woensdag 30 januari 2019

De nadelen van aflossen...

...wegen (meestal) nog steeds niet op tegen de voordelen.

De redactie van wegwijs.nl somt deze week de nadelen op.

"Toezichthouders en banken sporen je aan om, als je de financiële ruimte hebt, extra af te lossen op je hypotheek. Extra aflossen heeft immers de nodige voordelen. Zo betaal je over een lagere hypotheekschuld rente. Daarnaast kan er sprake zijn van rentevoordeel naarmate je meer aflost. In alle aflosblijheid zou je bijna vergeten dat er ook nadelen zijn. Op fiscaal gebied bijvoorbeeld.

Voordat je extra aflost op je hypotheek, is het goed om na te gaan in hoeverre de onderstaande nadelen invloed hebben in jouw situatie."

Oké (diepe zucht), daar gaan we weer:


Hypotheekrenteaftrek (HRA)


"Naarmate je meer aflost, betaal je over een lager hypotheekbedrag rente. Hierdoor kan je ook minder rente aftrekken. Deze afname zorgt voor een hoger belastbaar inkomen in box 1. Dit kan resulteren in een hogere belastingaanslag. Het kan zelfs zijn dat je door het hogere belastbaar inkomen in een hogere belastingschijf terecht komt, met het risico een hoger belastingpercentage te betalen."

Anno 2019 nog steeds het argument van het krijgen van minder HRA: ja dombo, als je maximale HRA wilt hebben heb je je allang blauw betaald aan rente! En dan heb ik nog niet eens rekening gehouden met het feit dat de HRA de komende jaren (versneld) afgebouwd wordt. Het verschil tussen bruto en netto betaalde rente wordt steeds kleiner.

Dat van het belastbaar inkomen klopt natuurlijk, ik zou zeggen: ga iets minder werken om dit te voorkomen! (iets met FIRE...)


Bijleenregeling


"Zeker in deze markt ligt de verkoopprijs van het gemiddelde huis vaak hoger dan de nog openstaande hypotheekschuld. Ofwel, er is sprake van overwaarde. Wanneer je extra aflost wordt je schuld lager en de overwaarde groter." Dat klopt, dat is het doel.

"De overheid stimuleert met de bijleenregeling dat jij de overwaarde gebruikt voor de aanschaf van je nieuwe woning. Je hebt dan namelijk een lagere hypotheek nodig, waardoor de overheid minder hoeft bij te dragen in de vorm van hypotheekrenteaftrek. Het staat je uiteraard vrij om toch het volledige hypotheekbedrag te lenen. Het nadeel is alleen dat je door de bijleenregeling niet over de hele lening hypotheekrenteaftrek mag toepassen."

Serieus? NOGMAALS het mislopen van een paar euro's aan HRA als reden om niet af te lossen aanvoeren? Oké... In mijn levensfase is dit absoluut geen zinnig argument.
Voor mijn ouders is dit bijvoorbeeld anders.


Toeslagen


"Ontvang je toeslagen, bijvoorbeeld kinderopvangtoeslag of zorgtoeslag? Een hoger belastbaar inkomen kan gevolgen hebben voor de hoogte van toeslagen. In het meest negatieve scenario heb je er helemaal geen recht meer op."

 Tja, dat zou kunnen. Voor een gezin die leeft van veel toeslagen is het verstandig e.e.a. even door te rekenen. Als je quitte speelt zou ik altijd kiezen voor aflossen. Als je de toeslagen niet nodig hebt ben je toch minder afhankelijk van anderen? Juist een extra reden om wél af te lossen?


Boeterente


"Check wat je boetevrij af mag lossen. Bij veel banken is dit rond de 10 tot 15 % van de hypotheeksom. Banken rekenen een boeterente als je binnen de rentevaste periode meer aflost. Zo voorkomen ze het mislopen van rente-inkomsten omdat jij te snel aflost. De exacte voorwaarden rond aflossen verschillen per bank en per type hypotheek."

Allereerst: de boeterente die banken mogen rekenen is sinds kort aan banden gelegd dus als je al een boete moet betalen betaal je niet meer dan dat de verstrekker aan (extra) rente misloopt, boven de genoemde 10 of 15% grens.

Voor de meeste mensen is deze grens van 10% of 15% (soms zelfs 20%) geen barrière waar ze snel tegenaan "botsen". Zelfs met een lager dan gemiddelde hypotheeksom van €200.000 en een grens van 10% betekent dit dat je €20.000 extra per jaar boetevrij mag aflossen en zo je 30-jarige hypotheek in 10 jaar geheel af te lossen. Dat is maandelijks €1666,67 aan extra aflossingen, voor dit voorbeeld.

Met een hypotheeksom van €300.000 en 15% boetevrij aflossen is dit maandelijks al €3750,-.
Weinig mensen die dergelijke bedragen maandelijks overhebben denk ik, maar misschien heb ik het mis?


Geld in stenen stoppen


"Los van bovenstaande risico’s steek je bij extra aflossen je geld in het huis. Dat hoeft niet automatisch de beste optie te zijn. Stel je blijkt een behoorlijk pensioengat te hebben. Pensioensparen voor een ruimere maandelijkse pensioenuitkering kan in dat geval meer zekerheid bieden dan extra aflossen."

Ook geen woord van gelogen, dat dit meer zekerheid KAN bieden.
Zoals ik er persoonlijk nu insta zie ik mijn huidige woning als toekomstig verhuurobject en generator van passief inkomen.


Nuance


Toch nog een poging tot nuance: "Door je te wijzen op de nadelen willen we extra aflossen op de hypotheek niet ontmoedigen. Zeker niet zelfs. In veel situaties levert het lagere maandlasten op en zijn de risico’s beperkt. Wel is het goed om niet blindelings alle kaarten op extra aflossen in te zetten. Wij voorzien je graag van advies over mogelijkheden die passen bij jouw situatie en wensen."

Ja mooi, bedankt hoor. Een (spaar-)buffer ernaast zou ik ook iedereen aanraden.


Disclaimer: ik ben geen hypotheekadviseur en ventileer slechts mijn mening als leek waar, om die reden, geen rechten aan ontleend kunnen worden.

zondag 27 januari 2019

Nog 5 tips om op energie en water te besparen

Qua topic niet origineel maar wellicht zijn de 5 tips dat wel.


1. Laad laptop (en mobieltje) op het werk op.

Waarschijnlijk geen astronomische besparing op de stroomrekening maar alle beetjes helpen nietwaar? In mijn beroep (met klaslokalen etc.) is dat eenvoudig voor elkaar te krijgen.


2. Douche in de sportschool/bij de sportvereniging

Door 1 of 2 keer per week thuis minder te douchen bespaar je zowel op water als op aardgas.


3. Bewust toiletgebruik

Ga niet vlak voor je ergens naartoe gaat (werk, sport, overig) nog even snel thuis naar het toilet maar ga op de plaats van bestemming. Voor de terugweg nog wel even gaan voordat je naar huis gaat.
Als je dit 4x per week zou doen dan bespaar je ca. 22 L. Per jaar dus ruim 1000 L = 1 m3.
Overigens gebruik ik 's morgens de eerste (koude) waterstralen van de douche om mijn ochtendplasje weg te spoelen.


4. Gebruik radiatorfolie

Het gebruik van radiatorfolie zorgt er voor dat de stralingswarmte van de radiatoren niet de muur verwarmt maar alleen de lucht achter de radiator. Het folie weerkaatst de warmtestraling en verhoogt het rendement en verlaagt de stroomrekening. Dit moest ik maar eens gaan doen.


5.  Zet de thermostaat een half graadje lager

En trek iets warmers aan. Vergeet je voeten niet: pantoffels, dikke sokken of een kleedje op de vloer. Van IKEA of de kringloop :-)


Bron waterverbruik: https://www.vitens.nl/service/hoeveel-water-gebruiken-we-per-dag


zaterdag 26 januari 2019

Vervuiling in de ruimte

Ook (net) buiten de dampkring van de aarde maken we er als mensheid een puinhoop van: De hoeveelheid ruimtepuin die satellieten en andere objecten buiten de dampkring bedreigt, blijft in hoog tempo toenemen.

De kans dat ruimtepuin daadwerkelijk op aarde belandt en enorme schade aanricht, is klein. De meeste stukken schroot van oude satellieten die de dampkring bereiken, verdampen vrij vlot.
Maar laat er geen misverstand over bestaan dat de mensheid wél te maken heeft met een groot probleem, beklemtoont Tim Flohrer van ruimtevaartorganisatie ESA.

"Het toenemende aantal kunstmatige brokstukken dat in de ruimte rondzweeft en de zogenoemde near earth objects (neo's, red.) vormen een serieuze bedreiging voor onze infrastructuur in de ruimte en op aarde", stelt Flohrer.
"Botsingen met brokstukjes kunnen in theorie rampzalige gevolgen hebben. Satellieten kunnen worden vernietigd zodat er méér puinfragmenten ontstaan. En neo's kunnen, als ze groot genoeg zijn, serieuze problemen veroorzaken als ze daadwerkelijk de aarde bereiken."


'Het is net bumperkleven: meestal gaat het goed'


Hoogleraar sterrenkunde Vincent Icke noemt de problemen die het ruimtepuin met zich mee brengt "zowel klein als groot". "Je kunt het prima vergelijken met bumperkleven. Over het algemeen gebeurt er niets, maar áls er iets gebeurt, dan vallen er doden."

Er bevinden zich netto miljoenen stukjes schroot in de ruimte. "De meeste hebben het formaat van een luciferknop", legt Icke uit. "Maar er zijn er ook honderden ter grootte van een bowlingbal. En tienduizenden met het formaat van een tennisbal."

De ruimte is "veel leger dan je je kunt voorstellen", beklemtoont Lucas Ellerbroek van de Universiteit van Amsterdam. "Maar inmiddels kun je wel spreken van een wildgroei aan bedrijven en landen die satellieten hebben gelanceerd." De wetenschapper rekent voor dat er pakweg 2000 actieve satellieten om de aarde zweven, net als nog eens 2000 afgedankte exemplaren en nog véél meer brokstukken daarvan.

"Het is gewoon een astronomische vuilnisbelt. Je kunt het vergelijken met een camping waar iedereen zonder enig plan zijn tentje neerzet. Hoe groot het terrein ook is, vroeg of laat krijg je last van de scheerlijnen van een ander."


Veel overleg, geen wetgeving


Ellerbroek ziet veel overeenkomsten met de aanpak van de klimaatproblemen waar de aardbewoners nu op allerlei fronten over bakkeleien. "Je hoort in de ruimtesector al jaren de roep: we hebben op aarde gezien hoe het uit de hand kan lopen als niemand de verantwoordelijkheid neemt."

Maar concreet is er nog steeds niets geregeld, terwijl de ESA het probleem al eind jaren tachtig voor het eerst op de internationale agenda zette. "Het voordeel van de ruimte is dat er nog geen mensen wonen. Maar laten we dit soort zaken vooral goed met elkaar afstemmen, voordat we in de nabije toekomst plekken buiten onze dampkring gaan koloniseren."

Ook de UvA-wetenschapper wijst op de grote gevaren die op de loer liggen als een belangrijke satelliet door ruimtepuin wordt geraakt. "Je wil er niet te lang bij stilstaan in hoeveel opzichten we qua communicatie en navigatie afhankelijk zijn van al die enorme objecten die rond de aarde zweven. En hoe kwetsbaar zij en dus ook wij eigenlijk zijn als dat soort apparatuur ooit serieus wordt geraakt door ruimteschroot."


bron: https://www.nu.nl/weekend/5688167/mens-er-in-ruimte-puinhoop-van-heeft-gemaakt.html

woensdag 23 januari 2019

Meer/minder hypotheekaanvragen in 2018

Minder en Meer


Aantal hypotheekaanvragen voor het kopen van een woning in 2018 gedaald ten opzichte van 2017. Daarnaast is het aantal oversluiters wel flink gestegen het afgelopen jaar.
Het aantal hypotheekaanvragen voor het kopen van een huis zijn in 2018 gedaald met 3,1% ten opzichte van 2017. Terwijl het totale aantal hypotheekaanvragen juist wel is gestegen. Dit totale hypotheekaanvragen is gestegen met 4%, berekende het HDN, Hypotheken Data Netwerk. Hoe komt dit? Deze totale stijging is te danken aan het aantal mensen dat de hypotheek is gaan oversluiten in 2018. Steeds meer mensen zijn gaan oversluiten om zo een hypotheek te krijgen met betere voorwaarden.


Oversluiters


De voorwaarden voor het oversluiten van de woning blijft aantrekkelijk en er wordt verwacht dat dit voor 2019 niet anders zal zijn. Er wordt verwacht dat er in 2019 nog een stuk meer oversluiters bijkomen. De aanhoudende lage rente stimuleert het oversluiten van de hypotheek. HDN (Hypotheken Data Netwerk) rapporteert een stijging van maar liefst 28% in 2018.


Starters


De starter blijft het kind van de rekening op de woningmarkt, en dit is ook terug te zien in de cijfers.
In 2018 hebben bijna 10% minder starters een hypotheek afgesloten ten opzichte van 2017.
Ondanks de lage rente is het financieren van een starterswoning lastig. Door de sterk oplopende huizenprijzen vallen steeds meer woningen buiten financieel bereik. Wat ook niet helpt is dat starters vooral zoeken naar woningen in stedelijke gebieden, waar de gemiddelde prijs doorgaans hoger ligt.
Het aantal van starters liep mede hierdoor vorig jaar met 9,4% terug. Als starter maak je meer kans wanneer je een deel van het nodige bedrag kunt lenen van ouders of andere gulle gevers. Een aanvullende optie is de starterssubsidie, waarvan de mogelijkheden per gemeente verschillen.


Jubileum!


Ik zie net dat de teller van dit BLOG boven de 150.000 staat...Wauw! Toen ik in januari 2015 met bloggen begon had ik niet verwacht dat stukjes van mijn hand zo vaak gelezen zouden worden....

Heel erg leuk en, trouwe lezers, ik ga voorlopig niet stoppen denk ik!

Fijne dag!bronnen:

https://hypotheekberekenen.nl/nieuws/9316-aantal-hypotheekaanvragen-gedaald
https://www.wegwijs.nl/artikel/2019/01/meer-hypotheekaanvragen-door-oversluiten-hypotheek

zondag 20 januari 2019

Opmerkelijke opmerkingen

Onder het motto: "beter goed gejat dan slecht bedacht" vandaag geen verhaaltje maar een paar quotes. Voor vandaag, komende week, 2019, de rest van je leven? Kies zelf maar.


"Verwacht van mensen dat ze beter zijn dan ze zijn: dat helpt hun om beter te worden. 
Maar wees niet teleurgesteld als dat niet gebeurt: 
dat helpt hun om het te blijven proberen." 
Merry Browne


"Stel U niet ten doel succes te hebben: doe iets dat U graag doet, 
iets waarin U gelooft, dan komt het succes vanzelf." 
David Frost


"Ontdekkingen worden vaak gedaan door instructies niet op te volgen, 
af te slaan van de hoofdweg, te proberen wat nog niet geprobeerd is."
Frank Tyger


"Als U het onmogelijke hebt geëlimineerd, moet wat overblijft, 
hoe onwaarschijnlijk ookde waarheid zijn." 
Sir Arthur Conan Doyle


"Het voordeel van een slecht geheugen is dat men dezelfde goede dingen 
verschillende keren voor het eerst beleeft."
Friedrich Nietzsche


"De tijd is de beste leermeester, 
maar hij heeft de slechte gewoonte zijn studenten te doden."
Aldo CammarotaAllemaal een goede (winterse) week gewenst!

zaterdag 19 januari 2019

Fietsen of carpoolen?

Door M van niettot71 op het idee gebracht ook iets te schrijven over mobiliteit.


Auto


Alhoewel ik momenteel vrijwel voltijds werk zijn mijn lessen ingepland op 4 dagen. Woon-werk afstand is met de auto 20 km dus hiermee bespaar ik al de nodige liters brandstof. Een enkele keer moet ik alsnog op woensdag naar school. Sowieso is het jaarlijkse open huis altijd op een woensdag in januari.

Ik rijd in een Suzuki Swift (hatchback) waarvan het gemiddelde verbruik zo 1 op 18 is. Ik tank meestal Blue-one of E-10 dat de goedkoopste vloeibare brandstof is met het grootste gehalte bio-ethanol.

Op maandag en vrijdag (en soms ook op dinsdag) carpool ik met een collega uit dezelfde woonplaats. Als ik rijd haal ik haar op, als zij rijdt fiets ik naar haar toe (1 km). Dit is handiger omdat dit op de route naar werk ligt en ze niet 2 km voor niets hoeft te rijden en voorkomt tijdnood omdat haar kind eerst naar school gebracht moet worden. Overigens hebben we een roostermaker die het voor elkaar kreeg om ons geen eerste uren toe te bedelen zodat dit allemaal mogelijk is. Een prettig bij effect is dat mijn "winterdip" feitelijk niet bestaat omdat we rond 8:15 uur vertrekken. Zelfs rond de kortste dag is het dan al schemerig en bij aankomst op school (8:35-8:40 uur) wel licht.


Openbaar vervoer


Het is mogelijk om met het OV naar het werk te komen maar de afhankelijkheid vind ik niet prettig. Ook moet er over dit korte stukje overgestapt worden naar een andere bus of naar de trein.
De kosten voor een enkeltje (zonder korting) liggen tussen €4,95 en €5,70. Een dagelijks retourtje komt dus neer op €10,- tot €11,50 waarbij eerst nog 1,5 km gefietst moet worden.
Werkzaamheden buiten school in Arnhem of Utrecht doe ik dan wel weer met het OV.


Fietsen


Wanneer ik naar het werk fiets kan ik binnendoor wat afsnijden waardoor de afstand slinkt tot ca. 17,5 km. Per schooljaar fiets ik weinig, meestal een keer of....twee? Dit schooljaar heb ik er trouwens al twee keer opzitten en ik heb het voornemen om in het voorjaar vaker te fietsen.

Laat ik dit voornemen direct vastleggen: In de maanden maart, april, mei, juni en juli wil ik (minimaal) 1x op de fiets naar het werk. Misschien pak ik februari er ook nog even bij. Op school zijn niet echt faciliteiten om je op te frissen wanneer je bezweet aankomt, dat denk ik tenminste. Een fris T-shirtje en een busje deodorant is misschien genoeg?


Auto vervangen voor e-Bike of ligfiets?


De auto wegdoen vind ik geen optie omdat ik graag mobiel blijf. Mijn broer woont op één van de waddeneilanden en heeft zelf geen auto. De reis van daar naar hier met het OV duurt een uur of 5. Met de auto ca. 1½ uur korter.
Gezien de hiervoor genoemde activiteiten en de hoge aanschafprijs vind ik een e-Bike ook niet voor de hand liggen. Die enkele keer dat ik fiets mag dan ook wel tellen als sportmoment :-)
Een ligfiets heb ik overwogen en zelfs uitgeprobeerd maar ik kon, ook na herhaaldelijk proberen, geen evenwicht houden haha.

vrijdag 11 januari 2019

FO for all?

Adine van "Lekker leven met minder" schrijft vandaag op haar blog weer eens een leuk artikel over financiële vrijheid. Ze sluit af met de vraag: "Hoe zie jij dit; denk jij dat iedereen financieel onafhankelijk (FO) kan worden?"

Ik denk zelf van niet, maar dat iedereen op zijn minst wel stappen in die richting kan zetten.

Voor wat betreft de 10 stappen die Adine noemt, deze belicht ik even vanuit mijn gezichtspunt.

1. Visualiseer eerst, plan daarna

Ik heb allerlei dromen maar niet perse zoveel concrete doelen. Ik wil vooral vrijheid om te doen wat ik wil: minder hoeven te werken en te kunnen reizen. Aan diverse materiële zaken hecht ik niet zoveel.

2. Budgetteren

Onder budgetteren valt volgens mij vooral: "jezelf eerst betalen". Dat doe ik. Momenteel gaat er maandelijks €900 naar extra aflossing en €200 naar de spaarrekening.
Verder budgetteren doe ik momenteel niet omdat ik al vrij zuinig leef (denk ik) en wat er verder overblijft gaat ook naar de spaarrekening.

3. Minder uitgeven van je verdient

Da's nogal een open deur natuurlijk. De enige schuld die ik heb is de hypotheek waar ik dus druk doende mee ben om vanaf te komen. De genoemde vuistregel van tussen de 10 en 15 % van je bruto inkomen apart zetten overtref ik dus ruimschoots.

4. Slimmere vangnetten

De buffer die ik momenteel heb is nog niet helemaal van de gewenste grootte maar dat is een kwestie van een paar maanden verwacht ik. Onverwachte uitgaven zouden niet tot grote problemen leiden.

Deze week is voor heel 2019 mijn ziektekostenbedrag afgeschreven. Op drie manieren krijg ik korting:
* door collectiviteit via werkgever
* door jaarlijkse betaling (i.p.v. maandelijks)
* door maximaal eigen risico.

Al eens voorgerekend: na 25 maanden zonder grote ziektekosten speel je quitte en daarna maak je winst. Ik doe dit al jaren dus ik zit in de plus. Wat betaalde ik dan: €1084,80 wat neerkomt op €90,40 per maand. Ik heb een apart spaarpotje met daarin precies het (maximale) eigen risico van €885.
Ik ben overigens niet zo van de aparte spaarpotjes, dit is de enige uitzondering.

Overige verzekeringen zijn gebundeld en bekijk ik bij tijd en wijle wel eens. De autoverzekering heb ik in november 2018 afgewaardeerd van all-risk naar gedeeltelijk casco.

5. Los schulden af

Dat is dus alleen de hypotheek en het geeft mij een prettig gevoel om maandelijks mijn lasten te zien dalen.

6. Heroverweeg je carrière

Ik heb een regelmatig inkomen en het is werk dat ik fantastisch vind!
Mijn maximale potentie zou wellicht beter benut kunnen worden. De beloning kan ook beter en ik ben niet bang voor verandering. Ik ben al een tijd om me heen aan het kijken. Ook naar kleinere tijdelijke klussen om erbij te doen. Overigens ga ik op 15 maart staken voor lagere werkdruk en een beter salaris.

7. Minimaliseer

Volgens mij doe ik dit wel. Ik rijd bijvoorbeeld nog steeds in een hatchback en dat bevalt me uitstekend. Mijn huidige karretje is de eerste auto die ik ooit nieuw kocht, de huidige woning de eerste koopwoning die ik ooit kocht. Uiteraard is kopen de laatste jaren veel goedkoper geworden dan huren.
Aan uit eten gaan, kleding en "frutsels" geef ik weinig respectievelijk geen geld uit. Ik verdien zelfs een beetje door het verkopen van spullen via marktplaats.

8. Investeer zuinig

Momenteel investeer ik louter in crowdfunding (en mezelf haha). Wat het uiteindelijke rendement hiervan zal zijn is nog niet te zeggen.

9. Zorg voor passief inkomen

Hier wil ik wel stappen maken! Een garagebox, caravanstalling of woning verhuren lijkt me een uitstekende manier om passief inkomen te genereren.
Hier moet ik me nog verder in gaan verdiepen, wordt vervolgd!

10. Weet altijd waar je financieel staat

Hmm, ik sta er goed voor lijkt me zo. Dat vind ik voldoende en heb geen zin om allerlei scenario's door te rekenen. Life happens!


donderdag 10 januari 2019

De rente daalt en daalt...

Ondanks de voorspelling dat de rente in 2019 wellicht een pietsie zou gaan stijgen is de toch al lage rente is weer een beetje in beweging....omlaag.

Voor een 1-jaars of 2-jaars rentevastperiode van Obvion betaal je slechts 1,00 % rente.

Hier vind je de verwachtingen van drie insiders voor wat betreft het renteverloop van zowel kortlopende als langlopende rentevast perioden in het komende jaar 2019.

De laatste tijd heb ik weinig fut om regelmatig berichten te posten. Niks bijzonders aan de hand maar gewoon wat weinig energie en tijd ervoor.

Wellicht in het weekend weer een (langere) post.

zaterdag 5 januari 2019

ode aan Paulien van Deutekom

Wat een mooi mens was ze, veel te jong...Pluk de dag, het leven is maar kort...


woensdag 2 januari 2019

Crowdfunding - 1e statusupdate van 2019

De beste wensen voor 2019 allemaal!

Hopelijk is iedereen het nieuwe jaar goed begonnen. Ik wel, alhoewel niet als miljonair. Beide ouderjaarsloten leverden €5 op zodat de hele (voor-)pret niet €30 maar €20 kostte.

Later deze maand maand gaat de hypotheeksom onder de 140k ! Het aflossen gaat nog steeds lekker maar ik zou het tempo graag wat opvoeren. Daarover later wellicht meer.

Eerst maar eens deel 3 van de halfjaarlijkse crowdfundupdate.


Status crowdfunding


In juli 2018 postte ik over het feit dat 5 projecten van geldvoorelkaar niet meer uitbetaalden. Positief nieuws: 2 van deze projecten hebben een doorstart gemaakt en project 12 loopt weer helemaal op schema. Project 1, waar mijn inleg het grootst is, heeft nog een kleine achterstand maar zal waarschijnlijk als eerste in de zwarte cijfers duiken.


De bovenste 13 projecten lopen dus bij geldvoorelkaar. Van mijn totale investeringsbedrag van €3400 heb ik dus €2446,16 terug ontvangen wat neerkomt op 71,9 %.

Het volgende rijtje zijn 6 projecten die via lendahand lopen. Deze betalen niet maandelijks maar halfjaarlijks terug. Project 6 heeft bij de eerste termijn alleen rente terugbetaald. Volgens het platform zal de aflossing binnen de bestelde termijn (voor okt 2019) voldaan worden. Van de €700 is €147,59 terug ontvangen (= 21,1 %).

De laatste 2 projecten lopen via Knab. Project 2 betaalt maandelijks steeds een kleine aflossing (en rente) en pas in november 62,5% van de aflossing ineens. Het percentage (nu 4,7%) terugbetaald zal dus slechts langzaam stijgen.


Samenvattend:


Van de 20 lopende projecten zijn er 3 met een dusdanige achterstand dat incassobureaus zijn ingeschakeld. Voorts zijn er 2 overige projecten met een achterstand waarbij de verwachting is dat alle termijnen betaald zullen worden.
De overige 15 projecten lopen volgens schema. Bij de volgende update in juli behoort er minimaal 1 project volledig afgelost te zijn. Als ik kijk naar alleen geldvoorelkaar dan behoort een klein positief rendement weer tot de mogelijkheden. Ook al zou er uit de 3 failliete projecten geen cent meer komen.