donderdag 15 maart 2018

Scheiden - de volgende stap (3)

Vandaag kwam het mailtje met de mededeling dat de rechtbank uitspraak gedaan heeft.

De tekst luidde:
"In bovengenoemde zaak zend ik u de beschikking gegeven door de rechtbank Gelderland op 14 maart  2018. Ik verwijs u kortheidshalve naar de inhoud. Zoals u kunt lezen is de echtscheiding uitgesproken en maakt het echtscheidingsconvenant deel uit van de echtscheidingsbeschikking.

Ik verzoek u de door u reeds ontvangen akte van berusting tevens verzoek tot inschrijving in te vullen, te ondertekenen en zo spoedig mogelijk aan ons kantoor per post te retourneren. Na ontvangst hiervan zal worden zorggedragen voor inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de Burgerlijke Stand."

Nou, zo gaat het dus.

De akte van berusting heb ik direct ingevuld en op de post gedaan. Zodra vrouwlief dat ook gedaan heeft is het officieel, of is het nu al definitief?

Ik heb het even opgezocht en pas als het bij de gemeente is ingeschreven is het definitief.

Want "zodra de beschikking onherroepelijk is geworden, moet de beschikking binnen 6 maanden geregistreerd worden bij de gemeente waar uw huwelijk gesloten is. Dit regelt uw advocaat. Als de beschikking niet binnen 6 maanden geregistreerd wordt, verliest de beschikking haar rechtskracht en blijft uw huwelijk in stand. U bent dan niet gescheiden."

Op naar deze laatste stap dan maar. We hoeven zelf niks meer te doen in elk geval.

2 opmerkingen: