donderdag 4 februari 2016

Renteverlagingen en prognose

De rente blijft maar dalen. Ook de A.S.R. paste haar rente gisteren naar beneden aan:

ASR WelThuis Annuïteiten, Lineaire & Spaar hypotheek

Rentevaste duur     NHG     ≤ 55% MW     ≤ 65% MW     ≤ 85%MW     ≤ 95%MW
variabel                 2,10%        2,00%           2,10%          2,40%         2,70%        
1 jaar                    2,15%        1,70%           1,80%          2,10%         2,40%      
5 jaar                    2,20%        1,80%           1,90%          2,20%         2,50%      
10 jaar                  2,45%        2,20%           2,30%          2,60%         2,90%      
15 jaar                  3,00%        2,90%           3,00%          3,30%         3,60%        
20 jaar                  3,25%        3,05%           3,15%          3,45%         3,75%      
30 jaar                  3,80%        3,70%           3,80%          4,10%         4,40%

Ik heb de rente vorig jaar dus kunnen vastzetten op 2,25% (NHG-10 jaar) en dat is tot dusverre de laagste 10-jaars rente gebleken. Had ik de rente niet vastgezet maar variabel gehouden dan was ik iets goedkoper uit geweest want de variabele rente schommelde het afgelopen jaar tussen de 2,10 en 2,20%.

Ik heb vandaag mijn tussenpersoon maar weer eens benaderd en er werd contact gezocht met ASR. Volgende week hopen ze iets meer te weten over de risicocategorieën en hoe dat zit met NHG en non-NHG hypotheken. Voorlopig zit ik in de klasse ≤ 85% en daar is de 10-jaars rente nog een stuk hoger dan mijn huidige NHG rente.

In onderstaande grafiekjes van gemiddelde 10-jaars hypotheekrente in Nederland is de dalende trend van de afgelopen jaren goed zichtbaar.


De gemiddelde variabele rente zit al meer dan een jaar onder de grens van 2%.


De verwachting voor het komende jaar is dat de rente gelijk zal blijven of mogelijk nog iets verder zal dalen. Dus, als je de spanning aankunt: gewoon nog even variabel laten staan of de rente 1 jaar vastzetten omdat die rente bij de meeste verstrekkers nog iets lager ligt. (En natuurlijk extra aflossen: alle beetjes helpen!)


    

Geen opmerkingen:

Een reactie posten