zaterdag 2 december 2017

December!

Zo, december is begonnen!

Het formule-1 seizoen is afgelopen en het olympische schaatsseizoen is volop bezig.

Stand van zaken hypotheek

Het hypotheekbedrag en extra aflossing voor deze maand zijn weer afgeschreven en zijn we officieel onder de 75% LTV gedoken.
Het resterende hypotheekbedrag d.d. 1 december was namelijk €155.850,02, de WOZ is €208.000,-
In het staatje rechts heb ik de betalingen van december al verwerkt en zullen we 2018 ingaan met een hypotheekbedrag onder de €155.000,-.

Isolatie

De minerale glaswol zit erin en de keuken en slaapkamers voelen inderdaad comfortabeler aan.
Het gasverbruik zal ik blijven monitoren om te zien of we er op dat vlak op vooruit gaan.
Of misschien moet ik zeggen: niet op achteruit gaan wanneer de energieprijzen in 2018 zouden gaan stijgen.

Overstappen naar andere energieleverancier

Begin juni loopt ons jaarcontract af en na een mailwisseling met onze huidige leverancier (Budget Energie) concludeer ik dat overstappen geld oplevert vanwege de welkomstbonus.
Jaarlijks overstappen lijkt het credo om zo voordelig mogelijk uit te zijn.
Gezien de wijze waarop mijn vragen eerlijk werden beantwoord staat Budget Energie bovenaan om in 2019 weer naar terug te gaan.
Ik ga me er dit weekend nog eens even in verdiepen.

Minder werken

Zoals al eerder gemeld wilde ik dit schooljaar minder gaan werken. Doordat ik tegelijkertijd een extra klas onder mijn hoede nam bleef mijn taak nog eventjes even groot (0,96 fte).
Over 2 weken sta ik die extra klas weer af en daalt mijn wtf naar 0,84 fte. Ik hoop dat ik van de gedaalde werkdruk iets ga merken ;-)

CAO overleg 

Na een paar gesprekken die geen concrete resultaten opleverden hebben de Algemene Onderwijsbond en de overige vakbonden het CAO-overleg met de VO-raad opgeschort tot 20 december. Dan moet blijken of er uitzicht is op een nieuwe CAO voor de sector.

Bij de eerdere overlegrondes - in oktober en eerder deze maand - bleek dat de AOb en de overige vakbonden anders aankijken tegen de mogelijkheden om binnen de huidige kaders tot een goed onderhandelingsresultaat te komen dan de VO-raad. Daarop hebben de partijen nieuw overleg uitgesteld tot diep in december, zodat eenieder de tijd krijgt voor overleg met zijn achterban.

De afgelopen tijd heeft de AOb dan ook veel leden gesproken en de wensen voor de nieuwe CAO opgehaald. Uit die gesprekken blijkt dat aanpak van de werkdruk met stip op één staat als het gaat om deze onderhandelingen. "Docenten draaien te veel lesuren en krijgen te vaak een te volle klas met leerlingen voor hun neus", stelt vicevoorzitter en CAO-onderhandelaar Ben Hoogenboom. "Daarbij neemt de ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen toe door de implementatie van passend onderwijs. Het gevolg is dat veel docenten het gevoel krijgen dat ze niet iedere leerling de aandacht kunnen geven die ze nodig hebben om verder te komen. Het gevoel dat niet iedere leerling de kans krijgt die hij verdient, frustreert enorm."

Regeerakkoord stelt teleur

Wat dat betreft is het regeerakkoord slecht gevallen in het voortgezet onderwijs. "Onze leden hebben het gevoel dat het water hen aan de lippen staat, maar ons kabinet rept er met geen woord over. Dat is niet bepaald een blijk van waardering", zegt AOb-bestuurder Ben Hoogenboom.

Tegelijkertijd loopt het lerarentekort snel op: de aanwas van starters in de tekortvakken blijft te laag en veel docenten overwegen de sector vanwege de oplopende werkdruk te verlaten. AOb-bestuurder Hoogenboom: "Om aan deze problemen het hoofd te bieden zijn forse investeringen in de klas en de docenten nodig. Als eerste moet er alles aan gedaan worden om de aandacht en de bestaande middelen op de klas te richten. Maar er is ook extra budget nodig om de slag naar uitdagend en kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen maken."

VO-raad doet geen voorstellen over verlagen werkdruk

Eind september stelde de sectorraad vo van de AOb de inzet voor de CAO-onderhandelingen vast. Daarin staan onder meer

  • 3,5 % salarisverhoging in 2018, 
  • minder lesuren per docent en 
  • kleinere klassen.
De inzet maakt onderscheid tussen onmiddellijk te nemen maatregelen en een langere termijn perspectief dat extra investeringen vraagt.
Voor wat betreft kleinere klassen is de situatie momenteel redelijk goed op de school waar ik werk. De ervaring leert echter dat een directie ineens andere keuzes kan maken en daardoor de maximale klassengrootte plotseling kan vergroten.

Extra middelen

Ook de VO-raad publiceerde zijn inzet. De werkgeversorganisatie doet in zijn inzet geen voorstellen om de werkdruk te verlagen maar vindt het wel noodzakelijk dat docenten meer tijd krijgen om hun werk te kunnen doen. De raad vraagt daar ook extra middelen voor.
Omdat het op 10 oktober gesloten regeerakkoord nauwelijks extra middelen voor het voortgezet onderwijs worden vrijgemaakt, slaat Rutte-III de basis onder het bovengenoemde lange termijn perspectief weg en dreigen de noodzakelijke oplossingen uit te blijven.

Afdwingen

Donderdag 23 november besprak AOb-bestuurder Ben Hoogenboom de stand van zaken met de klankbordgroep van de AOb-sectorraad voortgezet onderwijs. Een belangrijk thema in dat gesprek waren de mogelijkheden om te komen tot een brede coalitie om de noodzakelijke oplossingen af te dwingen. Op 15 december komt de voltallige sectorraad voortgezet onderwijs van de AOb bijeen. Uiteraard worden de cao-onderhandelingen besproken die vijf dagen later worden hervat.

Actiebereidheid voortgezet onderwijs groot

AOb-leden in het voortgezet onderwijs vinden in overgrote meerderheid dat het kabinet hun sector in het regeerakkoord onvoldoende biedt. De actiebereidheid is daarom groot: driekwart wil gaan staken. Bij acties hebben kleinere klassen, minder lessen per week en een hoger salaris prioriteit. Lees meer op AOb.nl

AOb-enquête: lerarentekort voelbaar in hele land

Basisscholen in het hele land kunnen vrijwel geen vervangers vinden. In de randstad-provincies lukt het niet om vacatures vervuld te krijgen. In het voortgezet onderwijs vullen scholen de gaten op met onbevoegden. Dat blijkt uit enquêtes van de AOb. "Het is onbegrijpelijk dat het kabinet alle signalen over het lerarentekort negeert", zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen.

Salaris VO-docenten loopt achter bij marktsector

Het loon van docenten in het voortgezet onderwijs blijft achter bij de marktsector. Vooral eerstegraads docenten die een bètavak geven, zoals wiskunde of natuurkunde, konden in het bedrijfsleven veel meer verdienen: het verschil kwam voor deze groep neer op maar liefst negen procent. AOb-bestuurder Ben Hoogenboom: "Als we masteropgeleiden willen trekken naar het voortgezet onderwijs moeten de salarissen concurrerend zijn."

Als de verschillen blijven of zelfs groter zouden worden zou ik een carrière switch zeker overwegen. Voorlopig geniet ik nog erg van mijn werk en dat opgeven voor louter wat meer salaris wil ik niet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten