zaterdag 16 juli 2016

Renteverlaging!

Sinds gisteren heeft de ASR weer eens een renteverlaging doorgevoerd. Voor zover ik kan zien zijn alle mogelijke rentes met 0,05 procentpunt naar beneden bijgesteld.


NHG ≤ 55% ≤ 65% ≤ 85%
variabel 1,95%   1,75%  1,85%  2,15%
1 jr. 1,90%  1,50%  1,60%  1,90%
5 jr. 1,95%  1,60%  1,70%  2,00%
10 jr. 2,00%  1,75%  1,85%  2,15%

Zoals te zien is gaat de 10-jaarsrente voor een non-NHG hypotheek waarbij de LTV ≤ 85% is naar een rentepercentage van 2,15%. Dat is 0,10 procentpunt lager dan mijn NHG hypotheek waarbij de LTV ook onder de 85% zit.

Des te meer reden om mijn activiteiten te intensiveren richting contactpersoon. (Ik ga pas uitrekenen hoeveel het me precies scheelt als ik het daadwerkelijk voor elkaar heb!)

Herstel van de woningmarkt versnelt.

Het herstel op de woningmarkt zet verder door en lijkt zelfs in een wat hogere versnelling terecht te komen. De prijzen ontwikkelen zich in lijn met de verwachtingen van bijvoorbeeld het economisch bureau van ABN AMRO. Het aantal verkopen loopt echter sneller op dan de verwachting was, wat aan lijkt te geven dat meer consumenten vertrouwen hebben in de woningmarkt.

Tweeverdieners profiteren het meest

De tweeverdieners lijken het meeste voordeel te hebben bij het herstel van de woningmarkt. Dat heeft ook te maken met het feit dat zij dankzij de nieuwe leennormen van het NIBUD meer mogelijkheden hebben om een hoge hypotheek af te sluiten. Het tweede inkomen telt niet voor een derde mee bij de aanvraag, maar telt inmiddels voor de helft mee. Dat zorgt ervoor dat tweeverdieners meer mogelijkheden hebben om een woning te kopen op basis van een hogere hypotheek. Dit leidt er onder andere toe dat de doorstroming op de woningmarkt op gang is gekomen. Bovendien zorgen de stijgende prijzen ervoor dat steeds meer hypotheken weer ‘boven water’ komen te staan. (De waarde van de woning is weer groter dan de schuld op basis van de hypotheek.) Dat zou goed nieuws betekenen voor iedereen die al een woning bezit, starters krijgen het daardoor aan de andere kant juist wat minder gemakkelijk.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten