donderdag 7 maart 2019

Tien voor taal

In zijn boek Fumblerules ("Knoeiregels") geeft Walliam Safire ons een luchthartige kijk op grammatica en goed taalgebruik. Hier volgen enkele "knoeiregels", ofwel fouten die de aandacht vestigen op de regels:

 • Rijg geen zinnen zo maar aan elkaar dat is lastig lezen.
 • Geen brokken zin.
 • Het voegt ons, verouderde woorden te mijden.
 • Staak het stoeien met stijlloos strafrijm.
 • Gebruik nooit geen dubbele ontkenning.
 • Ik heb het al duizend keer gezegd: vermijd overdrijving.
 • Zet geen komma's, die overbodig zijn.
 • Werkwoorden moet overeenstemmen met hun onderwerp.
 • Ga u niet te buiten aan modekreten, al vindt u ze vet!
 • Schrap alle uitroeptekens!!!
 • Gebruik geen lang woord als iets eenlettergrepigs ook goed is.
 • Lees uw tekst steeds goed na, om te kijken of u geen woorden weggelaten.
 • Pak geen oude koeien bij de horens en verwar geen zegswijzen.
 • Gebruik nooit of te nimmer overbodige herhalingen.
 • En lest best, mijd clich├ęs als de pest.

bron: Het Beste van Readers's Digest

Geen opmerkingen:

Een reactie posten