maandag 20 januari 2020

10-jaars terugblik hypotheekrente

Terugblik op 10 jaar hypotheekrente en huizenmarkt: wat is er gebeurd op de hypotheek- en huizenmarkt? (bron: https://www.homefinance.nl/)

Ontwikkeling van de hypotheekrente


Hieronder zie je de laagste hypotheekrente voor diverse rentevaste perioden op 1 januari 2010 en 31 december 2019. De rentes gelden voor een hypotheek met NHG.


Relatieve dalingen dus van 70-80%.

Hieronder zie je grafisch het verloop van de hypotheekrentes over de afgelopen 10 jaar.Het kan geen verrassing zijn dat de hypotheekrente tussen 2010 en 2020 flink gedaald is. Na een dip in 2010 en een piek in 2011 was het een dalende tendens. Voor iedereen die zijn hypotheekrente nu moet verlengen of een nieuwe hypotheek afsluit: de maandlasten zijn lager dan ooit door deze enorm lage rente.


Ontwikkelingen op de huizenmarkt


De laatste jaren zien we steeds verder stijgende huizenprijzen en een huizenmarkt waarin verkopers het voor het zeggen hebben. Weet je het nog: de crisis op de huizenmarkt? De tijd waarin je een huis aan de straatstenen niet kwijt kon en er niets anders op zat dan de vraagprijs nog maar eens te verlagen? Het lijkt lang geleden, maar in werkelijkheid zijn er sindsdien nog maar 7 jaar verstreken.


Verband tussen hypotheekrente en huizenprijzen


Een belangrijke reden voor de prijsstijging is de gedaalde hypotheekrente. De lage rente zorgt ervoor dat de maandlasten van een hypotheek afnemen en ook dat er meer geleend kan worden. Omdat mensen meer kunnen lenen, zijn ze bereid meer te betalen voor een huis dat ze graag willen kopen. Zeker als de concurrentie op de huizenmarkt toeneemt en dat is vooral de laatste jaren zeker het geval. Het aantal mensen dat een huis zoekt neemt snel toe door een aantal demografische ontwikkelingen. Denk o.a. aan het stijgend aantal inwoners (16,5 miljoen eind 2009, 17,4 miljoen eind 2019) in combinatie met het toenemend aantal eenpersoonshuishoudens.


Aanbod koopwoningen te klein


Ondertussen groeit het het aanbod van koopwoningen niet mee, waardoor er veel concurrentie is voor beschikbaar komende huizen. Er worden al jaren veel te weinig nieuwbouwwoningen gebouwd. Het woningaanbod is daardoor veel te klein. Als we onderstaande grafiek bekijken, zien we dat het aantal te koop staande woningen op Funda in 2010 ongeveer 200.000 was. Dat nam vervolgens toe tot ongeveer 275.000 eind 2012 waarna een enorme daling ingezet is. De grafiek stopt eind augustus, maar sindsdien is het niet beter geworden. Als je nu op Funda kijkt, ligt het totale aanbod van te koop staande woningen rond de 87.000 woningen.


Huis kopen voor de verhuur


Een andere reden dat er steeds meer concurrentie bestaat op de huizenmarkt is dat het steeds populairder wordt om als particulier een tweede huis (of zelfs meerdere huizen) te kopen om die vervolgens te verhuren. De laatste jaren heeft dit een enorme vlucht genomen. Steeds meer banken spelen hier op in middels het aanbieden van specifieke verhuurhypotheken.


Ontwikkelingen qua hypotheekregels


In 10 jaar tijd kan er ook veel veranderen in de regels waar we ons met z'n allen aan moeten houden:

Fiscaal: sinds 2013 verplicht aflossen
Fiscaal: afbouw van de hypotheekrenteaftrek
Fiscaal: lager eigenwoningforfait & afbouw Wet Hillen
Maximale hypotheek: verplicht eigen geld inbrengen
NHG: De grens werd verlaagd en weer verhoogd. De kosten werden in stappen verlaagd van 1,0% naar 0,7% van de koopsom.
NHG: Afsluiten van een ORV is niet meer verplicht.
Overheid: aflossingsblij campagne

Met name internationaal is er veel kritiek op het hoge bedrag dat we in Nederland met z'n allen aan hypotheek open hebben staan. Dat wordt voor een deel veroorzaakt door de vele aflossingsvrije bedragen die in het verleden geleend zijn en de hypotheken waar we pas aan het eind van de looptijd op aflossen. Die aflossingsvrije hypotheken zorgen ook voor een risico: het risico dat een huizenbezitter de lasten van de hypotheek niet meer kan dragen als hij met pensioen gaat bijvoorbeeld. Dit risico kan verkleind worden door toch alvast te beginnen met het aflossen van de hypotheek. De overheid dringt sterk aan op extra aflossen en heeft daarvoor een flinke campagne gevoerd in de afgelopen jaren onder de naam Aflossingsblij. Ook de banken worden actief gestimuleerd om hun klanten richting aflossen te sturen.


Samengevat: 


de 'jaren 10' zijn een woelige periode zijn geweest voor de huizen- en hypothekenmarkt:

  • de hypotheekrente is fors gedaald
  • de huizenprijzen zijn enorm gestegen
  • het aantal te koop staande huizen is naar een dieptepunt gedaald
  • de hypotheekregels zijn behoorlijk aangescherpt:
  • verplicht aflossen van nieuwe hypotheken
  • maatregelen om de hypotheekrenteaftrek te beperken
  • maximale hypotheek verlaagd naar 100% van de woningwaarde
  • extra aflossen wordt sterk gepromoot door overheid en banken (Aflossingsblij)
  • het totaalbedrag aan uitstaande hypotheken is verder gestegen


Wat gaan de jaren '20 ons brengen waar het gaat om de eigen woning? Wat mij betreft mag het wat gematigder: de hypotheekrente (en spaarrente) wat hoger en veel meer huizenaanbod zodat de kansen voor kopers weer toenemen. En het zou me niet verbazen als de hypotheekrenteaftrek in de komende 10 jaar helemaal afgeschaft gaat worden. We gaan het zien!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten