zaterdag 25 juni 2016

Financiële Fusie?

Terwijl de beurzen (tijdelijk?) kelderen vanwege de Brexit is het in ons huishoudboekje bijna gelukt om de restschuld afgelost te hebben. Het voelt als een fysieke barrière waar aan de andere kant het begin van iets nieuws wacht:

 • Een fusie en/of herstructurering van onze rekeningen.
 • Een financiële planning maken:
  • sparen voor eenmalige grote uitgaven
  • aanpak aflossen schulden
   • hypotheek
   • studieschuld
  • lange termijn "sparen"?

Voor wat betreft het eerste punt: door het volgen van een aantal blogs weet ik dat A) veel mensen het verstandig vinden beide salarissen op dezelfde rekening te laten binnenkomen (dan zie je wat je hebt) en B) dat sommigen er veel aparte potjes op na houden.

Uitgaande van een gezamenlijke rekening waarop alle inkomsten binnenkomen zou ik denken dat we in totaal 5 rekeningen nodig zouden hebben.

 1. Gezamenlijke hoofdrekening waar alles binnenkomt.
 2. Gezamenlijke "Vaste lasten"-rekening
 3. Gezamenlijke spaarrekening
 4. Eigen rekening verloofde :-)
 5. Eigen rekening ikke

De eigen rekeningen 4 en 5 zijn voor persoonlijke uitgaven zoals kleding en uitgaan. Misschien ook abonnementen en contributies?
Alle andere uitgaven doen we van rekening 2. Ook de extra aflossingen van de hypotheek.
Wat mij dan praktisch lijkt is periodiek af te lossen voor een vast bedrag per maand.
Dit maandbedrag kan dan elk jaar wat opgehoogd worden.
Elke maand een vast bedrag sparen op rekening 3.

Iemand nog creatieve tips of suggesties over het fuseren van twee personen op financieel vlak?

Hier vond ik een handig excelblad. Ik ben hem al aan het aanpassen zodat ons beider individuele uitgaven en gezamenlijke uitgaven in 3 kolommen komen te staan.

vrijdag 24 juni 2016

Kabinetsplannen 2017


De eerste kabinetsplannen 2017 zijn bekend. Een opvallend lijstje, vooral door de onderwerpen die ontbreken. Over het eigen huis, de hypotheek, pensioen of zorgverzekering wordt niet gesproken. Wat ook opvalt: Klaas Knot (DNB) en Minister Dijsselbloem van Financiën spraken zich onlangs positief uit over maximaal 90% hypotheek. Maar minister Blok van Wonen zegt nu het tegenovergestelde. Het lijkt met name één ding te betekenen: de verkiezingstijd/-strijd 2017 is al begonnen.

Op de derde dinsdag in september is het Prinsjesdag. Het kabinet presenteert dan de begroting en de plannen voor 2017. Echter, in juni zijn de plannen vaak al bekend. Vervolgens kan er drie maanden lang, al dan niet gepland, informatie uit die begroting lekken naar de pers.

Van lekken is nu geen sprake. Wél heeft het kabinet al een paar dingen genoemd over de begrotingen van komend jaar. Met name positieve dingen: 400 miljoen op bezuinigingen in de langdurige zorg wordt teruggedraaid, asielkinderen en kinderen met een achterstand ontvangen voor 200 miljoen aan onderwijs, Defensie krijgt er 300 miljoen bij. Dat geldt ook voor politie en justitie. En een korting op de huurtoeslag gaat niet door.
Over maatregelen over de eigen portemonnee wordt bijna niet gesproken. Juist die maatregelen worden door de Nederlander op een weegschaal gelegd. Belastingen, hypotheek, een eigen huis, pensioen, zorgverzekeringen en vooral het meest heilige huisje: de hypotheekrenteaftrek, worden nu nog niet benoemd.En dat is zoals gezegd opvallend. De paar maatregelen die al bekend zijn gemaakt lijken vooral een politieke bedoeling te hebben. 

Op de maatregelen die bekend zijn gemaakt zullen weinig mensen negatief reageren. Bijna iedereen wil veiligheid, goede zorg en toegankelijk onderwijs. Met het bekendmaken hiervan lijkt het kabinet de Nederlander positief de zomer in te willen sturen.
Maatregelen die veel discussie oproepen, zijn nu bewust nog niet gepresenteerd. En ook in september zal dat type maatregelen mogelijk uitblijven. De discussie moet namelijk gevoerd worden kort vóór de verkiezingen: in januari tot en met maart. Dan komen de ‘zware’ onderwerpen aan bod: pensioen, hypotheek, zorg, immigratie etc.

Voor huizenkopers en -bezitters is deze ontwikkeling op korte termijn natuurlijk prettig. Geen grote ontwikkelingen rondom eigen huis en hypotheek betekent stabiliteit op de woningmarkt.

Alhoewel stabiliteit in Europa wel eens een knauw zou kunnen krijgen door het uit de E.U. stappen van Groot-Brittanië... (Brexit)

dinsdag 21 juni 2016

Schulden...

Voor het betalen van de vliegtickets en het huren van een camper in Nieuw-Zeeland was het even nodig rood te staan op de credit-card. "Nodig" omdat we onvoldoende spaargeld voorhanden hebben om alles ineens te betalen.

Om me heen hoor ik soms verhalen van hoe relatief kleine schulden als een molensteen kunnen gaan voelen. Een voorbeeld: een stel met kinderen koopt een huis en wil een NHG-hypotheek. De prijs van het huis is echter iets te hoog, dus om onder de NHG-grens te blijven wordt een apart krediet aangegaan. Later worden vanuit het krediet ook andere zaken gefinancierd zodat deze aangroeit.

Na een paar jaar gaat het stel uit elkaar: wat gebeurt er met het huis, de hypotheek en het krediet?
Spaargeld is er niet. Ellende op ellende.

Moraal van het verhaal:
1) zo min mogelijk schulden aangaan in je leven
2) je uitgaven en levensstijl daar op aanpassen (bijv.: keuze huis, auto)
3) je schulden z.s.m. aflossen! (of in elk geval deels)

Ik ga weer zorgen voor een spaarbuffer op de creditcard zodat we ten alle tijde in de zwarte cijfers blijven.

dinsdag 14 juni 2016

Smeerlappen-deel 2 [update 14 juni]

Eindelijk weer eens een inhoudelijke reactie van de tussenpersoon omtrent de vraag:
"Wilt u a.u.b. mijn hypotheekrente verlagen?":

"Vorige week hebben wij reactie van ASR mogen ontvangen en zojuist ben ik eraan toegekomen het even rustig door te nemen.
Helaas heeft de medewerker Rxxxxx Lxxxxxxx destijds telefonisch aan mij verkeerde informatie doorgegeven, zoals je kunt lezen.

Wij hopen dat het zo duidelijk is en het misverstand uit de wereld is.

Ook namens ons de excuses in deze.

Met vriendelijke groet

met daaronder:

Goedemorgen,

De fout ligt bij mij, ik ben hier bij dit dossier nummer van uit gegaan in ishs dat het een oud AMEV Leven Hypotheek dossier is geweest. Daar is de risico klasse op EW gebaseerd, en er was geen renteherziening geweest , dus heb ik aan genomen dat de bepaling risico klasse op EW is geweest. Maar dit dossier is altijd een WelThuis geweest en dus vanaf begin op MW bepaald.

Het spijt mij heel erg dat ik u onjuiste informatie verstrekt hebt en bied dan ook oprecht mijn excuus aan, ik snap dat dit heel vervelend is richting uw client.


Er was bij mij helemaal geen sprake van een misverstand, ik lijk het gewoon goed gezien te hebben!
Aan de ene kant is het fijn om gelijk te krijgen (met excuses e.d.) maar de tussenpersoon lijkt te zijn  vergeten WAAROM deze maandenlange mailwisseling op gang kwam.

Dus mijn reactie van zojuist:

Beste Xxxx,

dank voor al je inspanningen en dit mailtje. Ik moet zeggen dat ik zeer verbaasd ben door de manier van handelen van de A.S.R. in zowel het tempo als de juistheid.

Maar goed, fijn dat deze horde genomen is zodat we nu verder kunnen met waar het om ging: het verlagen van de rente.

De reden dat discussie ontstond omtrent EW vs. MW was dat ik recht denk te hebben op een lagere rente gebaseerd op een LTV <85% gebaseerd op MW (W.O.Z.).

Mijn gegevens:
NHG-hypotheek, 10 jaar vast voor 2,25% 
Resterende hypotheeksom eind juni 2016: €170.000,-
Meest recente W.O.Z. (2016): €201.000,- (W.O.Z. 2015 was €204.000,-) 
Loan-to-Value: 84,6% (of 83,3%)
Door extra aflossingen ben ik onder deze grens geraakt en denk recht te hebben op korting die ook gegeven wordt bij non-NHG hypotheken. (Ik zal niet alles herhalen: zie onze eerdere uitgebreide mailwisseling.)

De volgende horde/vraag zal waarschijnlijk zijn: welke W.O.Z. waarde wordt als MW aangehouden? 

Ik hoor graag hoe e.e.a. verder gaat.

hartelijke groeten,

zondag 12 juni 2016

Onze 3e schuld.

Je zou het bijna vergeten maar naast de hypotheek en de restschuld hebben we nog een 3e schuld: een studieschuld.

Om een drietal redenen is deze schuld wat naar de achtergrond verdwenen:

1) Van onze 3 genoemde schulden heeft deze de laagste rente (1,39%) die aankomend jaar aangepast zal worden. De nieuwe rente zal hoogstwaarschijnlijk alleen maar lager zijn en het is niet denkbeeldig dat de nieuwe rente, wederom, 0,01% zal bedragen.

Laatste jaar studiefinancieringRentepercentageRentevaste periode
20150,01%01-01-2016 t/m 31-12-2020
20140,12%01-01-2015 t/m 31-12-2019
20130,81%01-01-2014 t/m 31-12-2018
20120,60%01-01-2013 t/m 31-12-2017
20111,39%01-01-2012 t/m 31-12-2016

In dat geval kun je spreken van een renteloze lening en zelfs met een zeer bescheiden inflatie is het dus niet slim om dergelijke leningen af te lossen tenzij je dusdanig veel spaargeld hebt dat je er belasting over moet betalen. Dus, alleen als we een miljoen winnen dan lossen we ook deze schuld direct af!

2) Er wordt maandelijks (annuïtair) afgelost.

3) De schuld, en daardoor het maandelijkse bedrag, is dermate klein dat het niet als een molensteen om onze nek hangt.

Vanwaar dan vandaag een bericht over deze schuld? Welnu, we hebben een barrière doorbroken! Deze maand wordt de studieschuld niet meer in 5 maar in 4 cijfers geschreven!
Studieschuld < €10.000,- !

==========================================================

Max doet het nog steeds prima in Canada. Mijn voorspelling van de 3e vrije training werd zelfs overtroffen: een 2e tijd!
Mijn kwalificatie voorspelling was raak: een 5e tijd/plek!

Hopelijk had ik het ook voor de race bij het juiste eind (podiumplek + snelste ronde). We gaan het zien vanavond: de start is om 20:00 uur NL tijd.zaterdag 11 juni 2016

OVerstappen en kleine plusjes

Sinds vorige week zijn we veranderd van energieleverancier en krijgen nu de stroom en het gas van Budget Energie.

Klein (structureel) plusje #1: Het termijnbedrag is €22,- per maand lager dan bij United Consumers.

Klein plusje #2: Bij het verrekenen komt er nog €30,- onze kant op.

Klein (structureel) plusje #3: Zojuist op de gebruikersvriendelijke website het termijnbedrag met €3,- verlaagd.

De collectiviteitskorting van mijn zorgverzekering vervalt dus is het interessant te kijken naar alternatieven. Heb ik me nog niet in verdiept maar overstappen naar een andere verzekeringsmaatschappij zou ook een (structureel) plusje kunnen zijn.

De examentijd is weer voorbij. A.s. donderdag 16 juni is D-Day: 's morgens om 8:00 uur worden de N-termen bekend gemaakt. Een N-term is een normering waarmee examencijfers berekend worden. Een N-term heeft doorgaans een waarde tussen 0,0 en 2,0 alhoewel sporadisch boven de 2,0 uitkomen voorkomt. Een norm van 0,0 is de strengste en hoe hoger de waarde des te soepeler.

De examencorrectie wordt altijd door 2 personen gedaan:
 • de 1e corrector (examinator = de docent zelf),
 • de 2e corrector (gecommitteerde, een docent van een andere school).

Onze school biedt diegene die 2e correctie verrichten een extra vergoeding van €2,- per examenkandidaat.

Dit jaar heb ik in het eerste tijdvak (reguliere CE) van 25 HAVO leerlingen en 20 VWO leerlingen tweede correctie verricht.

Klein plusje #4: (25+20)*2 = €90,-

Mochten er nog herexamens (tweede tijdvak) zijn dan is dit kleine plusje #4 misschien nog een pietsie groter.

Nooit gedacht dat het zou gebeuren en ook niet de reden waarom ik ben begonnen met bloggen: Klein plusje #5: eerste reclame inkomsten van deze BLOG! (€10,-)

==========================================================

De extra hoofdletter in de titel verklapten het al: O Verstappen!
Na een briljante eerste race voor Red Bull in Spanje en een weekend met fouten in Monaco volgen er nu 6 Grands Prix in 8 weken!

Het Formule-1 circus is nu afgereisd naar Noord-Amerika voor de Grand Prix van Canada.
Max heeft daar nu ook de beschikking over de nieuwe motor en zat er in de vrije trainingen weer goed bij: twee maal een 4e stek! Steeds voor zijn teamgenoot Ricciardo en alleen achter de 2 Mercedessen en de Ferrari van Vettel. Verder is op te merken dat er vandaag en morgen kans op regen is...

Een korte prognose voor Max:

vrije training #3 (begint om 16:00 uur NL tijd): Max: 5e tijd
Kwalificatie (vandaag 19:00 uur NL tijd): Max: 5e tijd
Race (morgen 20:00 uur NL tijd): Max op het podium: 3e plek!

En (zeker mogelijk bij een natte race): Snelste ronde door de eerste Nederlander ooit.zaterdag 4 juni 2016

Restschuld! -update

In de maanden mei en juni hebben we vanwege belastingteruggaven en vakantiegeld de restschuld flink kunnen verkleinen. Hij is nog niet helemaal knock-out maar hangt al wel aardig in de touwen.

Het is duidelijk dat we ons doel gaan halen: voor 2017 is de restschuld volledig afgelost!

De sportmetafoor in de eerste alinea was niet geheel toevallig: vandaag werd bekend dat bokslegende Mohammed Ali gisteren is overleden.

Hier een boel foto's van zijn levensloop

Ik ben absoluut geen fan van boxen omdat ik het nut noch het plezier kan inzien om iemand anders proberen zoveel fysieke schade toe te brengen zodat deze het opgeeft of knock-out gaat. Toch een eerbetoon omdat Ali als mens respect afdwong.

Met tranen in mijn ogen en kippenvel heb ik 's nachts de openingsceremonie van de Olympische Spelen van 1996 gekeken. Tot het laatst toe was geheim gehouden wie de fakkel in het Olympisch stadion zou ontsteken. Het was de legende die Mohammed Ali heette. Ondanks de door Parkinson al zwaar aangetaste motoriek lukte het de gouden medaille winnaar van 1960 om de vlam te ontsteken.Veel goede quotes van Ali, waarvan ik er eentje plaats:

"The fight is won or lost far away from witnesses - behind the lines, in the gym, and out there on the road, long before I dance under those lights."