donderdag 23 juli 2015

Banken leveren deel extra marge in

Zoals op de website van Vereniging Eigen Huis (VEH) wordt uitgelegd in dit filmpje verdienen de banken extra geld aan het verstrekken van hypotheken.

VEH monitort deze extra marge met een heuse rentebarometer zoals ik al eens eerder vermeldde, en heeft ook officieel bezwaar tegen deze wijze van geldklopperij ingediend.

Het goede nieuws vandaag is dat deze marges kleiner aan het worden zijn. De marktrentes zijn hoger geworden maar dit is maar deels doorberekend aan de consument.

In mei was er sprake van een stijging van de financieringskosten, maar bleef de hypotheekrente stabiel. Hierdoor is de winstmarge voor de rentevaste periode van 10 jaar gedaald met 0,31 procentpunt. De overwinst bedraagt in mei 0,49 procentpunt. Voor langere rentevaste perioden zien we hetzelfde beeld. Veruit de meeste aanvragers van een nieuwe hypotheek kiezen voor een rentevaste periode van 10 jaar of langer. Vanaf juni zijn er wel rentestijgingen. De meeste banken verhoogden hun lange rente met 0,1 of 0,2 procentpunt. De toekomst moet dan ook uitwijzen of de daling van de marge structureel is of slechts van tijdelijke aard.
Vereniging Eigen Huis ziet twee redenen voor de daling van de winstmarge. Ten eerste ondervinden de grote banken op de langere rentevaste perioden steeds meer concurrentie van verzekeraars en pensioenfondsen. Directeur Rob Mulder: “We zien al enige tijd dat de top drie grote banken marktaandeel verliezen ten opzichte van verzekeraars en pensioenfondsen. Om het marktaandeel op peil te houden kunnen de grote banken de gestegen tarieven op de kapitaalmarkt niet ineens doorrekenen in de hypotheekrente. Verzekeraars en pensioenfondsen worden in mindere mate getroffen door de gestegen kosten omdat zij minder afhankelijk zijn van financiering op de kapitaalmarkt.”
Ten tweede leidt een renteverhoging vaak tot een extra belasting van de acceptatie- en beheerafdelingen van de banken. Mensen willen namelijk nog snel profiteren van de lagere tarieven. “Deze drukte was al groot vanwege de aanscherping van de leennormen per 1 juli en de grote hoeveelheid verzoeken van bestaande klanten om het bestaande rentecontract open te breken (oversluiten en rentemiddeling). Door de rente geleidelijk te verhogen ten koste van de marge ontstaat er minder onrust in de markt en minder werkdruk bij de bank.”


Actuele hypotheekrentes vindt u overigens o.a. hier.

Een andere handige link met wat informatie over hoe te profiteren van de lage hypotheekrente.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten