke infrarode straling (warmtestraling) die mijn huis binnenkomt.

Uiteraard is de zichtbare straling ("licht") ook prettig en goed voor mijn humeur.

Maar eerst nog SNEEUW VANDAAG?????


Oké...... Morgen is mijn verjaardag en ik kan me niet heugen dat ik toen nog sneeuw gezien heb. Maar dat zal dan nu ook (net) niet gebeuren dus.


Solliciteren


Ondanks de krimp groeit het lerarentekort. Ik houd altijd vacatures in de regio (en daarbuiten) in de gaten en er lijkt zich nu een mooie mogelijkheid aan te doen.

Voor degene buiten het onderwijs: met een vaste aanstelling of een tijdelijke langer dan 1 of 2 jaar heb je een opzegtermijn van drie maanden, ingaande per 1e van de volgende maand.

Het nieuwe schooljaar begint op 1 augustus. Om tijdig te verkassen zul je dus je ontslagbrief uiterlijk op 30 april moeten overhandigen. Nou ja, de eerste schooldag is pas later in augustus en, in de regio die op dat moment laat zomervakantie heeft, soms zelfs begin september.

Als een sollicitatieprocedure niet voor 1 mei rond komt en/of je wilt je huidige werkgever een hak(je) zetten, dan neem je ontslag in mei, uiterlijk op de 31e.

Van de afwegingen die zoal te maken zijn bij een eventuele overstap noem ik even de belangrijkste. Zo krijg ik het zelf ook mooi op een rijtje nietwaar?


Vaste aanstelling


Een vaste aanstelling wordt, voor zover ik zie, helemaal nergens aangeboden. In diverse regio's mede vanwege de krimp maar onderwijsinstellingen blijven in zijn algemeenheid graag flexibel. Hoe groter de stichting: hoe eerder een vaste aanstelling zou je kunnen redeneren.

Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast, is het credo. Alleen: ik heb nu een vaste aanstelling en ik hoef niet weg.
Ik denk dat het in zijn algemeenheid goed is om van werkgever te veranderen na 11 jaar (dat vind ik sowieso) en ik zie steeds meer onwenselijke veranderingen aankomen maar nog een jaartje er aan vastknopen zou geen enkel probleem zijn.

Sowieso overweeg ik een "overlapjaar". Nieuwe en oude school vallen onder verschillende stichtingen wat natuurlijk extreem goed is voor mijn baangarantie. Mijn totale baan wil ik op 4 dagen houden (0,8 fte) en afhankelijk van een aantal zaken beslis ik waar ik het "schuifje" zet, zoals de loonschaal. Een geen "dubbele dagen". Ik heb eerder op 2 verschillende scholen gewerkt. Man ma/di/wo op school A en op do/vr op school B: dat werkte.

Op ma/di/wo/do/vr op school A EN B, DAT WERKTE NIET!


Loonschaal


Ik zit nu in schaal LC terwijl veel eerstegraads opgeleide docenten in de hoger schaal LD zitten. Hiervoor ben ik in het verleden al eens gepasseerd (lang verhaal) maar denk dat ik deze vanwege mijn staat van dienst al lang verdiend heb. In de vacaturetekst staat echter LC en "word on the street" is dat voor LD je "een taak erbij" moet doen. Daar kunnen we het zeker over hebben, maar ik ben wel van mening dat erg goede docenten met structureel goede resultaten LD verdienen. Zeker als ze een master-opleiding hebben. De primaire taak (lesgeven) hoort het belangrijkste te zijn (vind ik) en het gegeven: hoe verder van de lespraktijk hoe hoger het salaris is me een doorn in het oog.

Zo, amen. Dat is er ook weer uit. Ik hoop dat er onderhandelingsruimte is. Ik heb nu (nog) een prettige werkplek, met vaste aanstelling en schaal LC en dat geef ik natuurlijk niet zomaar op.


Schoolcultuur


Dit blijft toch altijd lastig te omschrijven en te peilen. Bij deze school ben ik 11 jaar geleden vertrokken en het is de vraag hoe bepaalde zaken al dan niet veranderd zijn. Met name zaken die de oorzaak van mijn vertrek waren. Een belangrijke pre is dat een drietal vrienden van mij er werken en ook met een aantal van de overige collega's zou ik het vast weer prima kunnen vinden.

Memo to self: op een rij zetten om welke redenen ik toen vertrokken ben. De belangrijkste kan ik gelijk wel noemen: de onwelwillendheid in mijn eerstegraads opleiding te willen investeren. Bij mijn huidige werkgever werd daar een stuk enthousiaster op gereageerd (en de portemonnee getrokken) en dat ik als tweedegrader werd aangenomen voor een eerstegraads functie zegt ook al veel.


Inhoud baan


Het belangrijkste onderdeel zijn uiteraard je lessen: welke groepen? Ik ben eerstegraads dus H/V bovenbouw zou een significant deel van mijn tijd horen te zijn. Dat is het nu nl. ook.
Aangezien ik heb ervaren hoe goed het is als "doorlopende leerlijnen" sterk zijn (bovenbouwdocenten geven ook les aan de onderbouw) vind ik dit een vereiste. Dus ook H/V onderbouw en voor scheikunde is dat in elk geval klas 3.

N.B.: Dit is dus een punt waar de schoolcultuur compleet anders kan zijn. Dan is de vraag: wil ik louter bovenbouw docent zijn?

Daarnaast wordt ik ook graag ingezet in de bovenbouw mavo (vmbo-GL/TL). Desgewenst ook het vak nask in klas 2 mavo/havo/vwo. Daarnaast ben ik ook bereid om wiskunde in de onderbouw te geven, als er niet genoeg scheikunde/nask uren zijn. Nou, zo breed inzetbaar zijn er volgens mij niet zoveel.

Op de nieuwe school zit de bovenbouw mavo echter in een andere plaats wat pendelen zou betekenen. Zou het eerste jaar een "overlapjaar" worden dan dus even niet: ik ga niet pendelen tussen 3 schoolgebouwen.


Woon-werk afstand


De hoofdlocatie van de nieuwe school is op minder dan 10 km fietsen. Iets wat ik dan veelvuldig hoop te doen en zo drastisch te besparen op benzinekosten. :-)

Wordt vervolgd, fijn weekend! Oh, en Max gaat het goed doen in China!

Let niet op de startpositie: slechts 5e. Max wordt morgen minimaal 3e en misschien....wel meer!


woensdag 10 april 2019

Rentemiddelen is nu mogelijk!

Zo, tijd voor weer eens een volledig artikel! En dan ook nog on-topic: jullie boffen maar! ;-)


Rentemiddelen


Al geruime tijd houd ik de rentemiddelen tool op de website van A.S.R. in de gaten.
Ik heb ooit (in juni 2015) de rente 10 jaar vastgezet voor 2,25 % (NHG). De rente ging toen even iets omhoog en het leek erop, voor althans, dat dit wel eens een trend kon zijn.

Dat was het trouwens niet en had ik dat geweten dan had ik:

A) Het boeltje gewoon lekker op variabele renten laten staan.
B) De hypotheek gesplitst.
C) Gekozen voor een kortere rentevast periode dan 10 jaar.

Of een combinatie van bovenstaande acties. A(l)s is verbrande turf dus: het is zoals het is.


Rentedaling


Hoe dan ook, de nieuwe 10-jaarsrente is op 29 maart jl. gezakt naar 1,75% en de tool laat zien (en mijn eigen excel berekening ook, gna gna) dat nu, voor het eerst, de nieuwe rente niet hoger zal zijn dan de huidige 2,25%. Ook nog niet lager, maar gelijk.

Dat betekent dus als ik nu zou middelen ik dezelfde rente zou houden maar de looptijd met ongeveer 6 jaar zou verlengen. Nou, als er vanaf 2020 forse rentestijgingen aan zouden komen én ik zou in juni 2025 (als de rentevast periode afloopt) nog een fiks hypotheekbedrag hebben staan, alleen dan zou het zin hebben.


Wanneer wél middelen?


Aangezien ik met hoge snelheid aflossen wil moet ik niet te lang wachten met rentemiddelen, anders hoeft het niet meer uiteraard. Het is dus zaak op zoek te gaan naar de "sweetspot" waarbij een stijgende of dalende rente ook weer grote invloed heeft.

Misschien is het goed het zo te benaderen: op het moment dat het (bruto) maandverschil significant is dan toehappen. Wat is een significant verschil? Op dit moment wil ik er maandelijks minimaal een (bruto) tientje op vooruit gaan. De kosten voor middelen zijn, behalve 0,20% rente-opslag, nog eens €100. Die wil ik dan wel vlot (in een jaar) terugverdienen.

Even gecheckt: dat zou betekenen dat de nieuwe rente 2,15% moet zijn. Mmm, met de huidige rente bereiken we dat punt pas in januari 2021.


Conclusie


Nog even rustig afwachten en de rentestanden blijven volgen. Mocht de rente gelijk blijven dan ga ik middelen in januari 2021. Gaat ie nog wat dalen, dan misschien iets eerder in 2020.

zondag 7 april 2019

HTML / pauze

Zojuist even het Ei van Columbus: de toegevoegde code verwijderd. Dit BLOG is nu weer normaal zichtbaar, op één detail na:mijn pageview teller doet gek.
Tussen elk cijfer zit nu ruimte. Ik heb de kolombreedte iets vergroot zodat de getallen in elk geval op een regel staan, maar het staat niet mooi.

Werk in uitvoering dus.

Pauze


Even een tijdje niet geblogd want drukdrukdruk. De laatste toetsweek voor examenleerlingen is net achter de rug en heb me gisteren en eerder vol op het correctiewerk gestort.
Diverse andere perikelen op het werk en ik ben weer eens op date geweest.

Het is er nu te mooi weer voor, wellicht (over-)morgen slechter weer en meer tijd?

Fijne zondag!

zondag 24 maart 2019

HTML hulp gevraagd!

Van HTML (of htmHEL) begrijp ik niet zoveel. Ik heb heul vroeger nog wel eens iets met Basic geprogrammeerd en later op het HBO ook nog met iets anders dat ik verdrongen heb, maar nu loop ik een beetje vast.

Zoals je ziet moest je even scrollen om bij dit bericht te komen.

Onderstaand advies van Adsense opgevolgd:

Laadtijd van pagina's versnellen
Gebruik asynchrone advertentiecode om uw site sneller te maken

Onze onderzoeken hebben aangetoond dat de kans groter is dat bezoekers op een site blijven als de pagina's snel worden geladen.

We hebben vastgesteld dat u momenteel synchrone advertentiecode gebruikt, waardoor uw pagina's mogelijk langzamer worden geladen. Als u overschakelt naar asynchrone advertentiecode, krijgen bezoekers sneller toegang tot uw content omdat de advertenties het laden van de content niet vertragen.

Als u wilt overschakelen naar asynchrone advertentiecode, klikt u voor elk van de onderstaand vermelde advertentieblokken op 'Code ophalen', kopieert u de advertentiecode en plakt u deze op uw site.

Na braaf de code gekopieerd en geplakt te hebben naar, wat ik dacht, de juiste plek trad het genoemde verschijnsel op.

De te plakken code:

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:inline-block;width:120px;height:600px"
     data-ad-client="ca-pub-2064337122064434"
     data-ad-slot="8612991502"></ins>
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Ik geef bij deze even de eerste 16 regels aan code (is dat genoeg?), mogelijk dat de kenner het probleem ziet. Alvast vriendelijk bedankt!

De code:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html>
<html b:version='2' class='v2' expr:dir='data:blog.languageDirection' expr:lang='data:blog.locale' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
  <head>
    <script async='async' src='//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js'/>
    <ins class='adsbygoogle' data-ad-client='ca-pub-2064337122064434' data-ad-slot='8612991502' style='display:inline-block;width:120px;height:600px'/>
    <script>
      (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
    </script>
    <meta expr:content='data:blog.isMobile         ? &quot;width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0&quot;         : &quot;width=1100&quot;' name='viewport'/>
    <b:include data='blog' name='all-head-content'/>
    <title>
      <data:blog.pageTitle/>
    </title>
    <b:skin>
      <![CDATA[/*


Voor mij is het grotendeels abacadabra, help!

zaterdag 23 maart 2019

Verbeter je huis!

Hoe maak je je huis energiezuiniger? Via Milieu Centraal een overzichtelijke tool die diverse mogelijkheden de revue laat passeren. Hier de link: https://www.verbeterjehuis.nl/


Vloerisolatie


Voor het isoleren van de vloer wordt een investering van €1791 geschat. Mijn gedachten gaan allereerst naar Tonzon uit Enschede die zelf innovatieve isolatiematerialen uitvind en produceert. Van hen heb ik laatst radiatorfolie geplakt. De woonkamer+keuken heeft een oppervlakte van ca. 45 m², meer zeker niet.
Op de Tonzon website zie ik dat 45 m² vloer isoleren €1795 kost. Een nauwkeurige schatting dus van Milieu Centraal! Dit zou een jaarlijkse besparing van €100 op stookkosten betekenen. Een terugverdientijd van, wellicht, 18 jaar maar het comfort in huis en een beter energielabel (en hogere waarde van het huis) zijn ook wat waard nietwaar? Misschien nog belangrijker: minder fossiele brandstoffen verbruiken en de mindere afhankelijkheid van een energieleverancier.


Energielabel C?


Overigens zie ik dat mijn huis wordt ingeschaald als energielabel C, dat zou heel mooi zijn!
Ik heb nog geen definitief label aangevraagd. Zou ik willen verkopen moet dat natuurlijk wel.
Het voorlopige label is trouwens F.


Douche warmterugwinning


Hier had ik nog niet van gehoord, wel interessant! Lees je mee?

"Ben je van plan om je badkamer te verbouwen? Kijk dan eens naar de mogelijkheden om een warmteterugwinsysteem in je douche te plaatsen. Dit systeem komt in de douchebak of in de afvoerpijp. Hiermee recycle je de warmte van het wegstromend douchewater terug. De ketel hoeft dan minder hard te werken en je bespaart op je energierekening.

De warmtewinning gebeurt met een warmtewisselaar. Warm en koud water stromen daar doorheen, gescheiden van elkaar en in tegengestelde richting. Het koude water kan daardoor veel warmte opnemen. De afvoer van het rioolwater is hermetisch afgesloten van de aanvoer van drinkwater.

Een douche-wtw gaat 30 jaar mee. Een douche-wtw biedt milieuvoordelen: er wordt minder CO2 uitgestoten, die normaal ontstaat door het warm stoken van de warmwaterketel. Hierdoor dalen ook je energiekosten. Lees meer over verschillende typen douche wtw's en welke er in jouw woning past op www.milieucentraal.nl/douchewtw"

Klinkt goed! Een investering van €695, en jaarlijkse besparing €24. Dat betekent een terugverdientijd van ca. 29 jaar. Mmm, dan speel je toch quitte? Misschien toch niet zo zinvol, mits de begrootte bedragen kloppen. Mogelijk dat de kosten meevallen als je het meeneemt in een totale verbouwing van de badkamer?


Verbouwing badkamer. 


Als ik dat zou laten aanpakken dan zou ik de ruimte iets vergroten ten koste van de logeerkamer. Ca. 70cm meer doet al veel. Schijnt in huizen in deze straat al vaak gebeurt te zijn, wist mijn buurman te vertellen.

Wellicht het plaatsen van mechanische ventilatie.
Het douchemuurtje loopt nu helemaal door naar het plafond, wellicht niet nodig en zo verbetert de ventilatie en is een mechanische ventilatie niet eens nodig.
Een bredere wasbak laten plaatsen, wellicht iets minder diep.
Een bad hoeft er wat mij betreft niet per se in.

Nou, ik heb wel eens een samenhangender stukje geschreven, maar eindelijk weer eens een inhoudelijk bericht (drukdrukdruk).

zaterdag 16 maart 2019

alle kleine beetjes helpen

Je verwacht dat jouw magnetron stroom gebruikt als je popcorn maakt of het eten van gisteravond opwarmt. Maar in werkelijkheid gebruikt dit apparaat nog de meeste energie als ze gewoon staan te niksen in je keuken. “Je gebruikt een magnetron maar een klein deel van de tijd.”, zegt DiMascio. “Maar als hij niet gebruikt wordt, gebruikt hij in stand-by ook energie omdat hij altijd klaar staat om direct te starten. Een onderzoek van ASAP (Appliance Standards Awareness Project) concludeerde dat een magnetron netto maar 70 uur per jaar wordt gebruikt. Tijdens de andere 99 % van de tijd, (oftewel 8.690 uur), gebruikt het wel tot 35 kWh in 'vampierenergie' voor de klok om de elektronische tiptoetsen op stand-by te houden.

Vanaf 2016 zijn er kennelijk nieuwe normen ingevoerd die als doel hebben het verspillende gebruik met 75% af laten nemen voor de meeste magnetrons, door verbeteringen in stroomtoevoer, bedieningspaneel en kooksensoren. Sara Mullen-Trento van het elektrische energieonderzoeksinstituut (EPRI) zegt dat kleinere en goedkopere elektronica betekent dat steeds meer apparaten de elektrische eigenschappen gaan krijgen, die lijken op die van de magnetrons. “Je zult zien dat deze technologie steeds meer apparaten gaat verbeteren.” zegt ze. “Dingen zoals het digitale display van een wasmachine. En als dat soort consumentenelektronica een grotere rol gaat spelen in de verkopen, dan gaan we vanzelf merken dat de nieuwe verbruikstandaarden effect gaan hebben, zeker als je tien van dat soort apparaten in je huis hebt. Dat wil zeggen dat toekomstige uitvoeringen van dezelfde apparaten jou in staat stellen, om ze met andere instellingen te gebruiken, waardoor ze nog zuiniger worden.”

Zojuist ontdekt hoe het digitale klokje van de magnetron uit kon, en direct uitgeschakeld.
Ben benieuwd of de daadwerkelijk besparing in de orde van grootte van 35 kWh uitkomt.
Ik heb even teruggerekend en dat zou betekenen dat het klokje een vermogen omzet van 4 Watt, lijkt best mogelijk.

Mogelijk dat mijn verbruik nog wat lager uitvalt dan mijn prognose van kortgeleden.

Hier de bron van bovenstaande info met daarin ook andere energieslurpers genoemd:

https://www.nationalgeographic.nl/milieu/zes-stiekeme-energieslurpers-zitten-ze-ook-jouw-huis 

donderdag 7 maart 2019

Tien voor taal

In zijn boek Fumblerules ("Knoeiregels") geeft Walliam Safire ons een luchthartige kijk op grammatica en goed taalgebruik. Hier volgen enkele "knoeiregels", ofwel fouten die de aandacht vestigen op de regels:

 • Rijg geen zinnen zo maar aan elkaar dat is lastig lezen.
 • Geen brokken zin.
 • Het voegt ons, verouderde woorden te mijden.
 • Staak het stoeien met stijlloos strafrijm.
 • Gebruik nooit geen dubbele ontkenning.
 • Ik heb het al duizend keer gezegd: vermijd overdrijving.
 • Zet geen komma's, die overbodig zijn.
 • Werkwoorden moet overeenstemmen met hun onderwerp.
 • Ga u niet te buiten aan modekreten, al vindt u ze vet!
 • Schrap alle uitroeptekens!!!
 • Gebruik geen lang woord als iets eenlettergrepigs ook goed is.
 • Lees uw tekst steeds goed na, om te kijken of u geen woorden weggelaten.
 • Pak geen oude koeien bij de horens en verwar geen zegswijzen.
 • Gebruik nooit of te nimmer overbodige herhalingen.
 • En lest best, mijd clichés als de pest.

bron: Het Beste van Readers's Digest

woensdag 6 maart 2019

Opmerkelijke opmerkingen

"Het probleem van adviezen is dat je pas weet of die goed of slecht zijn als je ze hebt opgevolgd." - Marcel Marceau

"Geen grote schurk is ooit oninteressant." - Murray Kempton

"Wie op zijn 60ste nog alles kan wat hij deed op zijn 20ste, deed niet veel op zijn 20ste." - Jimmy Townsend

"Verdraagzaamheid berust op hoffelijkheid, respect en het vermoeden dat de ander misschien toch gelijk heeft."
- Quote magazine

"Kwaad worden is soms zoiets als in een flitsende sportwagen springen, flink gas geven, keihard wegscheuren en dan tot de ontdekking komen dat de remmen niet werken."
- Maggie Scarfbron: Het Beste van Reader's Digest

dinsdag 5 maart 2019

Wereldwijsheid

Spanje: Gewoonten zijn eerst spinnewebben en dan kabels.

Italië: God beware u voor een slechte buurman en een beginnende violist.

Ierland: Een forel in de pan is beter dan een zalm in zee.

Jamaica: Hou allebei uw ogen open voor u trouwt en doe er daarna eentje dicht.

Finland: Ook een klein sterretje schijnt in het donker.

China: Met tijd en geduld wordt een moerbeiblad een zijden gewaad.

Hindi spreekwoord: Wie niet kan dansen geeft de dansvloer de schuld.

Achterhoeks spreekwoord: Als de boer niet kan zwemmen ligt het aan het water.

Jiddisch spreekwoord: Als u wilt dat uw dromen uitkomen, ga dan niet slapen.

Swahili spreekwoord: Behandel uw gast 2 dagen als gast en geef hem op de derde een schoffel.


bron: Het Beste van Reader's Digest


In de basis ben ik een pacifist, maar deze quote uit een gebed van Alexander de Grote zorgt voor kippenvel: 

"Moge God je weghouden van het gif van de cobra, de tanden van de tijger en de wraak van de Afghanen."

maandag 4 maart 2019

Aankopen grond? Deel 1

Door het fuseren van de lokale basisscholen staan er diverse gebouwen leeg. Hun bestemming...? Onbekend.
Aangezien ik schuin achter zo'n leegstaand gebouw is mijn interesse al geruime tijd gewekt.


Kinderopvang


Naast het genoemde schoolgebouw bevindt zich een vergelijkbaar bouwsel waar zich een kinderopvang in bevindt. Deze is nog wel in bedrijf. Mogelijk dat dit gebouw en/of het schoolgebouw gesloopt gaan worden of een andere bestemming krijgen.


Brandgang


Langs mijn woning ligt een 3 meter brede brandgang die, afhankelijk van het lot van de genoemde gebouwen, overbodig wordt. De buurman had een paar jaar geleden ook belangstelling, wat jammer voor mij is want 3 meter extra in de breedte betekent bijvoorbeeld een carport naast de keuken. Slechts 1,5 meter betekent alleen een bredere tuin en een eigen gangetje langs het huis.


Bergruimte


Langs de genoemde brandgang en achter de schuur van de buren bevindt zich nog een kleine berging van een paar m². Volgens de buurman was hem deze jaren geleden te koop aangeboden.

De buurman een huis verderop heeft een jaar of 2 geleden een aantal vierkante meters van het schoolperceel kunnen kopen. (een fietsenstalling)


Vragen


Via de mail zojuist de volgende vragen gesteld:

"Een aantal weken werd ik inderdaad teruggebeld. Ik heb geen naam genoteerd maar mogelijk dat de beller dhr. xxxx was (alhoewel deze meneer aangaf geen CC van onderstaande mail ontvangen te hebben.)
Degene die ik sprak bleek slechts de beheerder van de leegstaande schoolgebouwen te zijn en verder geen kennis te hebben van de toekomst van die gebouwen noch van de percelen waar ze op staan.

Na een aantal weken niets meer gehoord te hebben neem ik deze dus wederom contact met U op omdat geen van mijn vragen reeds beantwoord zijn. 
Ook één aanvullende vraag: achter de schuur van mijn buren bevindt zich een kleine bergruimte, mogelijk van school xxxxxxx. Volgens mijn buurman was deze bergruimte hem ooit te koop aangeboden, maar had hij geweigerd. Is deze ruimte te koop?

Voor Uw gemak mijn vragen puntsgewijs:
Algemeen:  
1)  Wat gaat er gebeuren met alle leegstaande gebouwen van voormalige basisscholen in ons dorp?
Specifiek:  
2) Wat gaat er gebeuren met het leegstaande gebouw van voormalige basisschool xxxx (aan de xxweg)?
3) Wat gaat er gebeuren met het gebouw van kinderopvang xxxx?
4) Wat gaat er gebeuren met (delen van) de evt. vrijkomende percelen?
5) In hoeverre is het mogelijk (delen van) deze 2 genoemde percelen aan te kopen?
6) In hoeverre is de zgn. brandgang overbodig?
7) In hoeverre kan de grond van deze brandgang aangekocht worden?
8) Kan de eerder genoemde kleine bergruimte aangekocht worden?

U sprak de verwachting uit dat de gemeente uiterlijk begin 2019 het proces om te komen tot de gewenste ruimtelijke ontwikkeling op deze locatie zou opstarten. 

9) Hoe staat het hiermee?
10) Wanneer zal er voor de buurt de, door U genoemde, inloopavond georganiseerd worden?

Ik hoop op een spoedige reactie, met in elk geval de contactgegevens van iemand die antwoorden op deze vragen heeft en/of bereid is deze te verkrijgen. Om tijd te besparen mag Uw reactie uiteraard CC gestuurd worden naar deze persoon."

Nou, iets van de lange adem lijkt het. Ik ben benieuwd.

One (wo-)man, one vote: binnenkort ook in de USA?

zondag 3 maart 2019

woensdag 27 februari 2019

LED-lampen, energie en zonnepanelen

Mijn energie- en waterverbruik noteer ik gemiddeld maandelijks. Uiteraard noteer ik ze ook als ik ze moet doorgeven voor de jaarafrekening. Aan slimme meters doe ik niet. Die is me overigens wel aangeboden, maar die heb ik geweigerd.

De elektriciteit en het gas komen via Vandebron. Vanaf juni switch ik terug naar Budget-energie (collectieve inkoop van VEH) en vermoedelijk switch ik over een jaar weer terug. Vandebron is 100% groen en Budget-energie grotendeels groen, dacht ik. Net als de opperbevelhebber van Geldnerd HQ zal ik eens het een en ander goed doorlichten qua energie-(verbruik).


Verbruik


De jaarperiode van gas en elektra start steeds de eerste week van juni. Het water doorkruist dit maar ook deze meet ik zelf van juni tot juni.

In juni van dit jaar zal er voor het eerst een hele verbruiksperiode als eenpersoonshuishouden zijn. De in blauw weergegeven waarden zijn schattingen, automatisch doorgerekend naar gemiddelde per dag. Vanwege meer daglicht denk ik dat het elektriciteitsverbruik nog wat lager zal uitvallen.
Wellicht 1400 kWh. Het gasverbruik lijkt uit te komen op 1200 m³ oftewel precies 100 m³ per maand.
Het waterverbruik van 35 m³ is laag te noemen. Als ik de referentiewaarden van het Nibud er even bij pak dan zit ik op alle drie fronten hartstikke goed. Water: 46 m³, Elektra: 1925 kWh. Voor een twee-onder-een kapper staat een gasverbruik van 1800 m³.


Terugdringen verbruik


Ondanks het al behoorlijk lage verbruik is het altijd goed om te kijken waar het minder kan:

Water:

* douchen - doe ik 5-7x per week thuis, maar max. 10 min. per keer
* tuin - helaas geen grondwater meer van de buurman dus ook hier leidingwater nodig,
hopen op een niet al te droge zomer, zelf grondwaterpomp slaan en/of regenton plaatsen?
* wasmachine - zal een keer vervangen worden door een nieuw exemplaar, wellicht met iets lager waterverbruik?

Aardgas:

* vloerisolatie zou een optie kunnen zijn?
* ik werk voltijds (met één thuiswerkdag per week). Ik stook alleen de woonkamer, kantoortje en (bij-)keuken. In andere ruimtes staan de radiatoren op standje vorstbeveiliging.
* de voordeur tocht wel een beetje, ook eens naar kijken

Elektriciteit:

* minder apparaten op standby laten staan
* gloeilampen, spaarlampen en halogeenlampen vervangen door LED verlichting
* momenteel heb ik geen vriezer en wasdroger, dat scheelt ook al lekker :-)

Voor wat betreft het massaal vervangen van verlichting ben ik, net als in Geldnerd HQ, het huis even door geweest. De verlichting die regelmatig en langdurig aan is betreft de verlichting van de keuken, de woonkamer en het kantoortje waar ik nu zit.

In het kantoortje heb ik een gloeilamp van 25W vervangen voor een LED-lamp van 5W. De spaarlamp van 11W laat ik lekker zitten.
In de keuken treffen we 4 gedimde halogeenspotjes en 3 ongedimde. Van de 4 gedimde werkte er eentje al een tijd niet meer en deze heb er maar es uitgehaald. Blijkt toch 50W aan vermogen om te zetten. Die zal ik eens meenemen naar de lokale Karwei om te zien of er een identieke LED variant van is. Buiten in de overkapping zitten 4 kleine halogeenlampjes gemonteerd. Die gebruik ik niet heel vaak en laat ik eerst maar eens zitten. In de badkamer ook 3 halogeenspotjes. Alleen in de donkere maanden zijn die dagelijks ca. 12 minuten aan. Totaal dus 10 halogeen inbouwspotjes, 7 grotere en 3 kleinere.


Ik moet trouwens zeggen dat ik pas de neiging heb iets te willen vervangen als het ook echt stuk is. Voor gloeilampen maak ik een uitzondering omdat die niet veel gekost hebben en erg veel duurder zijn in het verbruik. Bij spaarlampen is de aanschaf duurder en het verbruik slechts een factor 2 groter dan LED. Dan die halogeenlampen....hoog verbruik en dure aanschaf alhoewel ik ze niet zelf gekocht heb. Toch maar eens naar de Karwei: op hun website zie ik o.a. 3 dimbare LED's voor €23,99 oftewel €8,- per stuk. Van de niet dimbare variant krijg je er 2 voor €11,99 oftewel €6,- per stuk.
Dat valt me reuze mee!


Zonnepanelen?


Kortgeleden blogde ik al over zonnepanelen die tegelijkertijd zonneboiler zijn. Geen idee wat dat zou gaan kosten. Wat reguliere zonnepanelen zouden kosten weet ik nu wel, want ik kreeg een offerte via VEH. Voor 6 panelen (300 Wp per stuk) zou ik, netto, €2048 kwijt zijn. Dat viel me niet tegen, maar de terugverdientijd van 6½ jaar vind ik te lang. Er valt meer geld te besparen met terugdringen van verbruik en liever laat ik zonnepanelen plaatsen die ook warmte opwekken.