zondag 18 oktober 2015

Bijna vergeten: loonsverhoging

Het hele verhaal rondom de het onderhandelingsakkoord van Rutte en zijn puppet Plasterk van (semi-)rijksambtenaren zal ten dele bekend zijn bij de meeste mensen.

Wat veel mensen denken:
* het personeel krijgt er ruim 5% loon bij
* het personeel krijgt eenmalig €500,- euro netto in september 2015.

De werkelijkheid:
Er zijn geen enkele concrete garanties dat we überhaupt iets krijgen.

Want
a) er is geen nieuwe CAO overeengekomen en
b) de VO-raad heeft de lopende CAO opgezegd!

Mijn werkgever heeft gehoor willen geven aan het verzoek om toch een deel van de loonsverhoging aan haar werknemers uit te betalen, zie het bericht hieronder van woensdag jl.:

Cao vo en loonakkoord

Over cao vo en loonakkoord is veel te doen. Hoewel de onderhandelingen over een nieuwe cao vo al het gehele jaar duren, is een akkoord nog altijd niet in zicht. Afgelopen zomer sloot het kabinet een loonakkoord met werknemersorganisaties over 5,05% loonstijging, deels bekostigd uit verlaging van de pensioenpremies; de FNV-bonden, waaronder de AOb, steunden het loonakkoord niet. Het bestuur van de VO-Raad riep eind vorige week haar leden op niet langer op een cao te wachten en in 2015 over te gaan tot uitbetaling van dat deel van het loonakkoord dat over 2015 gaat.
Als bestuur van xxxxxxxxx hebben we geen behoefte aan het wijzen van een beschuldigende vinger naar welke onderhandelingspartij ook. We betreuren het wel dat er geen cao-grondslag aanwezig is voor de uitbetaling waartoe de VO-Raad oproept. Wel besloten we aan de oproep te voldoen. Het loonakkoord is rechtsgeldig gebleken en het 2015-deel ervan wordt grotendeels gedekt door nieuw geld en door vrijval van pensioenpremie. Het gaat om de volgende loonontwikkeling:

Een verhoging met terugwerkende kracht per 1-1-2015 van 0,8%
Een verhoging met terugwerkende kracht per 1-9-2015 van 1,25% 


Alle werknemers die op 1 september 2015 in dienst waren van de werkgever, ontvangen een eenmalige uitkering van € 500,- bruto (op basis van een normbetrekking). Per saldo zijn de kosten van bovengenoemde salarisverhoging 2,18%. 1% daarvan is zogenaamd ‘nieuw geld’, 1% wordt betaald uit de daling van pensioenpremies en 0,18% is ongedekt.


Dit artikel maakt e.e.a. nog iets duidelijker.

Na vier jaar nullijn betalen we de bovengenoemde verhoging dus deels uit eigen zak maar het is, vind ik, altijd beter dan niks. Minder pensioenopbouw en des te meer reden om zelf voor een financieel gezonde toekomst te zorgen door, laten we zeggen, een hypotheekvrij huis! :-D

Stof tot nadenken: in een wereld met eindige grondstoffen waarin vrijwel alles is gebaseerd op exponentiële groei* moeten we naar een situatie waarin "groei" niet meer centraal staat, tegengegaan en bestraft wordt. Groei van de één betekent krimp/tekort van anderen.
Wellicht via een tussenvorm: lineaire groei. Stop met zoveel procent groei en, in het geval van loonsverhoging al het personeel evenveel euri erbij. Het eenmalige extraatje is de genoemde 500 euro alhoewel ik me werkelijk afvraag of Willem Alexander en Maxima dit ook zouden moeten krijgen...

* Exponentiële groei is groei die gebaseerd is op procenten. In de onderstaande lezing van wijlen prof. emeritus Albert Allen Bartlett worden de verstrekkende en desastreuze gevolgen van het onbegrip van vrijwel de gehele mensheid omtrent exponentiële groei helder belicht.

Voor degene die de lezing niet meteen gaat kijken maar de kern van het verhaal wil weten mag verder lezen. Spoiler alert dus!Van elke hoeveelheid die met een vast percentage groeit ("steady growth", een van de meest misleidende termen ooit!) valt de verdubbelingstijd met de volgende rekenkundige benadering te berekenen:
De verdubbelingstijd is 70 gedeeld door het percentage.

Bijvoorbeeld: iets dat jaar in jaar uit groeit met 7% zal elke 10 jaar (70:7=10) verdubbelen.
In 20 jaar is het dus verviervoudigd, in 30 jaar verachtvoudigd etc.

De benadering is vooral geschikt voor lagere percentages (tot ca. 14%) en moeilijker dan dit wordt het niet! Veel kijkplezier en deelt u vooral de (inhoud van de) video.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten