vrijdag 4 mei 2018

Wat verdien ik? - vervolg

Nuance is moeilijk voor sommige mensen, en misschien ben ik niet duidelijk of volledig genoeg geweest. Een kleine aanvulling is misschien op zijn plaats, vooruit dan.

Werken in het onderwijs


Behalve mijn tak van sport (Voortgezet Onderwijs) is er natuurlijk het basisonderwijs (BO*), het MBO, HBO en de universiteit.

*BO Wordt steevast PO (primair onderwijs) genoemd. Op zich niets mis mee maar dan moet je VO SO (secundair onderwijs) gaan noemen. Dus of PO en SO of BO en VO.
Deze logica is helaas de beleidsmakers ontgaan en wordt er bijvoorbeeld gesproken over POVO overleg. Nou ja.

Al enige maanden zijn mijn collega's van het basisonderwijs terecht actie aan het voeren voor meer salaris en lagere werkdruk. Ook zijn er al twee korte stakingen geweest. Het afschaffen van salarisschaal LA zodat elke BO docent minimaal betaald wordt volgens LB is één van de speerpunten.
Tot zover: helemaal mee eens en ik sta er 100% achter.

Uit het feit dat mijn collega's in het basisonderwijs NOG minder betaald krijgen concludeert een anonieme lezer van mijn blog dat VO docenten het dus goed hebben. Dat is natuurlijk niet logisch. Die krijgen te weinig betaald en BO collega's krijgen VEEL te weinig betaald.


Genoten opleiding belangrijker dan onderwijscategorie 


Waar de schoen een beetje gaat wringen is dat gesteld wordt dat er evenveel verdiend zou moeten worden als collega's in het VO. Daar ben ik het niet perse mee eens.

Wanneer een docent universitair/master opgeleid is mag daar best een verschil zijn met een docent die een HBO/bacherlor heeft gedaan. Ongeacht of deze in het BO of VO werkt (of MBO/HBO/universiteit).

Aangezien in het VO de genoten hoogste opleiding gemiddeld hoger is dan op het BO is een verschil in beloning dus logisch.

Sowieso lijkt het me niet handig maar contraproductief als BO collega's zich zouden gaan afzetten tegen hun VO collega's.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten