woensdag 12 december 2018

NHG - hoe zit het ermee?

Nationale Hypotheek Garantie voor noodgevallen


Met een NHG-hypotheek heb je meer zekerheid. De stichting achter de garantie springt bij als je door het verlies van een baan of arbeidsongeschiktheid in de problemen komt. Ook bij zaken als een scheiding kan je soms niet zonder hulp de hypotheeklasten dragen.
Het doel van de NHG is dat je door een bijdrage in de woning kunt blijven wonen. Mocht dit niet haalbaar zijn, dient de woning te worden verkocht. In dat geval kan de restschuld deels of geheel worden kwijtgescholden. Het is geen regeling waar je bij de geringste tegenslag gebruik van kunt maken. De voorwaarden zijn vrij strikt.


Huizenkoper draagt bij aan buffer


Wie een hypotheek met NHG afsluit, betaalt hiervoor een vaste bijdrage. In 2018 is dit 1% over het totale hypotheekbedrag. Met deze bijdrage, ook wel borgtochtprovisie genoemd, wordt de kas gevuld van de stichting die de uitkeringen van garantie-aanvragen beoordeelt en uitkeert. Het is niet zo dat een NHG-hypotheek door deze kosten duurder uitpakt voor huizenkopers. Banken geven korting op de hypotheekrente omdat zij ook baat hebben bij de zekerheid die het geeft.


Kosten NHG-hypotheek zijn verdubbeld


Een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) levert naast zekerheid ook een lagere hypotheekrente op. Wel betaal je een fors hogere eenmalige bijdrage dan in het verleden.
De laatste crisis op de woningmarkt is nog steeds terug te zien in de NHG-tarieven. In 2008 werd de NHG-bijdrage verhoogd van 0,40% naar 0,45%. In de daaropvolgende jaren werd het tempo snel opgevoerd tot 1,0%.


NHG slechts zelden ingezet


Relatief weinig huiseigenaren komen in de problemen met de betaling van hun hypotheeklasten. Dit blijkt uit de recente cijfers van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Slechts 174 keer is er een beroep gedaan op de garantieregeling, het laagste aantal in jaren. Bij de 174 gevallen gaat het om een gedwongen verkoop van de woning. Niet alle aanvragen zijn gehonoreerd: 46 aanvragers kregen nul op het rekest.


Goed gevulde kas


Het fonds heeft nu een buffer van ruim 1,2 miljard euro. In 2019 gaat de bijdrage omlaag naar 0,9 %. Op een hypotheek van €290.000 betaal je als huizenkoper dus €290 minder.
Het gemiddelde uitgekeerde verliesbedrag bedroeg in het derde kwartaal ruim €17.700. Een forse daling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De teller stond destijds nog op gemiddeld €25.111. De afname is te danken aan de sterk gestegen huizenprijs.

De beheerders van NHG noemen het een eerste stap en onderzoeken nog of een verdere verlaging mogelijk is. Het verlagen van het tarief gaat beduidend langzamer nu de woningmarkt al enige tijd goed op stoom is. Consumentenorganisaties zoals Vereniging Eigen Huis dringen aan op verdere stappen.


bron: https://www.wegwijs.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten