woensdag 21 maart 2018

Stemmen en admi.

Nee, ik heb geen stemmen in mijn hoofd. Ik bedoel het werkwoord.
Het Nederlands blijft toch een wonderlijke taal waarbij veel woorden veel verschillende betekenissen hebben. Meer dan andere talen dat hebben vermoed ik, maar als bètaman weet ik dat niet zeker.

stem (dev(m)meervoud: stemmenverkleinwoord: stemmetje)1het vermogen van mensen om een geluid voort te brengen2dat geluideen heldere stemer gaan stemmen op om ... je hoort in het openbaar zeggen3(muziek) zangstemde eerstetweedederde stem zingen eerste enz. partij van een meerstemmig zangstuk4openbaring van zijn mening (voor of tegen)(bij verkiezingen) zijn stem uitbrengenstem·men (stemde, heeft gestemd)1zijn stem (4) uitbrengen2(muziek) op de juiste toonhoogte stelleneen piano stemmen3in een bep. gemoedstoestand brengendat stemt tot nadenken
En wat te denken van een eenvoudig woord als: "pas":

1pas (demmeervoud: passen)1voorwaartse beweging van een voet bij het lopenstapin de pas lopen met de buurlandenop overeenkomstige manier handelenpas op de plaats maken (a) loopbewegingen maken zonder vooruit te gaan(b) geen vooruitgang boeken2door een 1pas (1) afgelegde afstand3doorgang in een gebergteiem. de pas afsnijden (a) de doorgang beletten(b) te vlug af zijn4paspoortlegitimatiebewijs2pas (heto)1(geschikt) tijdstiphetgeen betaamtdat komt (goed) van pas goed gelegente pas en teonpas onverschillig of er aanleiding toe is of niethet geeft geen pas om ... het is ongepast, onfatsoenlijkhij moest eraan te pas komen zijn hulp was nodigergens niet aan te pas komen(a) niet mee (mogen) doen(b) iets niet kunnen presteren3pas (bijwoord)1kort geledenzo-even2nog niet langnauwelijks3niet meer danze is pas twintig4niet vroeger dan5in heel erge matedat is pas lekker!1pas·sen (paste, heeft gepast)1afmeten, afpassenop de juiste maat afmetenmet, na veel passen en meten (figuurlijk) na moeizaam onderhandelen2zo voegen of schikken als je dat wenst3(van een kledingstuk) kijken of het de vereiste maat heeft4(van een kledingstuk) de vereiste maat hebben5(kaartspel) zijn beurt laten voorbijgaandaar pas ik voor uiting van onwil of weigering6nauwkeurig acht slaan opop de kleintjes passen zuinig zijnop je tellen passen letten op wat je doet7niet buiten het kader vallen8voegen, betamendit past een man van wetenschap niet9geschikt zijngoed passen bij een goede combinatie vormen metals het past bij gelegenheid
bron: De Dikke van Dale


Afijn, ik zei dus: stemmen!


Hoe dan ook: Zojuist mijn beider stemmen uitgebracht voor de gemeenteraad en het referendum waar ik respectievelijk voor een lokale partij en uiteraard TEGEN de sleepwet gestemd heb.
Het was voor mij volgens mij de eerste keer dat ik zowel ergens VOOR als ergens TEGEN mocht stemmen: wat een feest!
Het stemlokaal is trouwens van buitendeur tot drempel 60 passen "ver" lopen. Erg handig.

Creditcard


Over precies een maand heb ik geen creditcard meer want die heb ik vandaag opgezegd. Zoals gezegd: bij Knab krijg je er een (of meer?) gratis.
Mijn huidige creditcard fungeerde al een paar jaar als spaarrekening en dat geld ga ik nu even uitsmeren over mijn ING en Knab rekening zodat tijdens het overstappen er geen enkele afschrijving zal "ketsen".

Spaarrekening


Ook heb ik nog een werkelijke spaarrekening met een saldo van €0,-. Hieraan zit nog een 10-jarig deposito gekoppeld en zodra die loskomt (in 2021) hef ik dat boeltje ook op en heb ik alles bij Knab.

Daar zijn trouwens diverse manieren om te sparen:
* lopende rekening (0,05% rente)
* spaarrekening (0,35% rente)
* kwartaalsparen (0,20 + 0,20% rente*)
* depositosparen, tot looptijden van 6 jaar (0,95%).

* Over het geld dat een kalenderkwartaal op de rekening stond krijg je de extra 0,20%. 
Totaal dus 0,40%. Je kunt dus vrij opnemen, maar dan verspeel je de extra 0,20%.

Ziet er allemaal, goed, doorzichtig en klantvriendelijk uit!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten